De brochure ‘Praktische adviezen voor de ontwikkeling en implementatie van een levensfasegericht personeelsbeleid’ gaat in het derde hoofdstuk uitgebreid in op hoe je organisatie te analyseren op vlak van bijvoorbeeld cultuur, managementstijl, strategie en structuur. Je vindt er een heleboel ‘toetsvragen’.