de collega’s

Wat is etnisch-culturele diversiteit?

In België zijn er steeds meer mensen met een migratieachtergrond. Zij zijn zelf geboren in een ander land, of hun ouders of grootouders hebben een migratiegeschiedenis. Bovendien blijkt dat deze mensen ook steeds verbonden met almaar meer verschillende landen. Vaak brengen zij een andere cultuur en een taal dan het Nederlands met zich mee en ook diverse religies. De cultuur of culturen die misschien meespelen in iemands persoonlijke geschiedenis zijn steeds sowieso niet makkelijk te achterhalen en we komen met heel wat mensen met een verschillende achtergrond in contact. 

In teams zijn er dan ook vaak medewerkers met een migratieachtergrond. Daarnaast hebben steeds meer cliënten van social-profitorganisaties een migratieachtergrond. 

Tips

Klik op een rol in de organisatie om alleen de tips voor leidinggevenden, medewerkers of organisaties te zien. 

Teams met verschillende etnisch-culturele achtergronden

Teams met verschillende etnisch-culturele achtergronden:

  • Soms loopt de communicatie tussen collega’s met diverse etnisch-culturele achtergronden niet zo vlot. Je begrijpt elkaar verkeerd of gaat ervan uit dat de ander geen Nederlands wilt leren. De basis is daar met een open geest met elkaar in gesprek gaan en elkaar trachten te begrijpen. Luister aandachtig en stel vragen.
  • Zoek naar een contacttaal die je allemaal begrijpt als je met collega’s praat. Spreek je onderling met bepaalde collega’s een andere taal dan het Nederlands, dan voelen andere collega’s zich misschien uitgesloten.
  • Geef anderstalige collega’s de kans om Nederlands te spreken. Spreek bijvoorbeeld niet steeds Frans of Engels met hen.
  • Non-verbale communicatie verschilt van cultuur tot cultuur. Wat jij als onbeleefd ervaart is dat niet per se in een andere cultuur.
  • Ga er niet van uit dat alle mensen met een bepaalde migratieachtergrond gelijk zijn. Want er zijn zoveel zaken die je identiteit vorm geven.
  • Word je zelf gediscrimineerd omwille van je migratieachtergrond of ervaar je racisme? Neem dan contact op met het meldpunt van UNIA.
Cultuursensitieve zorg

Omgaan met cliënten met een migratieachtergrond: cultuursensitieve zorg

  • Hulpverlening aan mensen met een migratieachtergrond kost soms extra energie. Vergeet niet dat deze mensen vaak eerder al het deksel op de neus kregen en extra dankbaar zijn als je hen helpt. Probeer dus empathisch te zijn. Met een grondige dosis inlevingsvermogen kom je al heel ver. Bespreek deze situaties ook met je collega’s. Die kunnen extra steun geven in moeilijke situaties.
  • Ga met een open geest in dialoog met cliënten met een migratieachtergrond en toets af of ze begrepen hebben wat je zei. Laat hen de zaken herhalen in hun eigen woorden.
  • Vermijd dialect. Standaard Nederlands is voor veel mensen die (nog) niet goed Nederlands spreken al moeilijk genoeg.
  • Bewaak je grenzen en ook die van je organisatie. Je kan niet op alle cultuurspecifieke vragen van een cliënt ingaan. Toets eventueel af met je leidinggevende en de visie van de organisatie.
Problemen met het Nederlands?

Heb aandacht voor medewerkers die nog niet zo goed Nederlands spreken. Op www.klaretaalrendeert.be vind je daar heel wat info over.

​Stimuleer het gebruik van Nederlands in teams

Dit zorgt niet alleen voor oefenkansen voor wie nog niet zo goed Nederlands spreekt. Het zorgt er ook voor dat andere collega’s die de andere taal niet spreken zich niet uitgesloten voelen.

​Besteed voldoende aandacht aan de etnisch-culturele diversiteit van teams

Voor medewerkers kan het verrijkend zijn om met een collega met een andere etnisch-culturele achtergrond samen te werken. Bovendien kan deze ervaring hen helpen in het omgaan met cliënten met een migratieachtergrond.

Vorming en training

Zorg dat je medewerkers vorming en training krijgen in het omgaan met cliënten met een migratieachtergrond. Zo ontwikkelen ze extra competenties die hen sterker maken en kunnen ze betere hulpverlening bieden.

Een cultuurvriendelijk beleid

Werk aan een cultuurvriendelijk beleid met een duidelijke visie, met aandacht voor tradities, rituelen, religies,…

Werk aan een taalbeleid

Via 'Nederlands op de werkvloer' van de VDAB of taalcoaching kan je bijvoorbeeld als organisatie ondersteuning vragen om medewerkers te begeleiden die hun Nederlands nog willen bijschaven. Op www.klaretaalrendeert.be vind je heel wat bruikbare tips terug. Op de website van het Huis van het Nederlands vind je een voorbeeld terug van een taalbeleidsplan binnen een woonzorgcentrum. En zij bieden organisaties ondersteuning aan om een taalbeleid uit te bouwen. Bekijk welke mogelijkheden er zijn op hun website.

Tools

Cultuursensitieve zorg

VIVO ontwikkelde pigmentzorg.be, een digitaal platform met heel wat info over cultuursensitieve zorg.


Divers cliënteel

Het boek 'Bouwstenen voor een cultuursensitieve zorg- en welzijnsorganisatie' zet leidinggevenden uit zorg en welzijn op weg zet in het uitwerken van een beleid rond cultuursensitieve zorg.

Link naar boek
Discriminatie van personeel?

Met 'Cliënt of koning' kunnen organisaties uit de gezinszorg aan de slag wanneer cliënten hun medewerkers met een migratieachtergrond discrimineren.

Download file