loopbaanmogelijkheden

Job- en taakrotatie

Wist je dat afwisseling in het werk zorgt voor gemotiveerde medewerkers?
Een hele tijd hetzelfde werk uitvoeren kan afstompend werken. Een keer andere taken of functies uitproberen is dan welkom. En het brengt nog andere voordelen mee:

  • De job blijft uitdagend door de verandering van omgeving of takenpakket, 
  • Het leervermogen blijft scherp omdat medewerkers in die andere werksituaties weer nieuwe kennis en vaardigheden opdoen,
  • De betrokkenheid onder collega's verhoogt omdat ze elkaars job beter kennen.

Door dit regelmatig te doen, oefenen medewerkers ook in het omgaan met veranderingen. Bovendien worden ze zo breder inzetbaar. Als organisatie ben je hierdoor minder kwetsbaar wanneer er een werknemer uitvalt.

Hoe pak je het aan?
Je kan kiezen voor taakrotatie: medewerkers roteren dan over verschillende werkplekken en blijven ongeveer dezelfde taken uitvoeren. Ze doen dit binnen een ander team of een andere afdeling.
Of je gaat voor jobrotatie: medewerkers blijven dan voor hun afdeling werken maar nemen andere taken op.

Tips

Klik op een rol in de organisatie om alleen de tips voor leidinggevenden, medewerkers of organisaties te zien. 

Leermogelijkheden en variatie

Zie job- en taakrotatie als een kans. Het zorgt voor leermogelijkheden en variatie in je job. Bijkomend voordeel: je brede waaier van kennis en vaardigheden versterkt je positie op de arbeidsmarkt.

Doorgroeimogelijkheden

Job- en taakrotatie geeft je meer inzicht in wat je graag doet. Daardoor kan je ook gerichter inzetten op doorgroeimogelijkheden binnen de organisatie.

Praat erover

Wil je graag eens met enkele collega’s wisselen van taak? Praat erover met je leidinggevende.

Vermindering van lichamelijke belasting

Voer je steeds dezelfde manuele handelingen uit? Het constant herhalen van dezelfde bewegingen kan lichamelijke klachten met zich meebrengen. Job- en taakrotatie zorgt ervoor dat de lichamelijke belasting vermindert.

Praat erover met je medewerkers

Bespreek met hen voor welke taken en functies zij dit mogelijk zien. 

Opvolggesprekken

Plan opvolggesprekken in en hou de vinger aan de pols:

  • Loopt het roteren goed?
  • Is het roteertempo niet te hoog, niet te laag?
  • Is iedereen voldoende op de hoogte van alle taken?
Leerbehoeften

Hoe beter medewerkers opgeleid zijn hoe groter de slaagkans van job- en taakrotatie. Ga dus na welke leerbehoeften er zijn. Zet niet enkel in op formele leeractiviteiten zoals vorming, training en opleiding. Bekijk ook welke mogelijkheden er zijn via informeel leren, zoals duolopen, of intervisiemomenten.

Start je met job- en taakrotatie?

 Denk hieraan:

  • Wat wil je als organisatie bereiken met job- en taakrotatie? Wat is de win-win voor organisatie en medewerker?
  • Peil naar de interesse bij de medewerkers en leidinggevenden. Bepaal samen met hen voor welke functies en taken het kan. 
  • Bepaal je plan van aanpak: start je job- en taakrotatie op voor 1 functie, binnen 1 team of voor heel de organisatie?
  • Is er een inloopperiode voorzien waarin medewerkers zich de nieuwe taken eigen kunnen maken?
1:3 & 3:1-regel

Gebruik de 1:3 & 3:1-regel als richtlijn: één persoon beheerst drie taken en drie personen beheersen één taak. Voor kleine organisaties biedt deze vuistregel weerbaarheid. Vaak kent 1 persoon 1 taak waardoor de organisatie kwetsbaar wordt als deze persoon uitvalt. 

Doorschuifsysteem

Werk een goed doorschuifsysteem uit. Een handige tool daarvoor is de inzetbaarheidsmatrix. Deze matrix geeft visueel weer wie voor welke taken en functies inzetbaar is. Bijkomend voordeel: deze matrix geeft ook weer wie welke opleidingsbehoefte heeft.

Lichamelijke klachten

Heb je medewerkers die een fysiek repetitieve job uitvoeren en last hebben van lichamelijke klachten? Taakafwisseling via job- en taakrotatie zorgt ervoor dat niet steeds dezelfde delen van het lichaam belast worden. 

Loyaliteitsconflict

Veel medewerkers zijn loyaal aan hun job. Met job- en taakrotatie kunnen ze een loyaliteitsconflict voelen naar hun taken en collega's. Leg daarom de voordelen voor de medewerker, maar ook voor het takenpakket en het team.

Niet te snel

Roteer niet te snel want anders is er niet genoeg tijd om iets nieuws te leren.

Begin klein

Start je met job- en taakrotatie? Begin klein. Laat medewerkers 20 procent van hun tijd roteren. Zo voelen ze hoe het is en zien ze de voordelen.

Tools

Inzetbaarheidsmatrix

De basis van job- en taakrotatie is een goed doordacht rotatiesysteem. Een inzetbaarheidsmatrix helpt je op weg.

Download file