Deze Jukebox ontwikkeld door het ACV is bedoeld voor vakbondsafgevaardigden, militanten en andere geïnteresseerden die meer willen weten rond leeftijdsbewust personeelsbeleid