gezondheid en werkomgeving

Wat is privacy?

 • Een gesprek hebben met een collega zonder dat iemand meeluistert.
 • Rustig werken zonder dat iemand over je schouder mee gluurt. Niemand die je mails mee opvolgt, meekijkt op je computerscherm of zonder aanleiding je werkdocumenten checkt.
 • Niemand die het gesprek met je cliënt filmt.
 • Zelf beslissen of je foto op de website of facebookpagina van je organisatie komt.

Het zijn allemaal voorbeelden van privacy op het werk.

Privacy is de persoonlijke vrijheid om ongehinderd alleen of in gezelschap naar keuze ergens te kunnen vertoeven. Het betekent dus dat iemand dingen kan doen zonder dat de buitenwereld daar weet van heeft, inbreuk op maakt, of een corrigerende invloed op uitoefent. Het gaat niet enkel om de ruimte waarin je je bevindt en of gegevens worden gedeeld, maar is ook psychologisch.

Het is de gelegenheid om:

 • je af te zonderen van storende invloeden van de buitenwereld.
 • zeker te zijn dat zonder jouw toestemming zo weinig mogelijk andere mensen zich op zijn terrein zullen begeven.
 • zelf te bepalen wie welke informatie over jou krijgt.
 • controle van inbreng van anderen.
 • onbespied en onbewaakt te leven.


Juridisch is het recht op privacy er in:

 • de bescherming van persoonsgegevens.
 • de bescherming van familie en –gezinsleven.
 • het recht vertrouwelijk te communiceren via brief, telefoon en e-mail.


Privacy op het werk is er zowel:

 • in de ruimte van de werkplek: even alleen of buiten gehoorsafstand van anderen kunnen zijn.
 • in relatie tot:
  • computers en het internet.
  • persoonsgegevens.
  • de werkinhoud.
  • andere personen op het werk.


De ruimte waarin je je bevindt bepaalt dus voor een groot deel de mate van privacy die je ervaart op het werk.

Tips

Klik op een rol in de organisatie om alleen de tips voor leidinggevenden (rood), medewerkers (grijs) of organisaties (groen) te zien. 

Respecteer grenzen

Gun je collegas wat privacy. En respecteer grenzen als ze worden aangegeven.

recht op privacy

Je hebt recht op privacy. Denk bijvoorbeeld aan het recht op bescherming van de persoonsgegevens en het recht op afbeelding.

Gebrek aan privacy?

Ervaar je een gebrek aan privacy? Bespreek het met je collegas of je leidinggevende.

Zorgvuldigheid

Informatie die je liever niet met anderen deelt? Ga er zelf zorgvuldig mee om. Probeer te vermijden dat anderen bij toeval op deze informatie botsen bijvoorbeeld aan de printer als je liever niet hebt dat anderen ze vinden.

Respect

Respecteer de rechten van je medewerker, maar ook de wensen. Meer en meer leeft het idee dat privacy een luxe is en geen noodzaak. Ga hier niet in mee.

Ademruimte

Geef je medewerkers wat ademruimte: vertrouw ze terwijl ze hun werk doen.

Autonomie

Geef je medewerkers autonomie.

Focus

Besteed aandacht aan het belang van privacy van je medewerkers.

ruimtelijke indeling

Denk aan privacy bij het indelen van de ruimtes.

infrastructuur

Ga je (ver)bouwen of bouw je aan een nieuw informatiedeelsysteem? Zet de privacy van je medewerkers, hun werk en cliënten op de agenda als het over infrastructuur gaat.

Landschapsbureaus


 • Zorg voor een afgesloten aparte ruimte waar collegas elkaar kunnen ontmoeten en sta toe dat collegas daar wat tijd doorbrengen
 • Geef medewerkers de ruimte om hun werkplek wat af te schermen voor ieders blik. We hunkeren allemaal naar wat privacy, dit heeft niets te maken met intenties of geen contact wensen met collegas of anderen op de werkplek.
Foto's

Heeft je organisatie een website? Publiceer geen fotos van werknemers en cliënten zonder toestemming. Respecteer het als een medewerker liever niet met een foto online verschijnt.

Camera op de werkvloer

Worden er cameras ingezet op de werkvloer? Voor kinderdagverblijven schreef de Privacycommissie een specifiek advies over cameratoezicht. Je mag niet zomaar cameras inzetten om moet werknemers hiervan op de hoogte brengen. Ook nieuwe medewerkers moeten hierover worden geïnformeerd.

Waarom privacy op het werk?

Naast de juridische verplichtingen, zijn er nog een aantal erg goede redenen om aandacht te besteden aan privacy op het werk:

 • een gebrek aan privacy, wijst op een gebrek aan respect. En dat heeft uiteraard gevolgen voor ieders welbevinden.
 • het risico op conflicten op de werkplek wordt groter als er niet genoeg privacy is.
 • privacy geeft je ademruimte om rustig je werk te kunnen doen en hangt samen met autonomie.
 • het is belangrijk om emotionele belasting te kunnen dragen. Je kan alleen even op adem komen of een delicaat gesprek voeren met een collega, leidinggevende of cliënt zonder dat iemand meeluistert.
 • de kwaliteit van de dienstverlening heeft baat bij privacy:
  • privacy en vertrouwen gaan hand in hand. Medewerkers (en ook cliënten) voelen zich beter bij het samen zoeken naar een oplossing en zullen makkelijker voor fouten durven uit komen of advies vragen aan anderen.
  • medewerkers voelen zich beter op hun gemak en zijn gezonder.
 • medewerkers kunnen beter ongestoord werken.
 • het is een bepalend onderdeel van je organisatiecultuur.

Privacy is een recht, geen verplichting. Uiteraard is het belangrijk aandacht te besteden aan verbinding op de werkplek om eenzame jobs te vermijden.

Tools

Brochure 'Privacy op de werkvloer'

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer schreef deze brochure met adviezen over privacy op de werkvloer.

Download file
Bescherming van persoonsgegevens in België Download file