de collega’s

De collega's

“ik zit als leidinggevende in een eenzame positie, ik kan niet zomaar mijn ervaringen delen met medewerkers”

emotionele belasting

Emotionele belasting

“De job eist emotioneel veel van me. Gelukkig houdt onze organisatie daar rekening mee.”

leiding geven en krijgen

Leiding geven en krijgen

“Ik moet van hogerhand weleens beslissingen doorvoeren waar ik zelf niet achter sta. Die sandwichpositie is een van de moeilijkste aspecten van mijn job”

loopbaanmogelijkheden

Loopbaan
mogelijkheden

“Ik heb vrienden in de sector die niet aan kinderen durven beginnen uit schrik om hun job te verliezen. Bij ons zijn de levensfase en de daarbij horende loopbaankeuzes een vast onderdeel van gesprek.”

het werk

Het werk

“Op het werk kijk ik het meeste op tegen de vergaderingen! De helft van de vergaderingen zijn herhaling van andere vergaderingen. Qua slechte invulling van arbeidstijd gesproken."

Leermogelijkheden

“Ik hecht veel belang aan voldoende leerkansen voor mijn medewerkers. Voor mezelf kom ik daar maar zelden aan toe.”

werkdruk

Werkdruk

“Als leidinggevende word ik verwacht het huishouden te runnen, maar in de praktijk doe ik niets anders dan brandjes blussen… Op het einde van de week is mijn to-do-lijst een to-do-boek!”

gezondheid en werkomgeving

Gezondheid en werkomgeving

"Zonder aangepast werk geloof ik niet dat ik mijn pensioen haal."

balans werk-privé

Balans werk-privé

“Onze coördinator zegt niet te verwachten dat we langer werken of taken opnemen buiten de werktijd. Zelf is ze wel altijd als laatste op bureau en stuurt ze nog mails op zondag.”