het werk

Wat zijn taakvariatie en routinematig werk?

Genoeg taakvariatie is er wanneer het takenpakket:

 • afwisselend is.
 • beroep doet op de verschillende vaardigheden van de medewerker.


Dit in tegenstelling tot routinematige jobs, zoals kortcyclische arbeid. Waar het werk bestaat uit kortdurende, repetitieve handelingen uitgevoerd onder tijdsdruk. Denk maar aan bandwerk in een maatwerkbedrijf, afwassers in een keuken,… Medewerkers die onderprikkeld zijn, vinden dit een grote handicap. Voor velen is dit waar ze het meest tegenop zien op het werk en de reden waarom werken tot het pensioen voor hen niet haalbaar lijkt. Deze medewerkers vervelen zich op het werk en lopen risico op een bore-out.

Je kan ook te veel taakvariatie hebben. Dan is er te veel kennis vereist om de job goed te doen of om er genoeg in te groeien. De uitdaging is te groot en dat is psychisch belastend.

Een job met genoeg afwisseling is niet alleen goed voor de motivatie. Medewerkers worden hierdoor ook uitgedaagd en hebben genoeg leermogelijkheden.

Niet iedereen heeft een even grote behoefte aan taakvariatie. Sommige mensen houden van veel voorspelbaarheid. Toch hangt ook voor hen taakvariatie nauw samen met een duurzaam personeelsbeleid.

 • Een eenzijdige job zorgt voor een verminderde inzetbaarheid in de toekomst. Medewerkers benutten minder vaardigheden en krijgen minder kansen om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen.

Tips

Klik op een rol in de organisatie om alleen de tips voor leidinggevenden (rood), medewerkers (grijs) of organisaties (groen) te zien. 

Anders verdelen

Bekijk of je een te veel of te weinig kan oplossen in je team. Misschien kan je taken, types patiënten/cliënten/bewoners/vrijwilligers, problematieken, anders verdelen.

Autonomie

Kijk wat je kan doen aan je autonomie. Als je autonomie hebt in je job, kan je er zelf wat meer variatie in steken.

Mogelijkheden

Als je job je niet genoeg uitdaagt, kan je nadenken over je loopbaanmogelijkheden en je leermogelijkheden.

DIY

Maak je werk uitdagender en leuker:

 • steek er een spelcomponent in
  • verbreek je eigen recordtijd
  • zet het op muziek. Saaie middag = schlagermiddag met collega's
  • maak een wedstrijd meest lovende administratie-haiku met collega's
  • probeer je buikspieren opgespannen te houden tijdens een stuk van de taak
 • Vier successen
 • neem eens een andere route
 • neem deel aan een werkgroep
 • zie er de humor van in
  • een grapje in je vergaderverslag
  • een leuke energizer met collegas
  • een stom voorval kan altijd een hilarische anekdote worden op familiefeestjes
Tijd voor toffe taken

Vallen de toffe taken er uit omdat er zo veel werk is? Bekijk zelf welke invloed je kan hebben op je hoge werkdruk.

Talent

Soms beseffen collegas, cliënten of zelfs leidinggevenden niet meer wat je allemaal kan of welke talenten je hebt. Zo denken veel cliënten uit de gezins- en bejaardenhulp dat een verzorgende enkel poetstaken op zich neemt. Vertel je leidinggevende welke talenten je hebt die je graag zou inzetten op het werk. Dit kan bijvoorbeeld tijdens een loopbaan- of functioneringsgesprek aan bod komen.

Rolduidelijkheid

Werk aan rolduidelijkheid.

Bespreek het

Bespreek de nood aan en het belang van taakvariatie met je medewerkers. Maak van taakvariatie bijvoorbeeld een vast onderdeel van de functioneringsgesprekken.

Geef autonomie

Autonomie en ruimte voor initiatief zorgen er voor dat medewerkers zelf taakvariatie kunnen creëren en eentonigheid tegengaan. Je krijgt er de creativiteit en innovatiezin van je medewerkers gratis bovenop! Bekijk onze tips.

Mogelijkheden

Bekijk samen met je medewerkers welke leer- en loopbaanmogelijkheden er zijn om afwisselendere jobs te organiseren.

Pak de werkdruk aan

Kijk of een hoge werkdruk de eentonige job veroorzaakt. Vaak is er heel wat mogelijk, maar vallen de taken met een lage prioriteit weg. Dit zijn vaak die uitdagende en interessante taken. Pak de werkdruk aan.

Innovatieve arbeidsorganisatie

Zorgen voor taakvariatie is een belangrijk onderdeel van innovatieve arbeidsorganisatie. Ga aan de slag met die principes.

Jobrotatie

Door jobrotatie wissel je (voor een bepaalde periode) van werkzaamheden of verandert je een functie in een andere met een vergelijkbaar niveau en een vergelijkbare inhoud. Zo doe je andere kennis, vaardigheden en competenties op door de confrontatie met andere werksituaties, problemen en collega's.

Talentbeleid

Inzetten op talenten van medewerkers kan de taakvariatie verhogen. Werk daarom een talentbeleid uit.

Betrek medewerkers

Betrek medewerkers bij werkgroepen rond themas uit de organisatie of zet ze in als peter of meter. Laat hen meedenken over een nieuw project of een verandering in de organisatie. Dat zorgt bovendien ook voor meer gedragenheid bij veranderingen.

Weerstand

Medewerkers die al lang een functie uitoefenen, kunnen het moeilijk vinden als meer taakvariatie wordt ingevoerd. Deze medewerkers hebben niet de gewoonte te leren op de werkplek. Ze komen van een takenpakket dat met twee vingers in de neus werd uitgevoerd. Nieuwe uitdagingen kunnen de zekerheid, voorspelbaarheid en het eigen zelfvertrouwen aantasten. Het is normaal dat projecten om meer taakvariatie in te voeren op weerstand botsen. Er zijn praktische bezwaren en een grote loyaliteit naar de eigen functie en het eigen team. Wees hierop voorbereid en weet waarom het belangrijk is dat je hierop inzet.

Nieuwe taak

Een nieuwe taak? Ga er niet zomaar van uit dat de medewerkers die al lang hetzelfde doen hier geen interesse in hebben. Misschien hebben zij wel net veel meer nood aan een nieuwe uitdaging!

Hoeveel mensen uit de social profit hebben routinematig werk?

Hoeveel mensen uit de social profit hebben routinematig werk?

Bron van deze cijfers*: de werkbaarheidsmonitor 2016.
*Specifieke cijfers uit maatwerkbedrijven en de socioculturele sector zijn helaas niet beschikbaar.