de collega’s

Waarom is informeel contact tussen collega's zo belangrijk?

Vraag een medewerker uit de sector waar hij naar uitkijkt en trots op is op het werk. De kans is erg groot dat het antwoord ‘de dankbaarheid en de band met mijn cliënt/patiënt/bewoner’ is, of… de collega’s!

  • Collega’s zijn dus erg belangrijk voor de medewerker omwille van de motivatie die ze geven om te gaan werken. Het werkplezier en de leuke band met de collega’s is belangrijk om ontspannen naar het werk te gaan. Zonder contact, no fun! En zonder fun daalt de motivatie al heel snel.
  • Daarnaast blijkt dat collega’s elkaars steun en toeverlaat zijn bij een hoge emotionele belasting. En die emotionele belasting is erg hoog in de zorg- en welzijnssectoren. Hoe neem je een collega in vertrouwen, als je ze amper kent? Door alledaagse contacten met collega’s, verlaag je de drempel om steun te geven en krijgen.
  • Belangrijke informatie wordt sneller doorgegeven als collega’s op de werkvloer elkaar kennen. Zo is er snellere kennisdeling, krijgen medewerkers vaker de kans iets bij te leren van een collega en vergroot je de kans dat collega’s elkaar zinvolle feedback geven.
  • Collega’s die vertrouwelijk met elkaar omgaan, hebben een manier om goed samen te werken. Je kan het goed met elkaar vinden, dus goed samenwerken gaat meteen ook vlotter.
  • Korte contacten tussen collega’s voor een kleine koffiepauze of een grapje tussendoor, zorgen voor korte ontspanningsmomenten. Dit is beter voor de concentratie dan iemand die tussendoor naar een nieuwssite of facebook surft als pauze. Het verlaagt de stress en verhoogt de productiviteit!

Tips

Klik op een rol in de organisatie om alleen de tips voor leidinggevenden, medewerkers of organisaties te zien. 

Een goede band

Investeer in een goede band met je collega’s. Het maakt je werk een pak leuker als je het mag doen met mensen waarmee je goed kan opschieten. Als je op een dag op een probleem botst, is de kans groot dat je collega je beter dan wie ook kan adviseren. Jullie zitten voor een groot deel in hetzelfde schuitje.

Collega's als klankbord

Je collega's zijn een waardevol klankbord als je een hoge emotionele belasting hebt. Als jullie er kunnen zijn voor elkaar en elkaar vertrouwen, maakt dat een groot verschil in jullie draagkracht.

Een nieuwe collega

Een nieuwe collega of zelf nieuw? Sluit je niet af en probeer elkaar wat te leren kennen. Samen lunchen of elkaar iets uitleggen kan je helpen om elkaar beter te leren kennen.

Geef elkaar erkenning

Geef elkaar erkenning in wat jullie doen. Een goed geplaatst compliment van iemand met kennis van zaken doet wonderen voor de motivatie.

Investeer in elkaar

Vier samen jullie successen. Trakteer eens, ga samen iets drinken, geef elkaar een compliment en las samen een pauze in.

Stimuleren van informele contacten

Stimuleer informele contacten tussen collega's. Weet waarom dit een belangrijke investering is voor je organisatie en geen zinloze tijd. Zorg voor een gezonde balans.

Geef het goede voorbeeld

Geef het goede voorbeeld. Toon duidelijk dat het oké is als collega's wat langer staan kletsen bij de koffiezet.

Collega's met elkaar in contact brengen

Denk goed na over hoe je medewerkers met elkaar in contact laat komen. Organiseer je vergaderingen om je medewerkers met elkaar te laten praten? Als die inhoudsloos zijn, krijg je enkel - terecht - gefrustreerde medewerkers. Overweeg een andere manier om je medewerkers met elkaar in contact te brengen, zoals een borrel (hou je speech kort), een teamdag, of gezamenlijke leermomenten.

Stapje terug

Laat je medewerkers gerust ook eens alleen. Omwille van je positie en rol in de organisatie is het niet mogelijk om "er volledig bij te horen". Er zullen altijd zaken zijn waar ze jou liever niet bij betrekken. Geef hen ruimte om zaken onderling uit te vissen zonder helikopterbaas. Het zal jou misschien ook rust geven niet altijd van alles op de hoogte te moeten zijn.

Nieuwe collega's voorstellen

Stel een nieuwe collega altijd voor aan de anderen.

Peter- en meterschap

Investeer in peter- en meterschap. Het gaat niet alleen om een goede kennisoverdracht. Er hangt zo veel meer samen met een goed contact met collega's.

Stimuleer interne contacten en kennisdeling

Als collega’s expliciet worden aangemoedigd elkaar zaken bij te brengen, is de kans groter dat ze spontaan bij elkaar te rade gaan. Dat is goed voor de leermogelijkheden van je medewerkers en de kwaliteit van je dienstverlening.

Intervisie

Intervisie is zeker interessant bij een hoge emotionele belasting. Als je merkt dat collega’s spontaan niet zo heel veel delen, kan je zo een start maken aan een verandering van de organisatiecultuur op dat vlak.

Voldoende ruimte en privacy

Zorg voor een ruimte waar informeel contact kan, met voldoende privacy. Bij de koffiezet kan het, maar een vergaderzaaltje waar mensen even samen kunnen zitten en eventueel een rustig gesprek hebben is zeker ook nuttig.