Wat is ‘het nieuwe werken’?

Het Nieuwe Werken bestaat uit 3 componenten:

 • Landschapsbureaus: 5 of meer mensen in 1 bureauruimte
 • Telewerken
 • Structureel bereikbaar zijn

Deze 3 componenten leidt tot een andere manier van samenwerken. Organisaties die het nieuwe werken toepassen

 • Geven hun medewerker veel autonomie.
 • Beoordelen de medewerkers op resultaat, niet op de manier waarop zij hun taken uitvoeren.
 • Verschaffen alle medewerkers vrije toegang tot kennis, ervaringen en ideeën.
 • Gaan arbeidsrelaties aan op maat van de individuele medewerker, passend bij zijn competenties, ambitie, levensstijl of levensfase.

Welke effecten verwachten organisaties van het nieuwe werken?

Opbrengsten verhogen door:

Kosten verlagen door:

–      Hogere tevredenheid en betrokkenheid

–      Verhogen productiviteit

–      Verbeterde samenwerking

–      Beter benutten van kennis

–      Versterken van innovatiekracht

–      Aantrekkelijker werkgeversimago

–      Verhogen van klanttevredenheid

–      Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en Duurzaamheid

–      Besparing op huisvesting / facilities

–      Besparing op reis- en verblijfkosten

–      Besparing door verbetering van inzetbaarheid van medewerkers door effectiever te werken

–      Besparing op ICT

–      Besparing op ziekteverzuim

–      Besparing op ongewenst verloop

Tabel uit ‘Het nieuwe werken ontrafeld’, Ruurd Baane, Tijdschrift voor HRM 1 2011

Tips

Klik op een rol in de organisatie om alleen de tips voor leidinggevenden (rood), medewerkers (grijs) of organisaties (groen) te zien. 

Veranderingen

Informeer jezelf. Heel wat veranderingen zijn goed bedoeld, maar zijn vaak beangstigend. Bekijk onze tips rond veranderingen in de organisatie.

Telewerken

Telewerker? Hier vind je al onze tips en meer informatie.

Landschapsbureaus


 • Maak goede afspraken met collega’s over geluid en lawaai.
 • Telefoneer in een apart lokaal.
 • Zoek een goede plek of een momentje om nog eens een babbeltje te doen. Het zou jammer zijn als ze wegvielen, maar het is een moeilijk evenwicht.
 • Wees eerlijk als iets je stoort. Breng het op een goede manier.
 • Oordopjes of koptelefoons die geluid uitsluiten kunnen je helpen om je te concentreren.
 • Misschien kan je jouw taken die extra concentratie vergen bundelen naar de dagen waarop er minder mensen op kantoor zijn?
Stuur op resultaat


 • Zoek het juiste evenwicht tussen loslaten en controleren. Wees vooral coach en facilitator.
 • Respecteer de verschillende werkstijlen en voorkeuren van je medewerkers.
 • Stimuleer hiertoe dialoog en inspraak over een optimale organisatie van het werk.
 • Bekijk onze tips rond resultaatgericht werken.

Aandacht aan samenzijn

Meer virtueel werken betekent minder fysiek contact. Geef extra aandacht aan kwaliteitsvol samenzijn zodat de bindkracht tussen je medewerkers behouden blijft.

Werk/ privé-balans

Bewaak de werk/privé-balans. In de praktijk blijkt het risico dat medewerkers te veel gaan werken veel groter dan dat ze te weinig tijd in hun werk stoppen.

 •  Maak duidelijke afspraken met je medewerkers over hun beschikbaarheid en bereikbaarheid. 
 • Stoor je medewerkers zo weinig mogelijk in hun privé-tijd. De kans is groot dat je meestal bij iemand anders terecht kan voor een antwoord, of dat de vraag wel even kan wachten.
Voorbeeldfunctie

Neem jouw voorbeeldfunctie serieus als het gaat om Het Nieuwe Werken. 

 • Ook voor jou gelden dezelfde afspraken rond bijvoorbeeld bereikbaarheid, aanwezigheid, gebruik van nieuwe media, het behalen van resultaten, transparantie.
 • Krijgen medewerkers onaangename zaken opgelegd? Doe mee! Zo kan je zelf ook beter de eventuele gevolgen inschatten en mee nadenken over oplossingen

Innovatie

In HR vinden we regelmatig nieuwe trends en hypes terug. Niet alles doet wat het belooft of is geschikt voor elke werking. Zoek goed op of je niet te maken hebt met de laatste modegril die consultants je graag beloven. En bekijk steeds of de innovatie wel bij je organisatie past. Is dit het goede moment? Past deze manier van werken bij jullie visie en missie? Met een goed onderbouwd dossier kan je ook vlotter je medewerkers en hun vertegenwoordigers overtuigen.

Telewerk

Telewerk is niet evident. Bekijk onze tips.

Concentratievermogen

Landschapsbureaus zijn een serieuze uitdaging voor het concentratievermogen van je medewerkers. Denk goed na voor je dit invoert. En zorg voor voldoende mogelijkheden om kort en spontaan te overleggen in een aparte ruimte.  Bekijk ook onze tips over privacy op de werkplek.

Autonomie

Faciliteer de regelruimte en de autonomie van de medewerkers:

 • Zorg voor arbeidsverhoudingen in vertrouwen, delegeer besluitvorming maximaal.
 • Denk ook aan arbeidsvoorwaarden op maat (i-deals). 
 •  Maak werk- en verloftijden flexibeler. Verken ‘zelfroosteren' als mogelijkheid.

Eisen en competenties

Weet dat het nieuwe werken nieuwe eisen stelt aan competenties van medewerkers

 • Hou hier rekening mee bij werving en selectie.
 • Vervang gedetailleerde functieprofielen door globale rolbeschrijvingen.
 • Maak het opleidingsbeleid meer vraaggericht in plaats van aanbodgestuurd.
Verandering

Het nieuwe werken is “nieuw”. Voer je een nieuwigheid door? Bekijk onze tips rond veranderingen in organisaties.

Is het nieuwe werken hetzelfde als werkbaar werk?

Laat ons duidelijk zijn. Het nieuwe werken is niet hetzelfde als werkbaar werk. Het Nieuwe Werken heeft als doel efficiënter te organiseren en in veel gevallen ook, werkbaar werk in de hand te werken. Maar de twee hangen niet noodzakelijk samen. Een geheugensteuntje over wat werkbaar werk is, vind je hier.

Het Nieuwe Werken is ook niet hetzelfde als innovatieve arbeidsorganisatie. Meer daarover vind je hier.

Hoe werkbaar is Het Nieuwe Werken?

Het Nieuwe Werken brengt goede dingen met zich mee, maar heeft in een aantal gevallen ook eerder kwalijke gevolgen voor het welzijn op het werk. Dat ligt voor een deel aan de manier van werken zelf, maar ook aan de manier waarop het gebruikt wordt en aan de randvoorwaarden die niet altijd voldaan zijn.

Elk instrument, hoe goed bedoeld ook, moet je

 • Juist invoeren
 • Juist gebruiken
 • Bij de juiste jobs of taken en mensen gebruiken
 • Alleen invoeren als bepaalde randvoorwaarden voldaan zijn

Als organisatie denk je altijd goed na, voor je een verandering of nieuwigheid doorvoert. En luister je best ook naar de voorkeuren van je medewerkers.

 • Maak telewerken bijvoorbeeld niet verplicht. Er zijn een aantal redenen waarom dit voor sommige medewerkers geen goed idee         is.
 • Landschapsbureaus zijn een serieuze uitdaging voor het concentratievermogen van je medewerkers. Denk goed na voor je dit invoert. En zorg voor voldoende mogelijkheden om kort en spontaan te overleggen in een aparte ruimte.  Bekijk ook onze tips over privacy op de werkplek.

De Stichting Innovatie en Arbeid peilde in haar laatste werkbaarheidsmonitor naar de effecten van het nieuwe werken op werkbaarheid.

Lees hier alle resultaten van het onderzoek.

Tools

Effecten van het nieuwe werken

Je inlezen? De Stichting Innovatie en Arbeid, , peilde in haar laatste werkbaarheidsmonitor naar de effecten van het nieuwe werken op werkbaarheid. Hier vind je de resultaten van hun onderzoek terug.

Download file