balans werk-privé

Wat zijn telewerk, thuiswerk en satellietwerk?

Telewerk is arbeid die op afstand van de werk- of opdrachtgever wordt uitgevoerd met behulp van informatie- en communicatietechnologie.

Thuiswerk is arbeid die thuis wordt verricht onder het gezag van een werkgever, in hun woonplaats of op elke andere door hen gekozen plaats, zonder dat zij onder het toezicht of de rechtstreekse controle van deze werkgever staan.

Bij satellietwerk biedt de werkgever de mogelijkheid om op een andere dan de gewoonlijke werkplek te werken, op een werkplek voorzien door de werkgever.

Effect

Is het voor medewerkers mogelijk, dan …

... en valkuilen

  • Een belangrijke reden om telewerk niet toe te staan, is een gebrek aan vertrouwen naar de medewerkers toe. Uit onderzoek van Vivo komt naar voor dat medewerker zichzelf monitoren als hun concentratie te wensen over laat bij telewerk. En uit onderzoek van Securex blijkt dat 86% van de Belgische bedienden die soms van thuis werkt, even veel of meer werkuren presteren als op een werkdag op kantoor. 92% verzet zelfs even veel of meer werk.
  • Als er geen goede afspraken rond worden gemaakt, bestaat de kans dat medewerker de voeling met collega’s en organisatie missen door te weinig contact.
  • Medewerkers kunnen afgeleid zijn door hun huishouden bij telewerk.
  • Resultaatgericht werken vergt een andere managementstijl. Voor veel leidinggevenden is dat een uitdaging.

Tips

Klik op een rol in de organisatie om alleen de tips voor leidinggevenden (rood), medewerkers (grijs) of organisaties (groen) te zien. 

Technische storingen

Gebeurt het regelmatig dat er technische storingen zijn, waardoor het werken wordt bemoeilijkt? Bedenk indien mogelijk een reservetaak, of calculeer deze storingen in. Sla documenten bijvoorbeeld de dag voordien op op je eigen computer.

Tijdsadministratie

Is het duidelijk wat van jou wordt verwacht met betrekking tot tijdsadministratie? Vraag naar duidelijkheid voor een eerlijk en duidelijk beleid in je organisatie.

Eenzaamheid

Het contact met collega's is erg belangrijk. Niet in het minst om inhoudelijk goed samen te kunnen werken, maar ook voor de belangrijke informele babbel. Als collega's op verschillende momenten telewerken en velen deeltijds werken, wordt inplannen van vergaderingen te moeilijk. Is hierover al een beleid in je organisatie? Indien niet, of indien dit niet volstaat: spreek af hoe jullie er voor kunnen zorgen dat er toch voldoende contactmogelijkheden zijn tussen collega's.

Maak afspraken

Maak afspraken met gezinsleden en huisgenoten. Zorg er voor dat je je thuis goed kan concentreren. Hiervoor is het vaak nodig goede afspraken te maken met gezinsleden en huisgenoten over wanneer je gestoord kan worden en wat je werktijden zijn. (Bekijk eventueel ook of je met je huisdieren misschien afspraken moet maken). Voorkom zo conflicten.

Keuze

Geef medewerkers de vrijheid om te kiezen voor telewerk en thuiswerk. Sta het toe. Maar verplicht het niet.

Communicatie

Stem de verwachtingen rond communicatie en taakinhoud op de mogelijkheden van je tools en knowhow af. Doe je dit niet, dan kan je rekenen op frustraties en een slechtere kwaliteit van het geleverde werk.

Resultaatgerichtheid

Focus op het resultaat en niet op aanwezigheden. Maak hierover duidelijke afspraken met je medewerkers.

Sta eens in hun schoenen

Bekijk onze tips voor de medewerkers. Zo kan jij ze meegeven met medewerkers die naar jou toe komen.

Doe het

Gezien de belangrijke voordelen is een goede stelregel: als het kan, sta het als organisatie toe.

Duidelijkheid

Werk een duidelijk beleid uit voor je medewerkers laat telewerken. Met een beleid bouw je goede gewoontes in en zorg je er voor dat ze op een rechtvaardige manier worden toegepast.

Recht

Occasioneel telewerk is een recht. Een medewerker krijgt deze mogelijkheid in gevallen van overmacht of persoonlijke redenen. Met een goede motivatie kan een werkgever dit wel weigeren. Voorzie hieromtrent duidelijkheid in je beleid. Meer info over de wet werkbaar en wendbaar werk vind je hier.

Knowhow

Zorg er als organisatie voor dat medewerkers de tools hebben om thuis te werken en er ook mee overweg kunnen.

Tijdsadministratie

Maak duidelijke afspraken over tijdsadministratie en hoe vaak thuiswerk kan. In heel wat organisaties is het voor medewerkers niet duidelijk hoe ze moeten omgaan met de tijd die ze thuis werken. Uit de VIVO-bevraging bleek dat medewerkers hierdoor een onrealistisch communiceren naar hun organisatie hoeveel werk ze thuis verzetten. Duidelijke afspraken zorgen er voor dat medewerker zich zekerder voelen en gelijk worden behandeld.

Kosten

Maak duidelijke afspraken rond kosten zoals de internetverbinding. Vraag hierover advies aan je werkgeversfederatie.

Iets voor mij?

Voor je beslist te telewerken stel je jezelf beter een aantal vragen:

  • Gaat het lukken voor deze taak?
  • Heb ik thuis de uitrusting om jouw taken te volbrengen?
  • Ga ik me thuis kunnen concentreren en de nodige zelfdiscipline opbrengen?
Behoefte aan meer?

Heb je behoefte aan meer? Bekijk onze tips voor leidinggevenden en organisaties. Sommige zaken kan jij ook zelf voorstellen.

Tools

Checklist telewerk

Wil je weten of telewerk mogelijk zou zijn voor jou of (bepaalde) medewerkers in je organisatie? Download hier een handige checklist

Download file
De collega's werken thuis.

Boekentip: de collega’s werken thuis van Frank Van Massenhove

Link naar boek

Hoe vaak wordt er getelewerkt?

Niet alle medewerkers kiezen er voor om effectief te telewerken, ook al hebben ze de mogelijkheid.

Aangezien concentratie thuis niet voor iedereen evident is, en dit ook samenhangt met het type taak, doen sommigen het gewoon niet.

Voor anderen is dan weer exact het omgekeerde het geval. Medewerkers uit landschapsbureaus kunnen het bijvoorbeeld verademend vinden om een volledige dag ongestoord thuis te werken.

Opvallend is dat medewerkers zelf aanvoelen wanneer de concentratie thuis minder is, en er dan voor kiezen om het niet te doen. Een andere reden om niet te telewerken is de behoefte aan contact met collega’s. Andere medewerkers zien dan weer een andere keerzijde: telewerken doet ook de grens tussen werk-privé vervagen en het afbakenen van het werk kan moeilijker worden.