balans werk-privé copy

Werkbaar werk zorgt voor een betere kwaliteit van de dienstverlening

Goede zorg voor medewerkers, is meer en betere zorg voor je doelpubliek.

  • Gemotiveerde krachten gaan altijd iets verder dan de ongemotiveerde medewerkers. Lees hier hoe werkbaar werk bijdraagt aan motivatie.
  • Leermogelijkheden en feedback krijgen zijn erg belangrijke elementen van werkbaar werk. Een medewerker die goed is in zijn vak en bijblijft, is uiteraard beter in staat om zijn job kwaliteitsvol te doen volgens de nieuwste inzichten. Lees hier hoe je de leerkansen kan verbeteren.
  • Werkbaar werk zorgt voor een lager verloop en minder zieken. Veel zieken en vertrekkers, zorgen dan weer voor een minder goede dienstverlening. Want je medewerkers bouwen minder kennis en ervaring op en het werkritme wordt telkens onderbroken. Cliënten, patiënten en bewoners zien graag telkens dezelfde medewerkers terug. De medewerker kent de cliënt en het dossier en de cliënt heeft een vertrouwd gevoel. Goede werkomstandigheden, veilig en gezond werk leveren dus op voor organisaties en hun doelpubliek.
  • Collega’s die goed samenwerken, het is niet alleen aangenaam, het levert ook betere resultaten op.
  • Als we in de social profit goed werk leveren, dan heeft dat een positieve impact op de maatschappij. Vandaar dat meer en meer subsidies afhankelijk worden gemaakt van de kwaliteit van de dienstverlening.

Een betere dienstverlening zorgt ook voor werkbaar werk

Knap werk leidt tot gemotiveerde medewerkers. Zij krijgen ook vaker erkenning, aangezien er goed werk geleverd wordt. Anderzijds krijgen ze ook minder klachten of lastige cliënten.

Goede zorg en hulp geven aan mensen is wat velen in de sector net drijft. Een belangrijke bron van motivatie. Het gebeurt dat medewerkers zelf een hogere standaard hebben voor hun dienstverlening dan zij en de organisatie op dat moment (kunnen) bieden. Dat brengt een zekere emotionele belasting met zich mee. In dat geval spreken we van morele stress.