Werkbaar werk in de social profit

Op deze pagina vind je een overzicht van de werkbaarheidscijfers van de Werkbaarheidsmonitor van de Stichting Innovatie en Arbeid.

Ongemeen boeiend. De cijfers tonen hoe de werkbaarheid in onze sector evolueert. De belangrijke knelpunten worden duidelijk.

Je vindt hier het algemene werkbaarheidscijfers en cijfermateriaal over de werkbaarheidsrisico's en de werkbaarheidsindicatoren. Klik op de cijfers voor meer informatie en tips over het risico of de indicator.

Model Werkbaarheidsmonitor

Meer uitleg over de werkbaarheidsmonitor vind je hier.

Sectorspecifieke informatie?

Om te kunnen garanderen dat de voorgestelde statistische cijfers echt iets zeggen over de Vlaamse arbeidsmarkt en haar deelsectoren, is een voldoende grote steekproef nodig. Waar mogelijk presenteert de werkbaarheidsmonitor cijfers van kleinere groepen, zoals de social profit en een aantal deelsectoren. Als de steekproef niet groot genoeg was, worden geen cijfers weergegeven. Voor bepaalde deelsectoren was de steekproef niet groot genoeg. Er zijn daarom geen aparte cijfers voor maatwerkbedrijven en de socioculturele sector. Ook zijn er voor 2016 geen aparte cijfers voor de kinderopvang en centra geestelijke gezondheidszorg. Soms werden sectoren samen genomen om zo de steekproef voldoende groot te krijgen. De interpretatie wordt hierdoor wel wat bemoeilijkt, maar er is dus een goede reden voor.

Meer weten over de social-profitsectoren?

Hier vind je het volledige onderzoeksrapport waaruit deze cijfers komen.

Het werkbaarheidscijfer

In deze figuur zie je hoeveel medewerkers uit Vlaanderen en de social-profitsectoren werkbaar werk hebben.

Hoeveel mensen uit de social profit hebben werkbaar werk?

De werkbaarheidsindicatoren

​Hoeveel mensen uit de social profit hebben werkstress?
Hoeveel mensen uit de social profit hebben een weinig motiverende job?
Hoeveel medewerkers uit de social profit hebben te weinig leermogeijkheden op het werk?
Hoeveel mensen hebben in de social-profitsectoren last van een slechte werk-privébalans?

De werkbaarheidsrisico's

​Hoeveel mensen uit de social-profits hebben een hoge werkdruk?
Hoeveel mensen uit de social profit hebben emotioneel belastend werk?
Hoeveel mensen uit de social-profitsector hebben routinematig werk?
Hoeveel mensen uit de social-profitsector hebben onvoldoende autonomie op het werk?

Onvoldoende ondersteuning van de leidinggevende

Lees hier meer over leiding geven en krijgen.

Hoeveel mensen uit de social profit worden te weinig ondersteund door de leidinggevende?

Belastende arbeidsomstandigheden

Lees hier meer over gezondheid en werkplek.

​Hoeveel mensen uit de social-profitsectoren hebben belastende arbeidsomstandigheden?

Tools

Infographic werkbaar werk in de social profit

Bekijk hier een afdrukbare infographic met de laatste werkbaarheidscijfers van de werkbaarheidsmonitor door VIVO.

Download file