balans werk-privé copy

De haalbaarheid van de pensioenleeftijd

Diverse factoren maken dat werken tot het aan de wettelijke pensioenleeftijd al dan niet een haalbare kaart is. De belangrijkste zijn:

 • En ook een aantal persoonlijke factoren spelen een rol:
  • De individuele gezondheid.
 • Een aantal maatschappelijke factoren spelen een rol:
  • De spelregels en vrijheden die wettelijk voorzien worden zoals de regeling rond vrije dagen voor mantelzorgers.
  • De infrastructuur en de rechten en plichten die hierbij komen. Zoals de beschikbaarheid van kinderopvang en de mogelijkheid en financiële haalbaarheid om hier gebruik van te maken. 
  • Flexibiliteit en verwachtingen die leven. Bijvoorbeeld rond de loopbaan en de keuzevrijheid die daarin te vinden is. Wordt het maatschappelijk aanvaard om op je 55e het roer volledig om te gooien? En hoeveel heb je te verliezen als je bepaalde keuzes maakt? Het anciënniteitsprincipe speelt hierin een belangrijke rol, net als het idee dat we op jonge leeftijd de keuzes maken voor onze volledige loopbaan.

Waarom een hogere pensioenleeftijd?

We moeten almaar langer werken. In 2025 en 2030 wordt de pensioenleeftijd opgetrokken tot 66 en 67 jaar. Lees hier meer over die wettelijke pensioenleeftijd.

De reden voor dat langer werken ligt in ons pensioenstelsel en de leeftijdsverdeling van de Belgische bevolking. 

Die verdeling is de laatste decennia zodanig veranderd, dat het als samenleving moeilijker wordt om ons pensioensysteem vol te houden.

En dat ligt natuurlijk aan… die verdraaide vergrijzing. Aan het begin van de twintigste eeuw, toen we ons pensioensysteem opstelden, waren er weinig ouderen en heel wat jongeren. Daardoor was er een gunstige verhouding van de arbeidsactieven ten opzichte van de pensioengerechtigde ouderen. De werkende bevolking kon probleemloos aan de pensioennoden van de oudere groep tegemoet komen. Tegenwoordig ligt deze verhouding anders:

 • Mensen worden ouder
 • er worden minder kinderen geboren  
 • ... en de hoeveelheid nieuwkomers op arbeidsactieve leeftijd die mogen werken compenseert dat niet


De groep mensen die uittreedt in de arbeidsmarkt is groter dan de groep die intreedt. Dat betekent dat het moeilijker wordt om jobs in te vullen én dus lastiger om pensioenen betaalbaar te houden.

       


Bevolkingspiramides van België in 1950 en 2020. Bron: www.populationpyramid.net

Maar hoe werken we daar aan?

De werkbaarheidsmonitor leert ons dat mensen met werkbaar werk een grotere kans hebben om effectief te werken tot aan de wettelijke pensioenleeftijd.

Lees hier wat we bedoelen met werkbaar werk

Wie inzet op werkbaar werk zorgt er voor dat het halen van de pensioenleeftijd een pak realistischer wordt. Dat is bewezen! Ga daarom aan de slag met de vele handvaten die deze website je biedt. Zowel de medewerker, de leidinggevenden, de organisaties en beleidsmakers hebben hierin een rol te spelen.

Tips

Deeltijds werken?

Wil je op het einde van je loopbaan wat minder werken? Bekijk hier de voor- en nadelen van deeltijds werk

​Wil je het graag wat rustiger aan doen?

Al eens gedacht aan remotie?  

Arbeidsregeling zonder nachtdiensten

Ben je 55 jaar en doe je al 20 jaar nachtarbeid? Weet dan dat je het recht hebt om op een arbeidsregeling zonder nachtdiensten.  

Landingsbaan

Zou je gebruik willen maken van een landingsbaan aan het einde van je loopbaan? Bekijk hier hoe dat zit

Samen het loopbaanpad bepalen

Ga in overleg met je (oudere) werknemers om samen het loopbaanpad te bepalen dat optimaal beantwoordt aan de verwachtingen.

Leerkansen medewerkers verhogen

Schep voorwaarden om de leerkansen van je (oudere) medewerkers te verhogen 

Oudere werknemers herstellen moeizamer van nachtwerk

Werknemers die 55 jaar zijn en al 20 jaar nachtarbeid uitvoeren, hebben het recht om een werkrooster zonder nachtarbeid aan te vragen.

​Werk aan een levensfasebewust personeelsbeleid

Alle tips en tools vind je hier.

Telt je organisatie meer dan 20 werknemers?

Telt je organisatie meer dan 20 werknemers, gebruik de cao 104 als hefboom!  

Vlakke structuren zijn eigen aan de social profit.

Ze beperken de doorgroeimogelijkheden. Maar niet iedere werknemer is op zoek naar promotie. Bij vele medewerkers ligt de vraag “Hoe hou ik mijn job boeiend?” vooral op de lippen.

Hoe haalbaar vinden medewerkers het om de pensioenleeftijd te halen?

Hoe haalbaar vinden medewerkers het om te werken tot het pensioen?

Deze cijfers komen van de Stichting Innovatie en Arbeid en de werkbaarheidsmonitor 2016.

Tools