WAT ZIJN GLIJDENDE UREN?

Door glijdende uren komen medewerkers minder gestresseerd aan op het werk en kunnen ze activiteiten uit privé en werk makkelijker combineren.

Met glijdende uurroosters bepaalt de werknemer zelf het begin en het einde van zijn arbeidsprestaties en zijn pauzes, op voorwaarde dat de vastgelegde stam- en glijtijden worden nageleefd.

De stamtijden zijn de verplichte aanwezigheidsuren op het werk (bv. van 10 tot 12u en van 14 tot 16u). De glijtijden zijn de periodes waarin de werknemer het begin, het einde en de pauzes van zijn arbeidsdag kan laten variërenbv. van 8 tot 10u en van 16 tot 18u).
De werknemer bepaalt dus zelf het begin en einde van zijn prestaties en zijn pauzes binnen de voorziene grenzen.

Glijdende uurroosters kunnen worden ingevoerd door een collectieve arbeidsovereenkomst of via het arbeidsreglement.

Flexibiliteitsmarge

Bij glijdende uurroosters kan tot maximum 9 uren per dag en 45 uren per week worden gewerkt. De werknemer moet zijn normale wekelijkse arbeidsduur op gemiddelde wijze naleven binnen ‘de toepasselijke referteperiode’. Deze referteperiode bedraagt 3 kalendermaanden tenzij een collectieve arbeidsovereenkomst of het arbeidsreglement een andere duur bepaalt (die evenwel niet langer mag zijn dan een jaar. )
De glijdende uurroosters mogen geen afbreuk doen aan een effectieve arbeidsorganisatie. De werknemer moet rekening houden met gerechtvaardigde vragen van de werkgever om de dienstverlening te waarborgen.

Tips

Klik op een rol in de organisatie om alleen de tips voor leidinggevenden (rood), medewerkers (grijs) of organisaties (groen) te zien. 

Voordelen

Zijn er in jouw organisaties nog geen glijdende uurroosters ingevoerd? Bespreek het met je leidinggevende, want als medewerker zijn er alleen maar voordelen aan glijdende uurroosters:

  • Je ontsnapt aan de stress van elke ochtend om exact op een vaste moment te moeten aanwezig zijn: een treinvertraging of file verteer je makkelijker.
  • Je kan op het eind van de dag langer blijven om iets af te werken of vroeger vertrekken als je nog langs moet bij de supermarkt, of je kind wat vroeger moet oppikken.
  • Je kan in piekperiodes gemiddeld wat meer werken, en in dalen je dag wat inkorten.
Afhankelijk van functie of dienst

Het kan natuurlijk dat je in een functie of dienst zit waarin het vrijwel onmogelijk is om te ‘glijden’. Bijvoorbeeld als je de permanentie bemant van een dienst die stipt om 9 u begint. In dat geval kan je samen met je leidinggevende bekijken of er op sommige dagen wel en andere niet met een glijdend uurrooster kan worden gewerkt. Of je dienst kan zo worden georganiseerd dat je voor of na de openingsuren nog een ‘glij-uurtje’ hebt.

Glijdende uren zijn het overwegen waard

Als de werkorganisatie glijdende uurroosters mogelijk maakt, overweeg dan zeker ze in te voeren:

  • Je werknemers zullen hun tocht van en naar het werk minder gestresseerd beleven, ook zijn er files of treinvertragingen.
  • Ze zullen de vrijheid om privé-activiteiten te combineren voor en na het werk waarderen. En ook zij kunnen pieken en dalen in het werk beter opvangen.
Afspraken over permanentie

Zorg voor duidelijke afspraken over permanentie. Is de afspraak dat telefoons vanaf 9u worden beantwoord, laat teams dan een regeling uitwerken zodat er dan altijd iemand aanwezig is. Volg dit ook op.

Duidelijke afspraken rond 'stamtijden'

Ondanks de grotere flexibiliteit van systemen met glijdende uurroosters, zullen sommige medewerkers het moeilijk hebben om zich aan de ‘stamtijden’ te houden. Zorg dan voor duidelijke afspraken, net zoals je dat met een vast uurrooster zou doen.

Voordelen

Als de werkorganisatie glijdende uurroosters mogelijk maakt, overweeg dan zeker ze in te voeren. Ze levert alleen maar voordelen voor het welzijn en het stressniveau van uw medewerkers.

Mogelijke valkuil

Een mogelijke valkuil is dat werknemers te lang willen blijven werken per dag, met mogelijk effect van overuren die niet tijdig opgenomen kunnen worden. Ga actief in tegen een overurencultuur.