de collega’s

Wat is de organisatiecultuur?

Wat bij de ene organisatie niet werkt, werkt bij jouw organisatie misschien juist wel. Daarom is het belangrijk om je eigen organisatie en de cultuur er in te kennen.

De cultuur in een organisatie is moeilijk te benoemen, maar zit toch overal. Je voelt hem als je ergens binnen stapt.

Het zijn geschreven en ongeschreven regels die bepalen hoe je je hoort te gedragen. Niet alleen om ‘goed’ werk te leveren, maar ook om sociaal aanvaard te worden en om iets nieuws aan te brengen in de organisatie. Die regels rusten op onuitgesproken aannames over hoe de wereld in elkaar zit, of zou moeten zitten.

Organisatiecultuur bestaat uit:

 • De waarden van je organisatie.
 • De waarden van alle medewerkers in de organisatie.

Waarden sturen ons denken en handelen en liggen aan de basis voor motivatie. Samen met onze passies zijn waarden de sleutel tot energie en bezieling. Je eigen waarden realiseren in je werk, zorgt voor meer voldoening in je werk en het leven. 

Je ziet de organisatiecultuur in de houding en het gedrag van de medewerkers.

 • Hoe gaan mensen met elkaar om?
 • Wat inspireert medewerkers?
 • Hoe zien medewerkers de organisatie en zichzelf?

Welke waarden leven in jouw organisatie? Sluit dit aan bij jouw eigen waarden? Wil je graag nadenken over de cultuur in jouw organisatie? In sommige zaken komt de organisatiecultuur duidelijker naar voor. Zie je overeenkomsten in hoe de (misschien ongeschreven) regels bepaald worden? Denk maar aan:

Tips

Klik op een rol in de organisatie om alleen de tips voor leidinggevenden (rood), medewerkers (grijs) of organisaties (groen) te zien. 

Durf werken aan de organisatiecultuur

Wordt er aan de organisatiecultuur gewerkt? Stel je hier voor open en durf meedenken. Organisatieculturen zijn ontzettend boeiend, je zal ongetwijfeld heel wat bijleren, ook over jezelf!

Ongeschreven wetten in de organisatie

Voel je dat de ongeschreven wetten in de organisatie niet echt passen bij jouw eigen visie? Jezelf constant aanpassen aan regels, wetten en waarden die niet echt bij jou passen is uitputtend. Wees je er van bewust dat dit emotioneel belastend is, wat stress kan geven. Misschien is het voor jou wel een reden om je loopbaanmogelijkheden eens te bekijken?

Een frisse blik is goud waard

Soms schieten organisaties door in een bepaald punt. Als het met de cultuur te maken heeft, is het moeilijk te benoemen. Je kan dit opnemen met je collega’s en je leidinggevende. Heb je voorbeelden van andere werkplekken waar het anders loopt en het ook werkt? Ben je nieuw in de organisatie en was je verbaasd over wat je collega’s zo vanzelfsprekend vinden? Een frisse blik is goud waard. Deel dit met je collega’s en je leidinggevende en houd hen die spiegel even voor.

Iets veranderen

Wil je iets veranderen of een gewoonte veranderen in je organisatie? Besteed aandacht aan jouw voorbeeldfunctie .

Leiderschapsstijl

Jouw leiderschapsstijl bepaalt voor een groot deel de organisatiecultuur en de cultuur in je team. Ook hier: zelfkennis is het begin van alle wijsheid.

Frisse blik

Een nieuwe medewerker? Dat is een frisse blik! Bevraag na een maand eens waar de nieuweling allemaal van opkeek. Welke gewoontes en welke sfeer waren verrassend. Wat is positief en wat negatief?

Tools rond organisatiecultuur

Ga aan de slag met onze tools rond organisatiecultuur.

Positieve doelstellingen formuleren

Wil je een cultuurverandering initiëren? Probeer een positieve doelstelling te formuleren. Niet “overbodige overuren tegengaan" of “ziekteverzuim stoppen”. Anders zit het einde van je project ingebakken in het idee. Positieve doelstellingen motiveren beter op lange termijn. Zodra er verbetering optreedt, is de drive achter het project weg.

Stop niet na de analyse

Wil je de cultuur van je organisatie onder de loep nemen? Stop niet na de analyse. Zoals bij elk traject creëert dit verwachtingen in de organisatie. Concentreer je op hoe je wat je te weten komt zal aanwenden in bestaande projecten.

Een stelselmatige terugkeer en vertaling van organisatiewaarden

Het is belangrijk om alle organisatiewaarden doorheen alle verschillende organisatieprocessen te zien terugkeren. Een stelselmatige terugkeer en vertaling van de waarden doorheen alle processen, zorgt ervoor dat er een gemeenschappelijke basis is. Vermijd dus een eenmalige actie om het vervolgens een stille dood te laten sterven.

Waarom is het goed je eigen organisatiecultuur te kennen?

 • Zelfkennis is het begin van alle wijsheid. Ook voor organisaties. Als je jouw eigen organisatie kent, dan weet je wat je sterktes zijn en waar je valkuilen liggen. Je hebt een nieuwe bril om af en toe uit je eigen comfortzone te treden. Als de eigen organisatiecultuur gekend is, heb je ook een gedeelde taal en kan je ook benoemen wat je goed zit, en wat je dwars zit bij concrete gevallen op het werk.
 • Bij veranderingen is het interessant je eigen organisatiecultuur te kennen.
   • Je weet wat je wilt behouden, en wat je wilt veranderen in je eigen cultuur. Je kan ook de nadelen van je streefdoel beter inschatten.
   • Je kan een goed idee, instrument of proces in gedachten hebben. Maar mensen moeten er mee willen en kunnen werken. Anders werkt het niet. Een belangrijke vraag om even over na te denken is: gaan medewerkers de instrumenten gebruiken zoals jij het wilt? Of zal het bijvoorbeeld mensen laten doorschieten in administratie of rivaliteit in de hand werken?
   • Je kan de bezwaren die je zal krijgen bij je voorstel al beter voorspellen. Zijn ze terecht, of ga je op voorhand al nadenken over een goed antwoord?
   • Je kan beter inschatten waarom iets al dan niet werkt in de organisatie.
   • Je weet beter wie je zeker moet betrekken bij de lancering van een plan of bij besluitvorming. Je weet ook beter hoe je op hun rol kan anticiperen.
   • Je weet beter hoe je motiverend kan communiceren met je medewerkers en collega’s. Als iedereen houdt van actie, dan schets je misschien beter een dynamisch beeld. Heb je een erg bedachtzaam publiek? Zorg dan dat je het waarom extra in de verf zet.

Een voorbeeld: hard werken als waarde

In heel wat organisaties is hard werken een belangrijke waarde. Het is dan erg belangrijk om dat heel duidelijk uit te stralen als medewerker. Vaak schieten we daarin te hard door. Wat je dan bijvoorbeeld kan zien is een overurencultuur. Mensen gaan te lang en te veel uren werken, maar zijn daarom niet al die tijd echt productief. Maar als je zelf erg efficiënt werkt, komt het toch wel heel gek over als jij de enige bent die geen enkel overuur heeft gemaakt. Wat gaan de collega’s en de baas daarvan zeggen?

… Maar wat zegt het over de werk-privébalans en de efficiëntie en effectiviteit van de medewerkers? Hier is werk aan de winkel!

Tools

OCAI: Organisational Culture Assessment Instrument Download file