Doelstellingen van de website

Een werkbare job is belangrijk voor iedereen. De impact van de arbeidskwaliteit op de levenskwaliteit, de organisatie en de maatschappij is enorm.

Daarom willen we medewerkers, leidinggevenden en organisaties inspireren om binnen de eigen mogelijkheden, aan de slag te gaan.

We tonen waar mogelijkheden liggen om je eigen werk, dat van medewerkers en dat van collega’s aangenamer en gezonder te maken.

  • Werk aan preventie en continue verbetering.
  • Onderschat het belang van goede dialoog en creativiteit niet. We dagen uit om te experimenteren op basis van de kennis die op de website vindbaar is. Hou ons op de hoogte!

Tot stand komen

Deze website maakt deel uit van het ‘actieplan werkbaar werk’ van Vivo. Dit actieplan vloeit voort uit onderzoek dat VIVO met steun van het Europees Sociaal Fonds publiceerde in 2015. We maakten de bestaande werkbaarheids- en risico-indicatoren uit de werkbaarheidsmonitor concreet door werknemers en werkgevers te bevragen naar concrete knelpunten op de werkvloer.

Bekijk de bevattelijke brochure met concrete tips voor medewerkers en leidinggevenden.

Stuurgroep

Een stuurgroep hielp ons om deze website te maken. 

Graag bedanken we: Ilse Janssens (Emmaüs), Veerle Van Roey (Zorgnet-Icuro), Linda Beirens (Vlaams Welzijnsverbond), Sofie Vandenbroeck (Idewe), Nathalie Colsoul (Groep Maatwerk), Stefan Van Linden (ABVV), Iris Vandenbussche (ACLVB), Kathleen Brants (ACV), Anke Grooten (Sociare), Wouter Galle (SST), Els Wouters (Vigez), Hanne Demuzere (ABVV) en Silvia Van Cauter (Vigez)