balans werk-privé copy

Loyaliteit aan de organisatie en verloop

Het gebeurt minder en minder dat iemand zijn hele loopbaan bij dezelfde organisatie blijft werken. De pensioenfeestjes na 45 jaar tewerkstelling bij één en dezelfde werkgever worden schaarser. Die ultratrouwe medewerker is dus een uitstervend ras. Meer en meer medewerkers willen en moeten zelf hun loopbaan zowel binnen als buiten de organisatie in handen kunnen nemen

Het aantal pensioenfeestjes zal in de social profit sector de komende jaren stijgen. Want veel organisaties hebben een vergrijzend medewerkersbestand, waarbij medewerkers binnen een aantal jaren pensioengerechtigd zijn.

Organisaties worden dus geconfronteerd met een hoger verloop. Een zeker verloop kan goed zijn voor de organisatie. Een hoog verloop is belastend.

Organisaties worden gedwongen om na te denken over hoe ze zullen omgaan met een groter komen en gaan van medewerkers. Ze denken na over:

 • hoe ze medewerkers zo lang mogelijk aan zich kunnen binden.
 • waarom medewerkers vertrekken.
 • hoe ze een aantrekkelijke werkgever kunnen zijn voor nieuwe medewerkers.
 • hoe ze kennis en kunde in de organisatie kunnen houden en verbeteren.
 • hoe ze medewerkers zo snel mogelijk kunnen inwerken in de organisatie.
 • hoe ze omgaan met inzichten die nieuwe medewerkers in de organisatie brengen.
 • hoe ze een stabiele organisatiecultuur kunnen behouden ondanks het hoog medewerkersverloop.
 • hoe ze de hogere werkdruk die personeelswissels met zich meebrengen binnen de perken kunnen houden. Bijvoorbeeld door een vervangbeleid uit te werken.

De medewerkers die zelf niet jobhoppen ervaren een hoog verloop als minder werkbaar.

Je kent je nieuwe collega minder goed, dus

 • de samenwerking loopt niet onmiddellijk op volle toeren.
 • Je deelt minder over jezelf. De koffiepauzes zijn nét niet zo plezant dan voor het vertrek van de oude collega.
 • je kan je emotionele belasting nog niet zo goed delen.

Je werkdruk stijgt.

 • Een nieuwe collega moet worden ingewerkt.
 • Er moet dikwijls een periode overbrugd worden waarbij je extra werk op jou neemt.

Tips

Klik op een rol in de organisatie om alleen de tips voor leidinggevenden (rood), medewerkers (grijs) of organisaties (groen) te zien. 

Leer je collega's kennen

Een aangename sfeer kan er mee voor zorgen dat ze zelf langer willen blijven.

Erken dat een hoog verloop voor je team onaangenaam is

Denk samen met je medewerkers na hoe je de verhoogde werkdruk kan verzachten.

Eindig in schoonheid

Iemand vertrekt, of gaat met pensioen. Erken wat iemand voor je organisatie heeft betekend en eindig in schoonheid. Hij kan voor je organisatie een ambassadeur worden.

Een goed vervangbeleid

Zorg voor een goed vervangbeleid. Bekijk hier hoe je dat best doet.

Een degelijk onthaalbeleid

Een degelijk onthaalbeleid zorgt voor een vlottere inwerking van je nieuwe medewerker en haalt druk van de schouders van je andere medewerkers. Bekijk onze tips.

​Zet in op een gedegen aanwervingsprocedure

Lees hieronder onze tools voor goede vacatures.

Vertrekt een medewerker?

Door uit te zoeken waarom, kan je jouw organisatie verbeteren. Misschien kan je ook een oud zeer rechtzetten bij de vertrekker. Voer dus zeker bij elk vertrek een exitgesprek.

Wees realistisch

Vertrekken medewerkers door een aantal veranderingen? Wees hier realistisch in. Misschien past de medewerker echt niet meer in je organisatie door bijvoorbeeld een vernieuwde visie en missie.

Aangename jobs zijn aangenamer

Verminder je verloop door werkbaar werk en de loopbaanmogelijkheden op de agenda te zetten. Fijn dat je al op deze website belandde!

Verloopintentie en werkonzekerheid

Verloopintentie en werkonzekerheid

Deze cijfers komen van de Stichting Innovatie en Arbeid en de werkbaarheidsmonitor 2016.

Tools

Interesse in het verloop in de socioculturele sector?

Bekijk hier een onderzoeksrapport dat de kenmerken en determinanten ervan in kaart bracht.

Download file
Een stappenplan voor het opstellen van vacatures

Stel je vacatures goed op. Bekijk hier het stappenplan van Diversity Remix.

Download file
Checklist voor een leesbare vacature

Moet het sneller? Bekijk hier de checklist voor een leesbare vacature.

Download file