Bekijk de brochure 'hulpmiddelen om meer inzicht te krijgen in het ouder worden op het werk' van de FOD Werkgelegenheid,Arbeid en Sociaal Overleg. Deze brochure geeft informatie rond een aantal aandachtspunten bij ouder wordende medewerkers.