werkdruk

Welke oorzaken zijn er voor de hoge werkdruk?

 • Medewerkers moeten heel wat administratie doen. Dit komt –in hun ogen – heel vaak bovenop het “eigenlijke werk.De werkdruk kan ook stijgen door slecht materiaal: Tergend trage computers, technische defecten, of materiaal zoals tilliften en laptops moeten delen.
 • Vergaderingen durven al wel eens een groot deel van de werktijd in beslag nemen. Ze kunnen de werkdruk aanzienlijk verhogen
 • Deeltijds werkende medewerkers die meer dan 60% werken, ervaren vaker een te hoge werkdruk. Ze vervullen in verhouding veel overheadtaken (zoals vergaderingen bijwonen en verslagen maken) ten opzicht van hun eigenlijke takenpakket.
 • De wereld en bijgevolg ook de social profit veranderen constant. Kwaliteitseisen veranderen en er is sprake van een toegenomen professionalisering. Dit beïnvloedt de werkinhoud en vaak ook de werkdruk
 • De plaats waar het werk gebeurt, beïnvloedt de efficiëntie. Concentratie en efficiënt samenwerken zijn belangrijk. Elkaar bijvoorbeeld mislopen door telewerk of door werk op verschillende locaties of eilanden kan er voor zorgen dat projecten of overleg wordt uitgesteld.
 • Projecten op basis van subsidiëring komen meer en meer voor. Dat betekent naast een afwisselende job ook deadlines, extra papierwerk, onzekerheid over de uitvoering en uitstel voor de aanwerving van nieuwe medewerkers.
 • File- en parkeerleed verhogen de druk. Vooral mensen die huisbezoeken doen en een vast aantal afspraken hebben, zien de tijd voor de cliënt dalen en de (zinloze) tijd in de wagen stijgen.

Tips

Klik op een rol in de organisatie om alleen de tips voor leidinggevenden (rood), medewerkers (grijs) of organisaties (groen) te zien. 

Grenzen

Moeite met grenzen stellen? Zorg voor rolduidelijkheid.

Hoge lat

Leg je voor jezelf de lat vrij hoog? Speelt jouw persoonlijkheid mee?

Morele stress

Voldoet de dienstverlening niet aan je eigen verwachtingen? Klik hier voor meer informatie over morele stress.

Planning

Kan je planning beter? Vraag raad aan collega's, je leidinggevende of bekijk opleidingsmogelijkheden.

Evenwichtige werkverdeling

Werk je in team? Probeer tot een evenwichtige werkverdeling te komen.

Stress

Last van stress? Ontdek hier onze tips.

Efficiënt

Leer efficiënter werken door een vorming, training of opleiding. Leer bijvoorbeeld beter plannen, softwaremogelijkheden, efficiënt mailen,

Vlot vergaderen

Zorgen veel vergaderingen voor een te hoge werkdruk? Deze vergadertips helpen je om je overlegmomenten beter aan te pakken.

Administratie

Veel administratie? Misschien is een software-opleiding wel een echte aha-ervaring waardoor je fluitend achter je bureau zit. De collegas gaan jou als tipgever aanbidden!

Voorbeeldfunctie

Wees je bewust van je voorbeeldfunctie. Wees je daarvan bewust bij wat je zegt en wat je doet. Jij bepaalt in grote mate de organisatiecultuur. Dat betekent dat je een grote impact hebt op de bespreekbaarheid van werkdruk en de gevolgen ervan.

Taakverdeling

Bekijk de taakverdeling in teams en over teams heen. Knelt het ergens? Neem je verantwoordelijkheid op en praat erover. Misschien helpen de principes van innovatieve arbeidsorganisatie.

Optimaliseer vergaderingen

Vergaderingen zijn een doorn in het oog van veel medewerkers. Vaak lijken ze zinloos terwijl het eigenlijke werk ligt te wachten. Bekijk onze vergadertips en optimaliseer je vergaderingen. Hier valt waarschijnlijk winst te boeken!

Te hoge werkdruk

Heb jij een te hoge werkdruk?

 • Kijk kritisch naar jezelf. Heb je iets met controle? Misschien ben je wel een micromanager.
 • Durf delegeren en vertrouw op je medewerkers. Denk niet ik zal het snel doen, want op termijn haal je je alleen maar meer werk op de hals.
Stress

Ontdek hier onze tips voor omgaan met stress.

Goed beleid

Werk aan:

 • een beleid rond overuren.
 • een goed vervangbeleid!
 • een beleid rond stagiairs: stagiairs kunnen de werkdruk verminderen, maar ze kunnen de werkdruk ook verhogen. Je moet praktische zaken regelen, de stagiair begeleiden en evalueren. Wie dit goed wilt doen, steekt er ook tijd in.
Extra hulp

Werf tijdelijk extra medewerkers aan.

Buiten de uren

Zorg voor duidelijkheid over de verwachtingen rond mails, smsen en andere communicatie naast de werkuren.

Goed materiaal

Investeer in goed materiaal. Veel mensen werken aan tergend trage computers. Heb je dit zelf al meegemaakt? Dan ken je de frustratie. Investeren in materiaal kan heel wat tijdswinst opleveren.

Gebruik de ruimte

Maak het verschil met de ruimte. Je werkt langer aan een vergaderverslag in een ruimte of aan een inkomhal waar je constant onderbroken wordt. Bekijk de mogelijkheid om bepaalde taken ergens anders te doen. Telewerk biedt hier voor veel medewerkers een oplossing.

Teamwerk

Kunnen medewerkers in team werken? Zo zijn medewerkers op de hoogte van elkaars taken, kunnen ze advies geven en elkaar bijspringen.

Waarom werken aan een te hoge werkdruk?

Een te hoge werkdruk heeft erg negatieve gevolgen voor de medewerkers en de hele organisatie.

 • Wat niet gebeurde door de afwezigheid van een collega, zorgt dan weer voor een hogere werkdruk bij terugkeer, of voor extra werk dat op de schouders van collega’s. De werkdruk in de organisatie verhoogt dus. Het gebeurt dat medewerkers dit zo vervelend vinden, dat ze blijven werken ondanks ziekte.
 • Door een hoge werkdruk komt de kwaliteit van de dienstverlening in het gedrang. Er is minder tijd voor een gesprekje en echt contact met patiënten, bewoners of cliënten. Of de medewerkers zijn gestresseerd en merken hierdoor subtielere zaken minder snel op, de overdracht naar collega’s toe loopt minder vlot,… Dat is natuurlijk jammer voor de cliënt, de organisatie en de medewerker zelf. Dat zorgt voor morele stress.
 • Een beetje gezonde stress of een deadline die net strak genoeg ligt, ze kunnen je motivatie verhogen. Zo krijg je dingen gedaan en blijven (zeker de minder leuke) taken niet liggen. Maar te veel werk leidt tot stress. En tot een minder goede dienstverlening. Het werk ziet er onhaalbaar uit en medewerkers hebben het gevoel dat het nooit afraakt, … Dat vreet aan de motivatie.
 • Zo veel werk dat er overuren zijn, mails thuis nog beantwoord worden, collega’s in hun vrije tijd via sociale media overleggen omdat er tijdens de werkuren geen tijd voor is,… Een te hoge werkdruk zorgt voor een minder goede werk-privébalans.
 • Een hoge werkdruk geeft vaak aanleiding tot verloop. Het is voor velen een reden om van werk te veranderen of deeltijds te gaan werken.
 • Eén van de eerste zaken die wegvallen bij een hoge werkdruk zijn de leermogelijkheden. Een medewerker kan niet gemist worden en de dag opleiding valt er tussenuit. Of er zijn zó veel cliënten dat het niet mogelijk is om tussendoor snel een wetenschappelijk artikel op te zoeken, of een collega om raad te vragen.
 • Werkdruk en stress hangen nauw samen. Ooit al iemand afgesnauwd of uit de weg gegaan omdat je stress had? Wie stress heeft, vindt het moeilijker om rustig te blijven en goed te communiceren. Natuurlijk heeft dit een grote impact op hoe mensen met elkaar omgaan. Daaronder lijden samenwerking en de werksfeer.

Hoe vaak komt een te hoge werkdruk voor in de social profit en bij wie?

Bron van deze cijfers: de werkbaarheidsmonitor 2016.
Specifieke cijfers uit maatwerkbedrijven en de socioculturele sector zijn helaas niet beschikbaar.


De werkdruk verschilt sterk tussen de verschillende sectoren binnen social profit.Zo zien we dat de werkdruk enorm hoog is in woonzorgcentra en ziekenhuizen. Ook in de jeugdhulp, gehandicaptenzorg en het algemeen welzijnswerk is deze voor een aanzienlijk deel van de medewerkers te hoog.

Deeltijds werkenden! Meer dan 60% werken? Opgepast voor de werkdruk. Deze medewerkers zien vaak de hoeveelheid administratie en vergaderingen niet evenredig dalen met hun werktijd. Vaak wordt vergeten dat het voor hen niet enkel de “eigenlijke taken” zijn die met 40% dalen. Voor velen blijkt het takenpakket zelfs niet te veranderen eens gekozen voor deeltijds werk.

In de cijfers zien we dat de werkdruk gemiddeld voor de social profit gelijkaardig is aan de volledige Vlaamse arbeidsmarkt. Toch voelt het voor veel medewerkers uit deze sector vaak overweldigend zwaar aan.

Tools

Knipperlichtmeter

De knipperlichtmeter geeft een duidelijk beeld van de fysieke en emotionele werkbelasting van verzorgende. Deze tool is specifiek ontwikkeld voor oudere werknemers. Uit de praktijk blijft dat de knipperlichtmeter een handige tool is voor alle werknemers.

Download file
E-mailstress?

Je opent je inbox en de moed zakt je in de schoenen? Het principe van zero-inbox kan je helpen. Lees hier hoe je in tien stappen naar inbox zero gaat.

Download file