de collega’s

Wat is diversiteit?

Mensen behoren tot verschillende groepen in de samenleving. Ze hebben misschien een migratieverleden en komen uit heel diverse landen van herkomst. Ze hebben misschien een arbeidshandicap en behoren tot een bepaalde sekse of gender. Ook de leeftijdsgroep of levensfase waarin iemand zich bevindt, heeft een invloed op iemands identiteit. En er zijn nog heel wat meer facetten die die identiteit bepalen. Superdiversiteit is een term die deze diversiteit in de diversiteit wil benadrukken.

De superdiversiteit weerspiegelt zich ook in het cliënteel van de organisaties.

Voordelen

De voordelen van een divers personeelsbestand zijn dat je nieuw talent met een specifieke kijk en expertise in je organisatie brengt. Dit zorgt voor nieuwe ideeën en een verbetering van je dienstverlening. Bovendien bouw je aan een sterk imago bij je doelgroep als je organisatie een weerspiegeling is van de samenleving.

Risico's

Superdiversiteit impliceert dat we allemaal erg verschillend zijn. En dat maakt het soms moeilijk om samen te werken

Soms kan er ook sprake zijn van discriminatie binnen organisaties. Discriminatie is het ongelijk of oneerlijk behandelen van een andere persoon op basis van persoonlijke kenmerken. Discriminatie kan voorkomen tussen collega’s onderling, maar ook door cliënten of naar cliënten toe. De wet verbiedt zowel discriminatie, pesterijen, haatboodschappen en haatmisdrijven tegenover een persoon of groep van personen omwille van specifieke persoonlijke kenmerken. Meer info vind je op de website van UNIA.

Tips

Klik op een rol in de organisatie om alleen de tips voor leidinggevenden, medewerkers of organisaties te zien. 

Diversiteit en communicatiemoeilijkheden

Je praat makkelijker met mensen die op je lijken, bijvoorbeeld mensen uit dezelfde leeftijdsgroep. Diversiteit kan soms voor communicatiemoeilijkheden zorgen. Probeer met een open geest te luisteren en in dialoog te gaan. Door een nieuwsgierige houding kan je heel wat leren van elkaar.

Conflicten aanpakken

Verschillende mensen hebben vaak ook verschillende belangen. Dit kan tot conflict leiden. Blijf hier niet mee zitten, maar praat erover.

Sluit geen mensen of groepen uit

We komen makkelijker overeen met mensen die eenzelfde leefwereld hebben als ons. Dat is heel normaal. Maar let er op dat je geen mensen of groepen uitsluit.

Discriminatie moet je melden!

Krijg je te maken met racisme of discriminatie door collega’s? Laat dit dan zeker weten aan je vertrouwenspersoon of leidinggevende. Of word je gediscrimineerd door de organisatie? Neem dan contact op met UNIA voor een melding discriminatie.

Diverse samenstelling van teams

Zorg er voor dat iedereen zich thuis voelt in de organisatie. Besteed aandacht aan een diverse samenstelling van teams.

Rekening houden met de verschillende mogelijkheden van mensen

Rekening houden met diversiteit betekent ook rekening houden met de verschillende mogelijkheden van mensen. Geef je medewerkers de ruimte zich te ontwikkelen naar eigen vermogen en talent. Denk verder dan persoonlijke ontwikkelingsplannen of functioneringsgesprekken. Ook de manier waarop medewerkers leren en hun loopbaanwensen verschillen van elkaar.

Verschilende behoeften

Hou rekening met verschillende behoeften in aansturing.

Trek duidelijke grenzen

Trek de grens tussen geaccepteerd en niet-geaccepteerd gedrag in de organisatie. Wees aandachtig voor pesten, discriminatie en racisme op het werk.

Duidelijke visie op diversiteit

Heb in je HR-beleid en kwaliteitsbeleid ook aandacht voor diversiteitsbeleid. Zo kan je bepaalde situaties aftoetsen aan de visie op diversiteit van de organisatie. Dit helpt om niet willekeurig te werk te gaan.

Gezinsvriendelijk beleid

Werk aan een gezinsvriendelijk beleid dat rekening houdt met de diversiteit in gezinssituaties.

Let ook op met positieve discriminatie

Let ook op met positieve discriminatie, waarbij je aan bepaalde groepen voordelen geeft. Dit zorgt vaak voor fricties binnen teams en heeft dus een omgekeerd effect.

Trefdag Ieder Talent telt

Mensen met een migratieachtergrond de weg laten vinden naar de social-profitsectoren: een hele uitdaging? Geen nood, wij hebben de succesformule! Tijdens de trefdag Ieder Talent Telt deelden we met veel plezier onze ervaringen: lees hier de belangrijkste inzichten.

Tools

Checklist diversiteit - Maak zelf een analyse van je personeelsbeleid

HR-wijs maakte een diversiteitschecklist voor social profit organisaties.

Download file
Discriminatie herkennen

Ontdek hoe je discriminatie kan herkennen, want het kan subtiel aanwezig zijn in de organisatie.

Download file