de collega’s

Eenzame jobs

Mensen zonder directe collega’s, met als enige een bepaalde functie of verantwoordelijkheid, of mensen die ver weg zitten van hun collega’s, kunnen zich wel eens eenzaam voelen bij het uitvoeren van de job. Ze missen een klankbord bij moeilijke beslissingen, steun bij lastige situaties en gesprekken met personen die het werk en de organisatie en al wat daar bij komt kijken begrijpen en kennen.

Ik zou liever anderen betrekken bij het werk dat we doen. Per twee ofzo, zodat je ook eens kan ventileren over wat je meemaakt.

Vrouw, 32j., gezins- en bejaardenhulp

Contact met collega’s is zeker voor medewerkers met een hoge emotionele belasting heel belangrijk.

Werk je op verschillende locaties, dan kan het moeilijk zijn aansluiting te vinden bij collega’s en zich betrokken voelen.

In de gezins- en bejaardenhulp komt dit regelmatig voor. De wijkteams en vergaderingen met collega’s zijn erg belangrijk, maar de tijd hiervoor is vaak beperkt. Als medewerkers hier echt op botsen, dan is het mogelijk dat er na de werkuren toch contact wordt gezocht. Dit kan op allerlei manieren, op café, via mail, telefoon, sociale media, … Dit brengt de werk-privébalans en ook de kwaliteit van de dienstverlening in gevaar.

Tips

Klik op een rol in de organisatie om alleen de tips voor leidinggevenden, medewerkers of organisaties te zien. 

Belang van informele contacten

Bekijk hier onze tips over informele contacten op het werk.

Échte contacten

Probeer je contacten met collega’s zo veel mogelijk écht en niet online te hebben. Zeker als je weinig contact hebt, spring je misschien beter eens binnen in plaats van te mailen of een ‘like’ op facebook.

Nood aan meer contact tussen collega's?

Informeer eens bij de medewerker of er nood is aan meer contact met collega’s. Dit kan bijvoorbeeld tijdens een functioneringsgesprek. Heb er respect voor als dit niet het geval is, maar bekijk de mogelijkheden als medewerkers vereenzamen.

  • Peter-meterschap.
  • Job- en taakrotatie.
  • Werken in een satellietkantoor. Dit kan een ander kantoor zijn van de organisatie, of een plek waar je terecht kan om een bureau te huren en samen zit met mensen van andere organisaties.
  • Intervisies of ervaringsuitwisselingen met collega’s.
Bevorder het contact tussen medewerkers

Bevorder het contact tussen medewerkers, zeker bij hoge emotionele belasting of als duidelijk is dat collega’s elkaar niet goed kennen of meer behoefte hebben aan contacten. Lees hier hoe je dat kan doen.

Belang van de werkplek

Plaats mensen met een "eenzame job" fysiek niet het verste van alle collega’s. Inhoudelijk hebben ze het al moeilijker om aansluiting te vinden. Ze worden makkelijker betrokken bij de collega’s als hun bureau bijvoorbeeld niet verder afgelegen is van alle anderen.

Manieren om medewerkers te betrekken

Probeer medewerkers met een eenzamere job te betrekken in werkgroepen, peter-meterschap en interne opleidingen.

Functies aanpassen

Door job- en taakrotatie of jobcrafting kan je de functies in de organisatie aanpassen, zodat medewerkers inhoudelijk vaker samenwerken of meer aansluiting bij elkaar vinden.

Werken met dieren

Er gebeurde al heel wat onderzoek naar het effect van dieren op de werkvloer. En die effecten zouden positief zijn. Als het mogelijk is en de medewerkers zijn enthousiast, dan zijn dieren het overwegen waard. Zelfs in de zorgcontext van een ziekenhuis of woonzorgcentrum is het mogelijk met huisdieren te werken. uiteraard denk je op voorhand goed na over de praktische kanten, zoals opvang, en over het welzijn van het beestje.

Mogelijkheden tot contact met collega's

Bespreek je eenzame job eens met je leidinggevende. Bekijk de mogelijkheden om meer contact te hebben met collega’s, zoals:

  • peter-meterschap
  • job- en taakrotatie
  • Werken in een satellietkantoor. Dit kan een ander kantoor zijn van de organisatie, of een plek waar je terecht kan om een bureau te huren en samen zit met mensen van andere organisaties.
  • Intervisies of ervaringsuitwisseling met collega's.