leiding geven en krijgen

Het loopbaangesprek

Een loopbaan verloopt tegenwoordig eerder dynamisch. Medewerkers willen hun loopbaan mee sturen en vormgeven en zoeken daarom een antwoord op vragen zoals:

Een loopbaangesprek geeft de mogelijkheid om de vinger aan de pols te houden, het maakt de loopbaanwensen van de medewerker bespreekbaar. De uitkomst van ieder gesprek zijn afspraken tussen de medewerker en leidinggevende over hoe de loopbaan van de medewerker verder verloopt. Deze afspraken worden bijvoorbeeld vastgelegd in een persoonlijk ontwikkelingsplan.

Tips

Klik op een rol in de organisatie om alleen de tips voor leidinggevenden (rood), medewerkers (grijs) of organisaties (groen) te zien. 

Goede voorbereiding

Een goede voorbereiding is het halve werk. Hoe meer je een zicht hebt op je eigen loopbaanwensen hoe beter je dit kan toelichten tijdens het loopbaangesprek. 

Loopbaan

Je loopbaan vormgeven doe je zelf. Zie je door het bos de bomen niet meer? Misschien is loopbaanbegeleiding dan wel iets voor jou.

Loopbaanontwikkeling

Loopbaanontwikkeling is meer dan promotie maken. Andere loopbaanmogelijkheden zijn:

Kernkwadranten

Maak tijdens het gesprek de zaken zo concreet mogelijk. Geef voorbeelden van je sterktes, successen en je loopbaanwensen. Maar bespreek ook je ontwikkelpunten en de ondersteuning die je hier in nodig hebt. Een handige tool die je helpt om je kwaliteiten, valkuilen en ontwikkelpunten in kaart te brengen, is deze van de kernkwadranten. 

Open en gelijkwaardig gespek

Een loopbaangesprek is een open en gelijkwaardig gesprek over je mogelijkheden, perspectieven en kansen binnen de organisatie. Zorg voor een open houding en draag zo mee bij aan een positieve gesprekssfeer. 

Geen onmogelijke loopbaanwensen

Verwacht niet het onmogelijke van je werkgever. Liggen je loopbaanwensen buiten de mogelijkheden van de organisatie. Durf dan naar mogelijkheden te kijken bij een nieuwe werkgever. 

Wees tijdig

Plan het gesprek tijdig in zodat medewerkers voldoende tijd voor reflectie hebben. Geef een medewerker ongeveer 2 weken de tijd om het gesprek voor te bereiden. 

Rustige en veilige omgeving

Zorg voor een gesprek in een rustige en veilige omgeving. 

Open en vertrouwelijk

Een loopbaangesprek is een open en vertrouwelijk gesprek. Creëer daarom een gevoel van veiligheid en gelijkwaardigheid.

LSD

Gebruik LSD: luisteren, samenvatten, en doorvragen. 

Toekomst

Dit gesprek focust zich op de toekomst. Haal geen oude koeien uit de gracht. 

Bereid dit gesprek voor.

Denk niet alleen na over de sterktes van je medewerker en zijn ontwikkelmogelijkheden. Voor sommige medewerkers biedt remotie eerder een antwoord op hun loopbaanvraag.

Noden

Zorg dat je voldoende zicht hebt op de noden van de organisatie en de loopbaanmogelijkheden binnen de organisatie. Op die manier weet je of je en in welke mate je tegemoet kan komen aan de loopbaanwensen van je medewerkers. 

SMART is slim

Maak concrete afspraken over de loopbaanmogelijkheden. Zorg dat deze afspraken SMART zijn:

  • Specifiek: welke concrete acties?
  • Meetbaar: Met welke criteria ga je eindresultaat meten?
  • Acceptabel: Accepteert iedereen het doel?
  • Realistisch: is het doel haalbaar? Niet te hoog of te laag gegrepen?
  • Tijdsgebonden: Zet er een deadline op met eventuele mijlpalen.
Levensfase

Hou in het achterhoofd dat iemands loopbaanwensen gekoppeld zijn aan de levensfase waarin die persoon zich bevindt. Een werknemer die mantelzorger is, heeft andere loopbaanvragen dan een medewerker met tieners in huis. 

Mogelijkheden buiten de organisatie

Een werkgever kan maar bieden wat er binnen de mogelijkheden van de eigen organisatie ligt. Maak ook bespreekbaar welke mogelijkheden er buiten de organisatie liggen. Beter om een tevreden medewerker te laten gaan dan dat deze persoon uitgeblutst geraakt binnen de huidige job. 

Het functioneringsgesprek

Loopbaangesprekken kan je op verschillende manier invoeren. Ofwel vormt dit een vast onderdeel binnen het functioneringsgesprek. Ofwel zie je dit als een apart gesprek naast het functioneringsgesprek. In dit geval kan je er ook voor kiezen om loopbaangesprekken jaarlijks of bijvoorbeeld om de drie jaar te houden.

POP

Afspraken leg je vast in een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)Werken jullie als organisatie nog niet met een POP? Maak dan alvast een standaardformulier op voor de gemaakte afspraken. 

Loopbaanpaden

Breng de mogelijke loopbaanpaden binnen de organisatie in kaart. Denk niet alleen in termen van promotie en leermogelijkheden. Bekijk ook de mogelijkheden op vlak van jobcraftingtaakvariatie, job- en taakrotatie en remotie.

Goed gevormd

Net zoals ieder gesprek, vragen loopbaangesprekken om de juiste gesprekstechnieken. Verwacht niet dat iedere leidinggevende hier onmiddellijk mee weg is, maar zet in op vorming of coaching van de leidinggevende.

Tools

Koerskaart

Met deze Koerskaart ga je met elkaar in dialoog over werk en toekomst, door je wensen en behoeften met elkaar te delen en elkaar te ondersteunen.

Download file
leidraad

Deze een leidraad voor loopbaangesprekken draait rond drie invalshoeken: autonomie, verbinding en competentie. Meer weten over het project ‘Langer werken’? Surf naar www.langerwerken.be

Download file
Gemaakte afspraken bondig vastleggen

Deze template geeft weer hoe je gemaakte afspraken op een bondige manier kan vastleggen.

Download file