de collega’s

De collega's (en externe partners)

Werken betekent voor de meesten uit de social-profitsectoren ook samen werken.

Er zijn collega’s, externe partners, vrijwilligers en soms zelfs cliënten waarvan medewerking wordt verwacht. Deze personen bepalen voor een groot stuk hoe jij je voelt op het werk. Er zijn een aantal elementen waar je als medewerker, leidinggevende of organisatie op in kan zetten:

Tools