loopbaanmogelijkheden

Wat is een talent?

Talenten zijn eigenschappen van een persoon die in de juiste context snel kunnen leiden tot bezieling en duurzame excellente prestaties. (I-talento)

Het is niet altijd evident om talenten bij jezelf te herkennen. Het gaat vaak om dingen die je zelf niet zo bijzonder vindt, maar waar je omgeving je wel waardering voor geeft. Talentrijk gedrag herken je doordat het:

 • Mentale energie geeft.
 • Goesting, positieve energie en (werk)vreugde bezorgt.
 • Tijd doet vergeten. Het brengt je in een flow.
 • Context- en cultuurgevoelig is.
 • Zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld geeft.
 • Inzetbaar is in verschillende contexten en functies.
 • In moeilijke omstandigheden en in periodes van stress en vermoeidheid komt het steeds weer bovendrijven.

Een talent is dus niet hetzelfde als een competentie. 

TalentCompetentie
Ruimer dan de organisatie en het werk: ook in familiale context en vrije tijdGekoppeld aan het werk, de organisatie
AangeborenAangeleerd
Duurzaam: leer je niet zomaar afMinder duurzaam: moet je onderhouden om te behouden
Affectief: verbonden met motivatie, affectie & passieObjectief: verbonden met een norm
Noodzakelijk om het verschil te makenNoodzakelijk om de gewenste prestatie te behalen
Zelflerend als de context het toelaatLeerbaar mits enige aanleg en inspanning
Schaars, komt minder vaak voorKomt veelvuldig voor
Duwt de medewerker en de organisatie vooruitDe organisatie trekt eraan
Vooral intrinsiekEerder extrinsiek
Niet-georganiseerde meerwaardeGeorganiseerde basisvoorwaarde

Talentbeleid

Lou Van Beirendonck omschrijft talentbeleid als:

"Het beste uit mensen halen door hen in te zetten op hun sterkten en interesses en door de context zodanig in te richten en te organiseren dat die talenten ruimte krijgen voor ontwikkeling."

Je zoekt dus naar manieren om de juiste persoon, met de juiste interesses en gedrevenheid op de juiste plaats te krijgen. Je brengt de talenten in kaart en linkt ze aan het competentieprofiel. Let wel: efficiëntie, effectiviteit en rendement blijven voorop staan. Maar de focus ligt op de sterktes en talenten en niet tekorten. 

Dat wilt niet zeggen dat een gebrek of tekort niet wordt aangepakt. Die bekijkt je op teamniveau en niet meer individueel. Want collega’s die goed samenwerken vullen elkaar sterktes en zwaktes aan

Een talentgerichte aanpak binnen een organisatie heeft dus tot doel om:

 • De talenten van medewerkers identificeren en ontwikkelen
 • Zoeken hoe talenten binnen functies tot hun recht komen.
 • Omstandigheden te creëren waarbij talenten verder tot bloei komen.
 • De minder sterke punten van medewerkers opvangen. 

Medewerkers hebben dus de verantwoordelijkheid om

 • Hun talenten zichtbaar of kenbaar te maken.
 • Ze verder te ontwikkelen.
 • Zelf mee op zoek te gaan naar oplossingen om hun zwaktes op te vangen door bijvoorbeeld gebruik te maken van tools, complementariteit te zoek bij collega’s,….

Tips

Klik op een rol in de organisatie om alleen de tips voor leidinggevenden (rood), medewerkers (grijs) of organisaties (groen) te zien. 

Talenten ontdekken

Geen idee welke talenten je hebt?

 • Bekijk onze vragenlijst en achterhaal je talenten.
 • Ga dan aan de slag met het ‘Talentenwerkboek'.
 • Breng je kwaliteiten in beeld met de kernkwaliteiten van Ofman.
 • Denk terug aan een succesverhaal in je privé of je professioneel leven. Waarom was je zo trots op jezelf? Vertaal dit naar de eigenschappen die je gebruikte om je succes te verwezenlijken.
 • Vraag eens aan je collega, je partner of vrienden welke talenten jij volgens hen hebt.
Talenten juist inzetten

Je talenten kennen is één ding, maar ze inzetten op je werk is nog iets anders. Jobcrafting, job- en taakrotatie en teamcrafting geven de mogelijkheid om binnen je job aan de slag te gaan met talenten. 

Energie en werkgoesting

Het klinkt gek, maar je kan ergens goed in zijn en er toch geen plezier uithalen. Bewaak dus dat je op je werkplek talenten inzet waar je voldoende energie en werkgoesting van krijgt.

Een babbel

Praat met je leidinggevende over je talenten. Wacht niet tot je functioneringsgesprek om dit aan te kaarten. Een informele babbel behoort ook tot de mogelijkheid.

Meer voldoening

Je haalt meer voldoening uit je werk als je deelneemt aan projecten of werkgroepen waar je jouw talenten kan inzetten. Kan je bijvoorbeeld goed overweg met een tekenprogramma? Misschien kan jij de (interne) reclame voor een volgende activiteit eens verzorgen?

Ken je eigen talenten

Als je jouw eigen talenten kent, dan kan je je loopbaan beter sturen. Misschien kan je je eigen takenpakket wat leuker maken, of kan je beter inschatten of je toekomst écht ergens anders ligt.

Talenten van collega's gebruiken

Weet je welke talenten je collega’s hebben? Gebruik ze! Het helpt je misschien om die moeilijke taak toch gedaan te krijgen.

Geef medewerkers tijd om hun talenten te ontdekken

Verwacht niet dat medewerkers automatisch een goed beeld hebben van hun eigen talenten. Een talent heb je vaak onbewust. Je ontwikkelt bepaalde vaardigheden gewoon sneller en vindt dat vrij normaal. Geef je medewerkers de tijd om hun talenten te ontdekken.

Verschillende talenten inzetten

Medewerkers hun talenten laten ontdekken is niet voldoende. Bedenk ook hoe je deze talenten inzet binnen de organisatie. Jobcrafting, maar ook job- en taakvariatie zijn een manier om hiermee aan de slag te gaan.

Voldoende autonomie

Geef medewerkers genoeg autonomie om met hun talenten aan de slag te gaan.

Elkaars talenten ontdekken

Laat medewerkers ook elkaars talenten ontdekken. Organiseer bijvoorbeeld een talentmoment op de teamvergadering of maak een vriendenboek waarin de talenten van collega's opgesomd staan. 

Zo kunnen je medewerkers elkaar aanspreken op hun sterktes en interesses.

Hou het gesprek gaande

Blijf het gesprek over talenten gaande houden. Blijf luisteren hoe medewerkers hun talenten willen inzetten of welke ontwikkelnood er nog speelt. Het functionerings- of loopbaangesprek kan een moment zijn om hier verder over in gesprek te gaan. Om dit structureel op te nemen binnen deze gespreksmomenten, kan je gebruik maken van de leidraad voor het voeren van een talengericht gesprek.

Talenten ontwikkelen

Ook talenten dienen zich verder te ontwikkelen. Zet niet alleen in op vorming, training en opleiding. Bekijk ook hoe je talentontwikkeling kan opnemen binnen een persoonlijke ontwikkelingsplan of via informele leermomenten.

Een babbel

Vertelt één van je medewerkers vol passie over zijn of haar vrijetijdsactiviteit. Bedenk dan eens welke talenten die persoon allemaal heeft ingezet. Informele gesprekken zijn op dit vlak een bron aan ‘talent-schatten’.

Een kader ontwikkelen

Talenten laten zich niet managen. Je kan ze niet vatten en sturen in allerlei procedures en organisatievoorschriften. Je kan wel een kader ontwikkelen om talenten in de organisatie in te zetten:

 • Achterhaal welke talenten je in huis hebt.
 • Bepaal welke talenten jullie als organisatie nodig hebben: alleen talenten die bijdragen aan het organisatiedoel zijn van tel.
 • Bepaal hoe medewerkers hun talenten kunnen inzetten.
 • Leg de link tussen talentbeleid en loopbaanmogelijkheden binnen de organisatie. Kan talentontwikkeling er voor zorgen dat medewerkers kunnen groeien naar een andere functie? En hoe pakken we dit dan aan?
 • Creëer geen valse verwachtingen bij je medewerkers. Communiceer helder en transparant ver het talentbeleid in de organisatie en wat de mogelijkheden zijn.
Talenten inzetten binnen eigen functie

Zowel jobcrafting als job- en taakvariatie geven de mogelijkheid om met talenten binnen de eigen functie aan de slag te gaan. Bepaal ook hier wat wel en niet kan.

​Inzetten op talenten zorgt voor bindkracht

Medewerkers die hun talenten kunnen aanspreken zijn doorgaans gemotiveerder en voelen zich ook meer verbonden met de organisatie.

Talentbeleid

Bekijk of je talentbeleid aansluit op de verschillende HR-domeinen.

Talentbeleid voor álle medewerkers

Gebruik talentbeleid niet alleen voor de hoger opgeleide medewerkers, maar geef alle medewerkers de mogelijkheid om dit toe te passen binnen hun eigen functioneren.

Inzetten op leermogelijkheden

Inzetten op talenten betekent ook inzetten op leermogelijkheden. Denk breder dan de klassieke vorming, training en opleiding. Bekijk hoe je via informele leermomenten of het persoonlijk ontwikkelingsplan de talenten van je medewerkers verder kan stimuleren.

Tools

Talenten in beeld

Niet geheel duidelijk wat je talenten zijn? Deze tools helpen je op weg:


Download file
Leidraad voor een talentgericht interview

Wil je als leidinggevende of organisatie aan de slag met een talentgericht interview? Maak gebruik van de leidraad.

Download file
Talententrotter

Uw gids doorheen het competentielandschap.

Download file
Iedereen content

In zijn boek Iedereen content’ geeft Lou Van Beirendonck meer toelichting over de integrale benadering van competentiemanagement en talentbeleid.

Link naar boek
Vuurwerkt

Vuurwerkt, met talent toekomst maken bevat allerlei praktische tips, oefeningen, schema’s en praktische hulpmiddelen om met talentbeleid in de organisatie aan de slag te gaan.

Link naar boek