Wat zijn een visie en missie?

De visie en de missie zijn een belangrijke vorm van inspiratie voor de medewerkers. In duidelijke, herkenbare woorden geef je de bestaansgrond van je organisatie mee en schets je een toekomstbeeld om samen naartoe te werken.

Simpel gezegd is een missie de bestaansreden van de organisatie. Het geeft weer wie je bent als organisatie en waar je voor staat.

De visie is wat de organisatie op lange termijn wilt. Het schetst een beeld van de wereld die de organisatie mee wilt helpen creëren. De vragen die je hier stelt zijn: “Wat kunnen we betekenen?” en “Waarvoor gaan we?


MissieVisie
Blik naar binnen: op de organisatieBlik naar buiten: op de samenleving
Wie zijn we?Wat kunnen we betekenen?
Waarvoor staan we?Waarvoor gaan we?
Geformuleerd met lessen uit het verleden in je achterhoofdBlik op de toekomst
TijdloosVoor een bepaalde periode

Tips

Klik op een rol in de organisatie om alleen de tips voor leidinggevenden, medewerkers of organisaties te zien. 

Geef zelf input

Geef zelf input voor de visie en de missie als de oefening wordt gemaakt van ze op te stellen. De visie en missie zijn het fundament van de werking voor de komende jaren. Aangezien jij best wel wat uren doorbrengt op je job, wil je hier zeker jouw licht ook even op laten schijnen.

Relevantie

Niet elke missie is even actueel in elke organisatie. Probeer in te schatten of de missie nog relevant is, voor je aan de slag gaat met deze tips over visies en missies.

Als leidraad

Heb je moeilijke beslissingen op het werk? Het kan helpen om de vraag die voorligt even te toetsen aan de visie en missie van je organisatie. Past een activiteit hier niet binnen? Dan weet je dat je beter een ander idee lanceert.

Sollicitatie

Op zoek naar een nieuwe job? Bekijk de visie en missie van de organisatie waarbij je solliciteert. Kan jij jezelf hierin vinden?

Aanpassen

Voel jij je niet goed in de organisatie? Durf eens eerlijk kijken naar de visie en missie. Stel jezelf de vraag of je je kan aanpassen aan de doelen en de visie van de organisatie. Als dat niet het geval is, bespreek je dit best met je leidinggevende. Reflecteer over je loopbaanmogelijkheden.

Persoonlijke visie en missie

Sommige mensen vinden het zinvol een eigen, persoonlijke visie en missie op te stellen. Los van hun job nemen ze hun leven onder de loep en bekijken waar ze prioriteiten leggen en waar ze met zichzelf naartoe willen. Het kan je helpen in de combinatie werk-privé en je loopbaandoelstellingen. Iets voor jou?

Voorbeeldfunctie

Je hebt een voorbeeldfunctie om aan de slag te gaan met de visie en missie. Houd je er aan.

Medewerkers bevragen

Durf medewerkers de vraag stellen of ze zich vinden in de visie en missie van de organisatie. Als dit helemaal niet het geval is, is er een mismatch tussen medewerker en organisatie. Wees hier eerlijk in.

Begrijpbaarheid

Begrijpt iedereen de visie en missie? Wat mensen niet snappen, kunnen ze niet volgen. Check dit even af, voor je al die energie steekt in iets wat nooit effect zal hebben. Wil je mensen inspireren? Doe het in een taal die hen aanspreekt en past bij je organisatiecultuur.

Keep it simple

Blijf weg van wollige, nietszeggende taal. Een visie en missie die je niet kan onthouden, daar heb je weinig aan.

Hou het levend

Om de missie en visie goed te gebruiken, moeten ze leven. Leg de link met de visie en missie bij de bespreking van lopende en nieuwe projecten.

Wees consequent

Wees consequent en hou jezelf aan de missie en de visie. Gebruik deze als toetsstenen. Ze zijn niet vrijblijvend, zeker niet als je wilt dat je medewerkers zich er aan houden.

Voorbeeldfunctie leidinggevende

Maak leidinggevenden attent op de voorbeeldfunctie die ze hebben in:

  • de reflex om activiteiten te toetsen aan de missie en visie.
  • de houding die ze aannemen ten opzichte van de visie en missie.
Raad van bestuur

Je visie en missie opstellen is een moeilijke oefening. Uiteraard wordt de raad van bestuur betrokken. En een goede samenwerking met de raad van bestuur maakt alles makkelijker. Lees hier onze tips.

Veranderingen

Neem zeker bij veranderingen je visie en missie er bij. Passen deze mooi in elkaar? Of blijkt dat je misschien je plannen beter aanpast, of eerder de missie?

Actueel of achterhaald?

Bekijk regelmatig of je missie nog wel actueel is. Soms moet die na een paar jaren worden aangepast. Dat is zeker zo na veranderingen in de sector, de organisatie en het beleid. Het is een lastige oefening, maar een van de redenen waarom ze zo lastig is, is omdat ze zo belangrijk is.

Iedereen betrekken

Tijd voor een nieuwe missie of beter geformuleerde visie? Betrek alle medewerkers in dit proces. Zo weet je zeker dat iedereen begrijpt wat gaande is, wat er in staat, krijg je hun input en krijg je een beter draagvlak.

Een nieuwe koers varen

Veranderen de visie en missie? Niet iedereen is het misschien eens met de nieuwe koers van de organisatie. Probeer oplossingen te vinden voor medewerkers die liever andere prioriteiten zagen in de organisatie. Wees eerlijk en duidelijk als dat niet lukt. Je missie en visie zijn fundamenteel.

Waarom die visie en missie?

In veel organisaties zijn de visie en de missie een tekst die ze op hun website plaatsen, waarbij ze hopen dat het cliënteel zich hierdoor aangesproken voelt. Maar met die twee instrumenten kan je zo veel meer bereiken, als je ze goed inzet.

Ze zijn erg belangrijk om werknemers te inspireren en motiveren, duidelijkheid te verschaffen in doelstellingen en prioriteiten, voorspelbaarheid te creëren in tijden van verandering. Ze zijn een basis om het volledige beleid van je organisatie op te stoelen. Eender waar je aan begint, je hebt al een vertrekpunt waar iedereen in je organisatie het mee eens is. Klinkt handig? Is handig!

Je visie en missie onderscheiden je ook van andere organisaties. Dat is interessant voor het publiek dat je wilt aantrekken. Nu weten je (potentiële) cliënten waar je de aandacht op wilt vestigen. Dat geldt ook voor de nieuwe medewerkers die je wilt aantrekken!

Het spreekt voor zich dat die visie en missie dus een belangrijke hand hebben in hoe zinvol mensen hun werk vinden en waar ze hun motivatie vinden.

“Ik vind een duidelijk beleid erg belangrijk. Een doel (missie, visie). Waar willen we naartoe? Nu is dat er niet en krijg ik het gevoel dat we als organisatie maar wat aan het aanmodderen zijn. […] Nu stel ik zelf mijn doelen en probeer hiermee tevreden te zijn.”

Vrouw, 53j., sociale werkplaats

Tools