balans werk-privé copy

Motivatie

Motivatie is het gevoel dat je aanzet tot het beginnen én afmaken van een taak. Of nog ruimer, dat je aanzet tot bepaald gedrag. 

Motivatie is belangrijk.  Gemotiveerde medewerkers zorgen voor:

 • Effectieve prestaties
 • Jobvoldoening
 • Positieve werkattitudes
 • Organisatiebewustzijn
 • Psychologisch welbevinden

De verschuiving van de pensioenleeftijd maakt langer werken verplicht.  Hoe blijven wij gemotiveerd aan het werk? vormt een uitdaging voor medewerkers zelf  én voor werkgevers.  

 Maar motivatie blijkt geen simpel beestje.

DUURZAME MOTIVATIE 

Er is veel geschreven over motivatie.  In onze zoektocht naar een voor de praktijk zinvolle theorie stoten we op het concept ‘duurzame motivatie’ en het 5-bouwstenen model van de Stichting Lodewijck De Raet. 

‘Duurzame motivatie‟ is : 

 •  motivatie die van binnenuit komt & niet louter afhankelijk is van externe prikkels,
 •  motivatie die gedragen wordt door motivatieondersteunende organisatievoorwaarden. 

Het 5-bouwstenenmodel geeft op overzichtelijke wijze inzicht in hoe mensen functioneren en biedt bruikbare aanknopingspunten om rond motivatie aan de slag te gaan.  

De 5 bouwstenen leggen samen een fundament voor duurzame motivatie:

1.Competentie
De behoefte om invloed te kunnen hebben op je omgeving, het gevoel te hebben dat je de nodige capaciteiten hebt en dat je die kan inzetten om goed werk te leveren.

2.Autonomie
De behoefte zelf keuzes te kunnen maken, te kunnen handelen met een zekere mate van zelfstandigheid

3.Verbinding
De behoefte aan positieve relaties met anderen, je geaccepteerd en gewaardeerd te voelen en omgekeerd.

4. Aspiraties en waarden
Aspiratie staat voor een drijfveer,  en tegelijkertijd ook voor iets dat we willen waarmaken, een verlangen dat we vorm willen geven in de wereld. Deze hangt samen met de waarden die voor iemand belangrijk zijn.

5. WaarderingWaarderend samenwerken vormt als het ware de spil die de andere bouwstenen ondersteunt. Het is een manier om uitdagingen en problemen die voortdurend opduiken in samenwerking aan te pakken. Het is dus veel meer dan bijvoorbeeld complimenten geven. 

Tips

Klik op een rol in de organisatie om alleen de tips voor leidinggevenden (rood), medewerkers (grijs) of organisaties (groen) te zien. 

Vreemd

Gemotiveerd aan het werk zijn is superbelangrijk.  Maar wat blijkt? We zijn er niet echt mee bezig. Je denkt pas na over motivatie als het te laat is, als je merkt dat je baalt van je werk. 

Sta stil bij wat jou drijft.

Stel jezelf de vraag waarom je doet wat je doet?  Wat is jouw passie? Wat geeft je energie en zorgt voor plezier en tevredenheid als je aan het werk bent?  

En hoe is dat voor jouw collega's?

Iedereen wordt door andere omstandigheden gemotiveerd.

Check regelmatig je doelen.

Vaak vergeten we na verloop van tijd waarom we solliciteerden voor een job.  We verliezen onze eigen behoeften uit het oog. Dat dit niet oké is blijkt uit het feit dat burn-out zo een groot probleem is.

Gebrek aan motivatie

Voel je een gebrek aan motivatie?  Erken dat je zelf verantwoordelijk bent en iets moet ondernemen.  Wacht niet af tot  je leidinggevende, je collega of wie ook iet doet.  Zoek uit hoe het probleem is ontstaan? Wat zorgt ervoor dat je je motivatie verliest?  En doe er dan iets mee! 

Actie

Wil je over je motivatieprobleem in gesprek gaan met je leidinggevende? Weet dat deze niets heeft aan vage klachten.  Zorg zelf voor een analyse van het probleem zodat je zelf kan aangeven wat jou kan helpen? 

Blijf sleutelen aan je werk.

Zoek interessante taken, volg een opleiding, geef je op voor een werkgroep of als peter of meter, kijk over de muren van je eigen team, …

Geen oplossing voor probleem

Is er geen oplossing voor je probleem?  Accepteer wat je niet kan veranderen. Ofwel aanvaard je de situatie ofwel ga je op zoek naar een meer motiverende job.Plezier

Zorg dat je plezier hebt in wat je doet.

Salaris

Opgelet. Trap niet in de val te denken dat medewerkers een salaris krijgen en het gewoon hun plicht is hier veel voor terug te doen.  Het loon is duidelijk niet voldoende om medewerkers langdurig te motiveren. 

Jouw taak

Motivatie is een zaak van de medewerker zelf. Maar als leidinggevende heb je wél een grote invloed op wat hen motiveert. Je medewerkers motiveren en gemotiveerd houden is een belangrijk deel van jouw takenpakket.

Kijk naar jezelf.

Ben jij zelf gemotiveerd aan het werk? Doe je je job met plezier? Vind je het belangrijk wat je doet?  Welke behoefte wordt er vervuld?  

Ken je medewerkers.

Probeer in te schatten wat een medewerker precies  zoekt in een job.  Zorg dat je

 • de sterke en zwakke punten van je mensen kent
 • geïnteresseerd bent in hoe het met je medewerkers gaat
 • actief luistert en beschikbaar bent als iemand het nodig heeft om te praten
 • doorvraagt als je niet begrijpt vanwaar bepaald gedrag komt
Loopbaangesprekken

Loopbaangesprekken maken medewerkers en leidinggevenden meer bewust van ieders motivatie.

Informeel contact

Zorg voor informeel contact.  Doe ’s morgens eens een babbel ipv alleen goedemorgen te zeggen.

Gesprekken en uitwisseling

Zorg voor gesprekken en uitwisseling tussen medewerkers. Verbondenheid met anderen is een belangrijke motivator.

Vertrouwen

Toon dat je jouw medewerkers vertrouwt. Stop met controleren.
Resultaatgericht werken kan je hierbij helpen.

Vier successen

Erken je medewerkers en vier successen. Positieve feedback is een belangrijke motivator.

Gewoon zeggen.

Durf fouten benoemen. Als je het nalaat iets te zeggen over taken die slecht worden uitgevoerd dan ontneem je een medewerker de kans om te groeien. Bij medewerkers die hun werk wel goed doen, groeit er anders frustratie.

Een motiverend takenpakket
Aanmoedigen

Moedig je medewerkers regelmatig bewust aan. Je kan hier erg creatief in zijn, maar een bemoedigend woord doet al heel wat. Net als erkenning.

Tevredenheid

Breng de tevredenheid van uw medewerkers regelmatig in beeld.  Dit kan door een  tevredenheidsonderzoek  of via de bestaande personeelsgesprekken.  Zet vervolgens acties op om de oorzaken van ontevredenheid weg te nemen.

Beloning

Koppel beloning aan prestatie.  Zorg dat de beloning evenredig is aan de inspanning. Individualiseer beloningen. Controleer het systeem op rechtvaardigheid.

Betrokkenheid

Zorg voor betrokkenheid. Betrek de medewerkers bij de bepaling van de missie en bij belangrijke beslissingen. Hou het personeel geïnformeerd waar het kan. Onzekerheid werkt heel demotiverend. 

Werkgroep

Start eventueel een actieleergroep die gericht onderzoekt wat er in de organisatie allemaal nodig is om gemotiveerd te zijn en te blijven.  

DEMOTIVATIE 

Hoe raken medewerkers gedemotiveerd?

 

Hoe zie je dat iemand gedemotiveerd is?

 • Te laat komen
 • Te assertief/agressief gedrag
 • Toenemend aantal fouten, mindere kwaliteit van werk
 • Passieve en onverschillige houding
 • Kortdurend ziekteverzuim, chronische gezondheidsklachten, onaangekondigde afwezigheid
 • Treuzelen, klagen, discussie/ruzie zoeken, negatieve houding
 • Defensieve lichaamstaal
 • Saboteren, informatie achterhouden
 • Falen toeschrijven aan derden
 • Roddelen
 • Dreigen met/veel praten over solliciteren

Hoeveel mensen uit de social profit hebben een weinig motiverende job?

Bron van deze cijfers: de werkbaarheidsmonitor.
Specifieke cijfers uit maatwerkbedrijven en de socioculturele sector zijn helaas niet beschikbaar.