gezondheid en werkomgeving

Ergonomie op het werk

Ergonomie ontwikkelt onder meer methodes en hulpmiddelen om het menselijk welzijn en de globale prestatie van “het systeem” te optimaliseren. Specifiek in een werksituatie zorgt ergonomie met andere woorden voor de gezondheid en de veiligheid van werknemers.

Welke voordelen biedt aandacht voor ergonomie?

  • Menselijk: werk draagt bij tot meer welzijn en een kwaliteitsvol leven zonder de mens schade toe te brengen.
  • Economisch: als je niet investeert kunnen de werknemer en de organisatie daaronder lijden. De werknemer kan loonverlies lijden en krijgt misschien minder kansen op de arbeidsmarkt. De werkgever wordt geconfronteerd met  kosten als gevolg van mogelijk ziekteverzuim en het vervangen van een medewerker. De kans dat medewerkers zonder fysieke klachten de pensioenleeftijd halen is groter .
  • Juridisch: er zijn wettelijke verplichtingen in het kader van ergonomie op de werkvloer waaraan de werkgever dient te voldoen.

Tips

Afhankelijk van de job die je uitoefent, zullen de tips verschillen. Hieronder vind je algemene tips die je altijd kan toepassen. Klik op een rol in de organisatie om alleen de tips voor leidinggevenden (rood), medewerkers (grijs) of organisaties (groen) te zien. 

Wissel af

Je voorkomt overbelasting door makkelijke en moeilijke werkzaamheden af te wisselen.

Pauze!

Probeer regelmatig je werkplek te verlaten voor korte pauzes. Er bestaan softwaretoepassingen die je hier automatisch aan herinneren.

Beweeg

Maak tijd voor lichaamsbeweging. Neem (vaker) de trap, stap een halte vroeger af, kom je met de auto; parkeer dan bewust wat verder van je werkplek.

Schermwerk beperken

Werk niet langer dan 5 tot 6 uur aaneen aan een beeldscherm. Zet een wekker op als je weet dat je hier zelf niet automatisch aan denkt.

Snelle oefening

Ook zittend kan je oefeningen doen die amper opvallen: Ademhalingsoefeningen bijvoorbeeld. Of heb je een stoel die kan draaien zijn er prima  rugoefeningen uit te voeren die weinig tijd vragen. Je vindt heel wat op internet; we geven je er eentje cadeau:

  • Rollen maar: Heb je een bureaustoel op wieltjes? Rij dan je stoel een stukje naar achter en grijp de tafel vast met uitgestrekte armen. Til je benen op (zodat je je buikspieren aanspant) en trek jezelf naar het bureau en weer terug.
Tillen

Til goed! Hef zaken op de juiste manier op met deze tips: http://www.ergonomiesite.be/tips-heffen-tillen/

Stress?

Ken je grenzen, laat je niet leiden door stress. Hier een aantal tips om goed met stress om te gaan.

Melden

Neem klachten ernstig en meld je klachten bij je werkgever. Als je pijn negeert kan dit leiden tot steeds ernstiger klachten met mogelijke (zeer) lange herstelperiodes of zelfs tot onomkeerbare  schade. Zoek samen naar een oplossing. Eventueel worden het CPWB of andere overlegorganen betrokken. Denk ook aan een eventueel medisch onderzoek, de bedrijfsarts, en/of uiteraard je eigen huisarts.

Zithouding

Aan een bureau werken? Stel je werkplek zelf goed in en dring er bij je werkgever op aan om een deskundige terzake uit te nodigen om je stoel, tafel,… dusdanig in te stellen zodat klachten ten gevolgen van een slechte (zit)houding zoveel mogelijk worden uitgesloten! 

Nachtwerk

Werk je ’s nachts? Lees onze tips rond nacht- en shiftwerk.

Niet weten is duur.

Licht je medewerkers in over mogelijke risico’s bij het werk. Wat zal er gebeuren als ze niet-ergonomisch werken?

Jij bent het voorbeeld!

Toon zelf het goede voorbeeld. Zorg dat je geïnformeerd bent.

GEZIEN!

Spreek je medewerkers aan op hun niet-ergonomische manier van werken of houding! Wees niet bang hier in herhaling te vallen. Geef aan dat collega’s elkaar hier ook op kunnen aanspreken.

Hulp

Je gaat niet alleen aan de slag, maar je laat je bij voorkeur bijstaan door een externe preventiedienst. De contactgegevens van erkende preventiediensten vind je op de website van de overheid.

Analyse

Zorg voor een objectieve analyse van de werkbelasting (gebruik hiervoor onze tools hieronder):

  • analyseer de wijze waarop het werk georganiseerd wordt.
  • beoordeel de werkplek.
  • maak een analyse van de beweging en de houding.
  • breng de mentale belasting in kaart.
  • maak een evaluatie van de omgevingsparameters.
Verantwoordelijk

Als organisatie draag je een grote verantwoordelijkheid voor de gezondheid van je medewerkers. Wees je hiervan bewust en draag deze boodschap uit. Draag zorg voor je mensen en help hen zorg dragen voor zichzelf.

Investeer

Investeer in goed, ergonomisch materiaal.

Genoeg materiaal

Investeer in voldoende materiaal. Als je niet voldoende materiaal hebt, bestaat de kans dat je medewerkers uit ongeduld, of door een grote werkdruk niet ergonomisch werken.

Nudge

Zorg dat je organisatie ergonomisch werken zo veel mogelijk in de hand werkt. Principes rond opberging van materiaal of deadlines worden best aangepast als ze in de hand werken dat mensen het “fout” doen.

Schermwerk

Bij computerwerk:  Doe beroep op een externe dienst voor preventie om het beeldscherm correct in te stellen, het toetsenbord op de juiste plaats te plaatsen en de stoelen te regelen.

Ergonomisch zorgen

In de zorg: besteed aandacht aan bedden, liften en hulpmiddelen voor steunkousen.