Wat is werkbaar werk?

Een definitie:

“Van werk mag je niet overspannen of ziek worden, jobs moeten aantrekkelijk en boeiend zijn en kansen bieden om bij te blijven, met ruimte voor gezin en sociaal leven.“

De term verwijst naar werk dat motiveert en leerkansen biedt. Het is werk zonder problematische werkstress en met en evenwichtige werk-privébalans.

Dit begrip is bijzonder breed. Zeg maar gerust een containerbegrip. Want quasi alles waardoor iemand zich al dan niet goed voelt in zijn of haar job valt hieronder.

Wat zijn bepalende factoren?

Een heleboel factoren bepalen of een job werkbaar is. Je vindt ze terug in verschillende modellen zoals deze:

Op de website waardevolwerk vind je de belangrijkste elementen die een impact hebben op de arbeidskwaliteit. De hoofdzaken zijn:


Werkbaar werk is subjectief en persoonlijk.
De ideale werkbare job kan niet worden beschreven. De ene heeft bijvoorbeeld veel meer behoefte aan sociaal contact op het werk, terwijl een ander hiervan gruwelt.

Mensen verschillen in:

  • noden
  • verwachtingen
  • omstandigheden

En die kunnen veranderen doorheen de levensloop.

Voor ouders met jonge kinderen of mantelzorgers kan het gezinsleven tijdelijk erg primeren. Terwijl die grijze vos in je organisatie een enorme nood heeft aan een grote uitdaging.

Deze verschillen tussen mensen in hun behoeftes op het werk zijn geen detail. Het is belangrijk om hier rekening mee te houden als je te maken hebt met anderen op de werkvloer. De enige manier om hier echt achter te komen is jezelf, je collega's en je medewerkers leren kennen en hier duidelijk over te communiceren.

Een goede manier om hier voor jezelf, of met een collega of medewerker naar te kijken, is door een energiebalans op te maken.

Wat als werk niet werkbaar is?

Een (on)werkbare job heeft gevolgen voor het individu, de organisatie en de samenleving. Zo zien we uit de resultaten van de werkbaarheidsmonitor dat er in dat geval sprake is

Werkbaar werk:

  • Maakt aan het werk gaan en blijven voor iedereen aantrekkelijker
  • Gaat de gevolgen van een gebrekkige arbeidskwaliteit tegen
  • Zorgt voor duurzame inzetbaarheid

En in de social profit hebben we nog meer redenen om aan werkbaarheid te werken.

De belangrijkste uitdagingen voor de sector op dit moment en de komende jaren zijn de vergrijzing en het vinden en behouden van voldoende en geschikte medewerkers. Werkbaar werk speelt een rol bij zowel de instroom als behoud van medewerkers. Het zorgt er voor dat mensen hun job graag uitoefenen, waardoor ze minder snel op zoek gaan naar andere opportuniteiten. En het zorgt er voor dat mensen beter in staat zijn de pensioenleeftijd te halen.

Andere belangrijke uitdagingen voor de sector zitten in de veranderingen in organisatie en beleid van het aanbod aan zorg, welzijn, hulpverlening,… Organisaties en instellingen die medewerkers die motiveren en kansen geven om te leren, zorgen dat medewerkers gewapend zijn om deze veranderingen te trotseren.

Bekijk hier het overzicht van de elementen waar de arbeidskwaliteit op inspeelt bij het individu, de organisatie en de samenleving.