loopbaanmogelijkheden

Wat is een loopbaan?

Een loopbaan is een opeenvolging van werkervaringen van een individu in de loop van de tijd.

Kenmerken van een loopbaan:

 • Een medewerker heeft één loopbaan. Die kan bestaan uit werk in verschillende organisaties, sectoren en functies.
 • Een loopbaan bestaat uit werkervaring. Deze werkervaring is betaald of vrijwillig.
 • Werkervaring is objectief en subjectief.
  • Objectieve werkervaring bestaat uit opgenomen functies of rollen.
  • Subjectieve werkervaring is de sociaal-emotionele beleving van werk. Denk aan werktevredenheid en betrokkenheid bij de functie en organisatie.

Wat zijn loopbaanmogelijkheden?

Loopbaanmogelijkheden zijn er in verschillende maten en vormen.

Veel social-profitorganisaties hebben een vlakke structuur. Daardoor is het moeilijker medewerkers andere perspectieven aan te bieden. Meestal liggen er toch oplossingen binnen de organisatie, maar vaak worden ze daarbuiten gezocht.

De opties binnen de organisatie:

 • Een verandering van jobinhoud: iets met andere, meer of minder afwisseling, uitdaging of emotionele belasting.
  • Jobrotatie: jobrotatie biedt medewerkers de mogelijkheid om (voor een bepaalde periode) een functie of taken te ruilen met andere medewerkers van een vergelijkbaar niveau.
  • Verandering van takenpakket, bijvoorbeeld na een interne vacature.
  • Veranderingen binnen het takenpakket: bijvoorbeeld referentiepersoon worden rond een bepaalde thematiek zoals dementie. Of een medewerker die meer uitdaging of leermogelijkheden zoekt, kan meewerken aan een nieuw of bestaand (intern) project.
 • Een verandering van de arbeidsvoorwaarden:
  • Ander/meer/minder uren.
  • Een ander loon.
  • Een promotie of het omgekeerde: remotie.
 • Een verandering met, of zonder mogelijkheid tot terugkeren naar hoe het voorheen was. Bijvoorbeeld:
  • een tijdelijke verandering in uren omwille van een verandering in de privésituatie zoals mantelzorgen, kinderen,…
  • een tijdelijke verandering van jobinhoud zoals bijvoorbeeld even geen nachten doen na een agressie-incident.

Tips

Klik op een rol in de organisatie om alleen de tips voor leidinggevenden (rood), medewerkers (grijs) of organisaties (groen) te zien. 

Zicht op je loopbaan

Wil je een beter zicht op je wat allemaal kan in je loopbaan? Misschien is loopbaanbegeleiding wel iets voor jou. Loopbaanbegeleiding is er niet alleen nuttig als je zeker weet dat je ander werk wilt. Het kan ook de aanleiding zijn voor een verandering binnen je eigen organisatie, of erbuiten.

Praat met je leidinggevende

Bespreek de beperkingen in je huidige functie met je leidinggevende. Misschien zijn er oplossingen zijn die je zelf nog niet zag. Dat kan bijvoorbeeld in een evaluatiegesprek of een functioneringsgesprek.

Verandering door concrete aanleiding

Overweeg je een verandering in je job door een concrete aanleiding? Bekijk onze tips over problemen rond:

Een stap terug

Kreeg je (ooit) een promotie, maar is je nieuwe functie toch niet wat je hoopte? Overweeg ook remotie. Bekijk hier wat een stap terug betekent.

Doe inspiratie op

Overweeg je een (andere) job in de social profit? Doe inspiratie op en bekijk de opleidingsmogelijkheden op www.werkmetmensen.be en www.ikgaervoor.be.

Voor jeugdwerkers

Voor jeugdwerkers bestaat een website over loopbanen. Neem een kijkje op deze website.

Bespreek mogelijkheden

Praat over interne en externe loopbaanmogelijkheden met je medewerkers. Openheid rond dit thema voorkomt dat medewerkers vertrekken terwijl er eigenlijk toch een interne oplossing voor handen was. Zo leidt het ook niet tot verrassingen als een medewerker zijn vertrek aankondigt. Een goed moment om te polsen naar tevredenheid, doelen en ambities zijn functioneringsgesprekken of evaluatiegesprek.

Loopbaanpaden voor teams

Loopbaanmogelijkheden kan je ook bekijken op teamniveau. Met 'loopbaanpaden voor teams' breng je de verschillende interne loopbaanmogelijkheden voor teamwerkers in kaart.

Concrete aanleiding

Is er een concrete aanleiding voor de medewerker om dit gesprek te beginnen? Op deze website kan je misschien oplossingen vinden voor problemen als een te hoge of te lage werkdruk, emotionele belasting en de combinatie tussen werk en privé.

Tips voor medewerkers

Bekijk de tips voor medewerkers die uitdaging en leermogelijkheden missen.

Leiding geven je ding niet?

Leiding geven is soms worstelen. Is het je ding niet? Bespreek het met jouw leidinggevende en overweeg ook remotie of een functiewijziging.

Je eigen mogelijkheden

Wil je werken aan je eigen loopbaanmogelijkheden? Dezelfde tips gelden voor jou als medewerker, bekijk dus zeker deze tips!

Loopbaanbegeleiding

Stimuleer medewerkers om loopbaanbegeleiding te volgen. Dit betekent niet dat werknemers massaal de organisatie verlaten. De meeste van hen zijn op zoek naar nieuwe uitdagingen binnen de eigen job en organisatie.

Openstaande vacatures

Communiceer duidelijk en eerlijk rond openstaande vacatures. Publiceer vacatures intern. Want interne kandidaten hebben kennis over de organisatie en zijn context. Zo voorkom je ook dat:

Is een medewerker niet geselecteerd voor een interne vacature? Door hier respectvol en duidelijk over te communiceren voorkom je misverstanden en kan je goede feedback geven aan medewerkers die hen doet groeien.

Too good to be true?

Bots je wel vaker op medewerkers die na verloop van tijd hun ei niet meer gelegd krijgen in de organisatie? Denk als organisatie na hoe je hier mee omgaat. Misschien komt je er wel op uit dat je medewerkers zelf attent gaat maken op externe vacatures als ze een nood aan groei signaleren. Een nieuwe medewerker is beter dan een gefrustreerde?

Levensfasebewust

Ga na wat de loopbaanmogelijkheden zijn binnen de eigen organisatie. Werk daarom een loopbaanbeleid uit en koppel dit aan een levensfasebewust personeelsbeleid.

Jeugdwerkers

Voor organisaties uit het jeugdwerk biedt deze website een houvast en inspiratie rond loopbaanmogelijkheden voor jeugdwerkers.

Outplacement

Zal je een of meerdere medewerkers moeten laten gaan? Soms is outplacement verplicht, maar het kan ook zonder verplichting interessant zijn. Zo help je de medewerker op zoek te gaan naar een nieuwe uitdaging.

Ga zelf aan de slag

Ga je liever zelf aan de slag? Op www.lont.org vind je tools om je eigen loopbaanpad in kaart te brengen.

Beroepenfilter

Je ziet een toekomst in de social profit wel zitten maar bent nog op zoek naar de ideale jobmatch? De beroepenfilter op de website www.werkmetmensen.be kan je helpen bij je zoektocht naar het socialprofitberoep dat jouw op het lijf is geschreven.  Of schrijf je in voor een inleefmoment op www.ikgaervoor.be

Aan je loopbaan werken kan om duizend redenen.

Interesses, ambities, kennen en kunnen, de levensfase en de persoonlijke houding van een medewerker bepalen in grote mate hoe een functie in het volledige leven van een medewerker past.

 • Veranderingen in de loopbaan hangen vaak samen met de ervaring van een medewerker. Zo is het goed mogelijk dat een nieuwe medewerker graag inhoudelijk wil groeien in de job. Vervolgens komt er een fase waarin het takenpakket en de verantwoordelijkheden wel mogen groeien.
 • De privésituatie en levensfase spelen hierin ook een rol. Ouders met jonge kinderen kunnen bijvoorbeeld een tijd prioriteit geven aan het gezinsleven. Minder uren presteren, of een minder zwaar takenpakket kunnen dan interessant zijn. Een medewerker met al een aantal jaren ervaring, kan dan weer geïnspireerd zijn om tot de pensioenleeftijd een mooie spurt te maken, of net af te bouwen om alles fysiek haalbaar te houden.
 • Soms lijkt het alsof bepaalde jobs echt bij een levensfase horen. Jongere jeugdwerkers denken bijvoorbeeld vaak dat ze op een bepaald moment “te oud” zouden zijn om nog voeling te hebben met de leefwereld van de jongeren. Dit idee leeft soms ook bij de top van de organisatie. Nuanceer dit. De leeftijd kan de verhouding met de jongeren veranderen. Maar dit kan net een meerwaarde zijn; een aanvulling aan de collega’s.
 • Aan je loopbaan werken is soms gewoon een noodzaak. Soms is het beter om een gemotiveerde medewerker te laten gaan, dan dat die uitgeblust geraakt in je organisatie.

Hoe zien medewerkers uit de sectoren hun loopbaan?

Uit de Werkbaarheidsmonitor blijkt dat 9,1% van de medewerkers regelmatig ander werk zoekt. 2,1% vreest de job te verliezen. Tegenover 10,3% en 3,2% op de volledige Vlaamse arbeidsmarkt.

Slechts 52,4% van de medewerkers uit de sector ziet het haalbaar om de huidige job te doen tot het pensioen. Voor 40,7% is dit haalbaar als er een aantal aanpassingen gebeuren in de job. Voor 5,9% is dit ook niet haalbaar. Bekijk hier meer info rond de haalbaarheid van de pensioenleeftijd.

Hoe haalbaar vinden medewerkers het om te werken tot het pensioen?

Deze cijfers komen van de Stichting Innovatie en Arbeid en de werkbaarheidsmonitor 2016.

Tools

Eindrapport Werkbaar Werk

De beleving van werk in de Vlaamse social-profitsectoren. Een kwalitatief onderzoek naar Werkbaar werk

Download file
Mijn loopbaanwerkboek

Dit loopbaanwerkboek is bedoeld voor iedereen die werk wil maken van zijn loopbaan en op zoek is naar geschikte instrumenten om hierbij te helpen. Dit werkboek biedt je de nodige inzichten, handvaten, concrete oefeningen en refl ectiepunten op weg naar je bestemming. In dit boek laten we je nadenken over wat je sterke punten zijn, wat je werkelijk wil en hoe je dit kan bereiken. Zo zal je een actieplan opstellen waardoor je de moed krijgt de sprong te wagen en je droom te laten uitkomen.

Download file