het werk

Wat is innovatieve arbeidsorganisatie?

Innovatieve arbeidsorganisatie is een term die wordt gebruikt voor nieuwe manieren van het werk organiseren waarbij een evenwicht wordt gezocht tussen de kwaliteit van de organisatie en de kwaliteit van de arbeid. 

 Mogelijke aanpassingen aan de klassieke manier van arbeidsorganisatie zijn:

1. Procesgericht organiseren: niet de afzonderlijke taken die moeten gebeuren staan centraal maar het volledige proces om tot de dienst of het product te komen. In de ouderenzorg krijg je dan bijvoorbeeld het principe van kleinschalig wonen met kleine wooneenheden die ondersteund worden door zorgkundigen/verpleegkundigen die een zeer ruim takenpakket hebben binnen deze wooneenheid. Van medicatie verdelen tot koken met bewoners, waar dat in andere woonzorgcentra vaak een verantwoordelijkheid is voor anderen.

2. Aanpassingen in de werkwijze en beslissingen kunnen snel gemaakt worden, doordat hiërarchie gemeden wordt. Medewerkers krijgen zo dicht mogelijk bij het product het beslissingsrecht en de invloed om snel aanpassingen te doen. Zo krijg je een betere beheersbaarheid en vaak ook verbeteringen in het proces en daardoor ook aan het product.

3. Horizontaal organiseren: Medewerkers staan in direct contact met elkaar. Ze kunnen direct met elkaar afstemmen en mogen samen beslissingen nemen.

4. Zo weinig mogelijk gelijkvormigheid en exacte aanwijzingen over hoe zaken aan moeten worden gepakt.

Zo komen de medewerkers tot leerrijke en actieve jobs:

Het idee is dat je hierdoor niet aan productiviteit of kwaliteit van de dienstverlening inboet. In tegendeel, door deze doelstellingen zouden organisaties

  • Beter bestand zijn tegen verandering
  • Extra waarde creëren voor de cliënt of doelgroep, doordat er procesgericht wordt georganiseerd. De focus ligt op het einddoel en het proces. Aandacht en energie gaan niet verloren aan procedures en een focus op deeltaken. 
  • Zorgen voor actieve jobs en dus een bijdrage leveren aan werkbaar werk.

Hoe herken je innovatieve arbeidsorganisatie?

Organisaties die zo werken, verdelen het werk anders.

Is innovatieve arbeidsorganisatie gelijk aan werkbaar werk? 

Innovatieve arbeidsorganisatie is niet hetzelfde als werkbaar werk.

Het is een manier van organiseren die een mooi antwoord kan zijn op de uitdagingen om meer werkbare jobs te creëren. Dat is ook de filosofie achter innovatie arbeidsorganisatie. Toch zijn er een aantal valkuilen en zijn niet alle stakeholders even overtuigd: 

  • Soms wordt gevreesd dat innovatieve arbeidsorganisatie door organisaties wordt aangewend om efficiënter te werken. En dat zou banen schrappen betekenen. Maar efficiënter werken hoeft niet noodzakelijk betekenen dat er minder jobs zijn. Je kan met hetzelfde aantal mensen meer werk verzetten met een betere kwaliteit . Om ervoor te zorgen dat geen jobs geschrapt worden, zijn soms garanties nodig. 
  • De organisatiestructuur verandert en daarmee vaak ook de jobinhoud. Verandering betekent dat mensen zich moeten aanpassen aan een nieuwe realiteit. En verandering leidt tot weerstand. Lees hier meer over verandering in organisaties.  
  • De jobinhoud wordt flexibeler, aangezien talentmanagement ook naar voor wordt geschoven in innovatieve arbeidsorganisatie. Dat betekent minder voorspelbaarheid, maar dit kan ook met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden soms hier en daar een vraagteken plaatsen. Medewerkers meer verantwoordelijkheden geven is een manier om de motivatie op te trekken. Maar wat moet daar tegenover staan?
  • In innovatieve organisaties wordt door de toegenomen taakcomplexiteit meer reflectie verwacht van de medewerkers. Op vlak van duurzame inzetbaarheid en loopbaanmogelijkhedenbiedt dit veel groeimomenten voor medewerkers. Maar er moet rekening mee worden gehouden dat niet iedereen even goed in staat is om snel of grondig te reflecteren, of dit (initieel) wenst in zijn job. 

Is innovatieve arbeidsorganisatie hetzelfde als het nieuwe werken?

Het antwoord op deze vraag is ‘neen’. Het ‘nieuwe werken’ is een totaal ander concept. Wat dat inhoudt vind je hier.

Tips

Klik op een rol in de organisatie om alleen de tips voor leidinggevenden (rood), medewerkers (grijs) of organisaties (groen) te zien. 

Geef het een kans!

Innovatie arbeidsorganisatie vertrekt vanuit mooie intenties, die de jobs echt werkbaarder kunnen maken. Sta open voor deze kans. Wees alert voor valkuilen en veer mee.  Voel je weerstand? Bekijk of je niet alleen schrik hebt voor veranderingen op zich. Denk goed na over de positieve aspecten van innovatieve arbeidsorganisatie. Dat zijn er heel wat. Gooi het kind niet met het badwater weg en bekijk ingreep per ingreep.

Verandering

Innovatieve arbeidsorganisatie betekent verandering voor je organisatie, jou en je medewerkers. Bekijk hier onze tips.

Jouw rol als leidinggevende

Sta zeker stil bij je eigen leiderschapsstijl. Jouw rol als leidinggevende verandert, zeker als er zelfsturende teams komen of als jullie resultaatgericht gaan werken.

Remotie?

Blijf je leidinggevende? Zie je het nog zitten leidinggevende te zijn? Misschien zijn onze tips rond remotie voor jou zinvol. 

Externe coach

Een open cultuur zorgt er voor dat je als leidinggevende door je medewerkers wordt uitgedaagd. Veel leidinggevenden vinden het zinvol een externe coach te raadplegen, of een bevriende leidinggevende regelmatig om advies te vragen. Ook lerende netwerken kunnen je hierbij helpen.

Totaalplaatje

Innovatieve arbeidsorganisatie start met een goede missie en visie. Sluit deze manier van werken er bij aan? Ben je ervan overtuigd? Of zijn je visie en missie niet meer up-to-date?

Belangrijke stakeholder!

Betrek de vakbond(en) bij je project. Vroeg of laat bots je anders op weerstand. Hun inbreng bij dit thema is erg belangrijk.

Zoek advies

Innovatief organiseren is niet evident. Zoek een extern klankbord of laat je goed adviseren, zo houd je je einddoel steeds voor ogen en voorkom je al te veel leergeld te betalen. 

IAO = change

Van plan te veranderen? Hou zeker deze tips in acht.

Resultaatgericht werken

Innovatieve arbeidsorganisatie hangt sterk samen met resultaatgericht werken. Bekijk hier waarom dat belangrijk is en hoe je dat aanpakt.

Zelfsturing

Bekijk onze tips rond zelfsturende teams.

Tools

Een boek vol voorbeelden

In het boek Slimmer zorgen voor morgen van Benny Corvers en Geert Van Hootegem vind je veel voorbeelden uit de zorg.

Link naar boek
Een goede start

Het boek Anders organiseren & beter werken van Geert Van Hootegem, Pierre van Amelsvoort, Gert Van Beek en Rik Huys zet je op weg met de beginselen van innovatieve arbeidsorganisatie.

Link naar boek
IAO en de syndicale strategie

De map ‘werken in een innovatieve arbeidsorganisatie – basis voor een syndicale strategie’ biedt een heleboel handige tips en tools voor vakbondsvertegenwoordigers.

Download file