leiding geven en krijgen

De relatie tussen de leidinggevende en de medewerker

Deze relatie tussen de leidinggevende en de medewerker is belangrijk voor de arbeidstevredenheid. Leidinggevenden nemen beslissingen met een grote invloed op de arbeidskwaliteit van de medewerker. En ook de medewerker speelt een rol in deze relatie. De gesprekken tussen medewerkers en leidinggevenden zijn daarom cruciaal.

De relatie tussen medewerker en leidinggevenden is er één die voorkomt in allerlei vormen en maten. Allerlei mechanismen en dynamieken beïnvloeden deze verstandhouding:

  • De leiderschapsstijl: communicatiestijl, gezagsrelatie en flexibiliteit van de leidinggevende
  • Rolduidelijkheid van beiden
  • Hoeveel autonomie en vertrouwen medewerkers krijgen
  • De openheid voor inspraak en feedback vanuit de leidinggevende
  • De organisatiestructuur en -cultuur
  • De betrokkenheid bij het werk en het welzijn van de medewerker op en naast het werk

Om zo goed mogelijk samen te werken is het belangrijk voor leidinggevenden en medewerkers om stil te staan bij hun eigen sterktes en valkuilen. Zelfreflectie leert je heel wat en kan deze relatie een stuk verbeteren.

Tips

Klik op een rol in de organisatie om alleen de tips voor leidinggevenden (rood), medewerkers (grijs) of organisaties (groen) te zien. 

Sta stil bij jezelf

Sta stil bij jezelf en de invloed die jij hebt op je relatie met je leidinggevende. Het is verhelderend om te weten welk aandeel je zelf hebt in de relatie met je leidinggevende.

Leiderschapsstijl(en)

Sta eens stil bij de leiderschapsstijl(en) van je leidinggevende. Bekijk hoe je hier kan op inspelen en ga voor jezelf ook na wat deze leiderschapsstijl met je doet. Denk ook na waar je zelf behoefte aan hebt van je leidinggevende. Hierover kan je in gesprek gaan.

Rolduidelijkheid

Rolduidelijkheid is enorm belangrijk. Zowel jij als je medewerkers zullen hier de vruchten van plukken.

Een goed gesprek

Goede communicatie zorgt voor goede samenwerking. Een goed gesprek is dus belangrijk. Bekijk hier onze tips voor gesprekken tussen medewerkers en leidinggevenden.

Een conflict

Een conflict? Pak het aan met onze tips.

Profilering

Hoe maak je datgene waar je rond werkt zichtbaar? Zo erkenning krijgen en ook ruimte voor een gesprek met je leidinggevende over je werk. Zorg dat je gezien wordt en dat er met jou rekening wordt gehouden je werk gezien wordt. Kies een goed moment waarop je leidinggevende hiervoor openstaat en zorg dat je zelf weet wat je inbrengt.

Feedback

Beschouw feedback als een kans om jezelf te ontwikkelen.

Weet wat er leeft

Als leidinggevende heb je een grote invloed op de werkbaarheid van je medewerkers. Probeer er in gesprekken met medewerkers en tevredenheidspeilingen achter te komen waar medewerkers tegenaan botsen. De kans is groot dat je vervolgens wel aan de slag kan met tips van op deze website. Tips voor jezelf, maar ook tips die je aan je medewerker kan geven.

Sta stil bij je stijl

Sta stil bij je eigen leiderschapsstijl. Wees je bewust van de invloed van je leiderschapsstijl op de samenwerking met je medewerkers.

Zorg voor jezelf

Een goede leidinggevende is een gezonde leidinggevende. Zorg voor jezelf.

Sandwichfunctie

Veel leidinggevenden kampen met tegenstrijdige verwachtingen uit verschillende invalshoeken. Hoe ga je best om met zon sandwichfunctie? Pak dit aan.

Rolduidelijkheid

Rolduidelijkheid is enorm belangrijk. Zowel jij als je medewerkers zullen hier vruchten van plukken.

Voorbeeldfunctie

Lees hier hoe je beter je voorbeeldfunctie kan vervullen.

Praat erover

Goede communicatie zorgt voor goede samenwerking. Praat erover met je medewerker.

Feedback geven en krijgen

Hoe staat het met je feedbackvaardigheden? Feedback geven en krijgen is een belangrijk deel van jouw takenpakket.

Raad van beheer

Werk aan je samenwerking met de raad van beheer.

Schaaf jezelf bij

Schaaf jezelf bij: volg vormingen.

Een conflict?

Een conflict? Lees hier meer.

Probeer niet té hard

Weet dat je niet altijd voor iedereen goed kan doen. Je kan ook niet alles weten en altijd de best geïnformeerde zijn. Laat je verwachtingen rond perfectie tijdig los.

Contact met anderen

Zoek bewust contact met anderen in gelijkaardige posities. Je kan steun, klankborden en kennis vinden in je eigen netwerk, in een opleiding, een intervisie of een lerend netwerk. Je worstelt niet alleen met bepaalde uitdagingen en een neutrale spiegel is een fantastisch hulpmiddel.

Investeer in leidinggevenden

Geef leidinggevenden de kans hun vaardigheden aan te scherpen. Denk aan opleidingen, intervisiemomenten, lerende netwerken,

Werkbaarheid voor leidinggevenden

Vergeet als organisatie niet dat leidinggevenden ook medewerkers zijn en dat zij niet altijd een werkbare job hebben. Sta dus stil hoe je als organisatie een positieve invloed kan hebben op de werkbaarheid van je leidinggevenden.

Definieer de rol van de leidinggevende

Definieer de rol van de leidinggevende. Is deze er vooral om te bewaken dat de dat resultaten behaald zijn en dat de werkplanning in orde is? Of treedt een leidinggevende ook op als een coach voor de medewerkers om zo bij te dragen aan de ondersteuning en professionele ontwikkeling van de medewerkers?

Rolduidelijkheid

Zorg niet alleen voor rolduidelijkheid tussen leidinggevende en medewerker, maar ook voor rolduidelijkheid tussen leidinggevende en de raad van bestuur.

Organisatieprocessen

De manier waarop je organisatie is uitgebouwd heeft invloed op de manier van leiding geven. Botst een leidinggevende hier tegen aan, bekijk dan of bepaalde organisatieprocessen anders aangepakt kunnen worden. Vermijd bijvoorbeeld sandwichfuncties.

Veranderingen

Veranderingen in de organisatie? Veel veranderingen eisen andere vaardigheden van leidinggevenden. Denk maar aan resultaatgericht sturen, of coachen. Vergeet bij veranderingen dus niet om de leidinggevenden hier op voor te bereiden en vormingsmomenten te voorzien waar nodig.

Realistisch zelfbeeld

 Heeft de medewerker een realistisch zelfbeeld? Dit is niet voor iedere medewerker evident.  

  • Ziet een medewerker geen ontwikkelnoden dan is het toch belangrijk dat hij of zij bijblijft in zijn job. Maak hierover afspraken en voorkom zo dat iemand vastroest in de job.
  • Overschat een medewerker zichzelf leg dan met de nodige voorzichtigheid en duidelijkheid uit waar deze overschatting zit. Zeker bij medewerkers die te snel vooruit willen gaan. Kader waarom het best is om nog even in de huidige functie te blijven en wat er binnen de huidige functie nog te leren valt.
  • Onderschat de medewerker zichzelf. focus je dan in eerste instantie op het verkennen van de eigen sterktes en talenten. Focus pas daarna op de ontwikkelmogelijkheden.

Hoe werkbaar is een leidinggevende functie?

Los van het eigenlijke leiding geven, staan leidinggevenden uit de social-profitsectoren voor heel wat uitdagingen.

Hoeveel mensen uit de social profit krijgen te weinig steun van hun leidinggevende?

Hoeveel mensen uit de social profit worden te weinig ondersteund door de leidinggevende?

Bron van deze cijfers: de werkbaarheidsmonitor 2016.
Specifieke cijfers uit maatwerkbedrijven en de socioculturele sector zijn helaas niet beschikbaar.

Tools

Werkbaar werk voor leidinggevenden

De Stichting Innovatie & Arbeid vuurde de Werkbaarheidsmonitor (2013) op leidinggevenden af. Hier vind je het rapport.

Download file