gezondheid en werkomgeving

De werkomgeving en je gezondheid en werkbaar werk?

De werkplek, het materiaal en de bewegingen die je doet hebben een invloed op je gezondheid. Als die invloed niet goed is, spreken we over belastende werkomstandigheden.

De werkplek kan echt ongezond zijn, denk maar aan ongezonde lucht, lawaai, koude of hitte. Ze kan ook door haar indeling of ligging een goede gezondheid in de hand werken. Denk maar aan een werkplek waar medewerkers regelmatig buiten kunnen vergaderen en er een plekje is om even bij te kunnen kletsen.

De bewegingen in het werk zelf beïnvloeden de gezondheid. Steeds dezelfde beweging moeten doen belast je spieren en gewrichten. Dat kan leiden tot repetitive strain injury (RSI) of andere klachten. Anderzijds is niet bewegen ook heel schadelijk. Ze zeggen wel eens dat zitten het nieuwe roken is. Dat zegt wel wat over die bureaujobs.

Het materiaal kan een slechte invloed hebben op de gezondheid, maar het kan ook de schade van ongezond werk zelf beperken. Denk maar aan bureaus die verstelbaar zijn in hoogte of goede tilliften.

Deze elementen op het werk hebben dus een grote impact op:

Aanpassingen op het werk kunnen gebeuren op vlak van:

Klik op de tekst om de tips te bekijken.

Wie spreek je aan rond ergonomie en gezondheid op het werk?

Overleg en interne keuken

Ergonomie en gezondheid op het werk komen aan bod op verschillende overlegorganen van organisaties. Afhankelijk van de grootte van de organisatie zijn er verschillende mogelijkheden:

 • Spreek je leidinggevende of een HR-verantwoordelijke aan.
 • Spreek je preventie-adviseur aan.
 • Of je arbeidsgeneesheer. Die komt jaarlijks ook langs in je organisatie.
 • Of een lid van het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW).
 • Is er geen CPBW? Dan neemt de syndicale afvaardiging (delegee van de vakbond) deze rol op.
 • Is er ook geen syndicale afvaardiging? Dan hebben de werknemers rechtstreeks inspraak.

Info nodig?

Wil je informatie over deze thema’s? Dan zijn er drie opties, waarbij vooral de preventie-adviseur de eerste lijn is.

 • Een preventieadviseur geeft advies over alles rond het welzijnsbeleid en ondersteunt organisaties en hun werknemers bij arbeidsveiligheid, psychosociale aspecten, bedrijfshygiëne, ergonomie en arbeidsgeneeskunde.
 • Afhankelijk van de grootte van de organisatie zijn er twee mogelijkheden:
  • De externe diensten voor preventie en bescherming op het werk die bestaan uit twee afdelingen:
   • risicobeheersing: arbeidsveiligheid, ergonomie, bedrijfshygiëne, psychosociale aspecten (zoals geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk, …)
   • gezondheidstoezicht: hier werkt de arbeidsgeneesheer en de verpleegkundige
 • Bij een grote organisatie: de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk:
 • De Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk: de regionale inspectiedienst die adviseert, preventie doet en ook bestraffend werkt.
 • Over interpretatie van de regelgeving kan je schriftelijk terecht bij de Algemene Directie Humanisering van de Arbeid.
 • De vakbondsafgevaardigden die lid zijn van het CPBW

Meer informatie over alle interne overlegstructuren in organisaties vind je hier.

Hoeveel mensen uit de social-profitsectoren hebben belastende arbeidsomstandigheden?

In de social-profitsectoren zien we dat iets meer medewerkers belastende arbeidsomstandigheden hebben dan op de volledige Vlaamse arbeidsmarkt. In de ziekenhuizen en vooral de woonzorgcentra liggen de cijfers hoger.

Bron van deze cijfers*: de werkbaarheidsmonitor.
*Specifieke cijfers uit maatwerkbedrijven en de socioculturele sector zijn helaas niet beschikbaar.

Tools