balans werk-privé

Wat zijn arbeidsvoorwaarden?

Arbeidsvoorwaarden zijn de voorwaarden waaronder gewerkt wordt. Deze voorwaarden spelen een belangrijke rol in de erkenning die medewerkers ervaren voor hun werk en hun werk-privébalans. Rechtvaardige arbeidsvoorwaarden zijn een belangrijke basis voor werkbaar werk.

De meest bekende arbeidsvoorwaarden zijn

 • de arbeidsduur
 • het salaris
 • de uurregeling
 • de vakantiedagen
 • een tijdelijk of vast contract

De arbeidsvoorwaarden binnen de eigen organisatie en sector zijn bepaald door wetten, cao’s en arbeidsovereenkomsten. Kijken we naar de social profit, dan zien we dat de meeste organisaties met loonbarema’s werken voor iedere functie.

Extralegale voordelen zijn alle voordelen die bovenop het loon komen. Ook deze voordelen maken deel uit van de arbeidsvoorwaarden. De meeste voorkomende zijn:

 • Maaltijdcheques
 • Hospitalisatieverzekering
 • Groepsverzekering
 • Ecocheques
 • Terugbetaling woon-werkverkeer
 • GSM + abonnement
 • Laptop
 • Telewerk
 • Onkostenvergoeding

Maar er zijn ook andere extralegale voordelen zoals: sport- en cultuurcheques, tickets voor culturele manifestaties, of betaalde ziekte- en opvangdagen voor zieke kinderen of partner.

Het leeftijdsgebonden verlof, of ADV-dagen, maakt ook onderdeel uit van de arbeidsvoorwaarden. Binnen de meeste social profitsectoren krijg je verlof naarmate je ouder wordt. Om hoeveel dagen dit gaat, hangt af van de sector en is steeds vastgelegd in een cao. Op de website van de FOD WASO kan je de cao van je sector zoeken. 

Tips

Klik op een rol in de organisatie om alleen de tips voor leidinggevenden (rood), medewerkers (grijs) of organisaties (groen) te zien. 

Onderhandelen

Onderhandel je arbeidsvoorwaarden vanaf het begin. Eens onderhandeld, zal je die niet snel meer kunnen veranderen in jouw voordeel.

Loonbarema's

Geen zicht op je eigen loonbarema? Zowel de drie vakbonden als de werkgeversfederaties bieden een actueel overzicht aan van de loonbarema’s per paritair comité.

Veel vragen?

Heb je vragen over je arbeidsvoorwaarden? Ga eens te rade bij je vakbond.

Eén van de vele aspecten van jobtevredenheid

Jobtevredenheid is meer dan alleen goede arbeidsvoorwaarden. Ook leermogelijkheden, een goede balans werk-privé, en het krijgen van erkenning en autonomie zijn belangrijk binnen een job.

Deeltijds werken

Werk je voltijds en beslis je om deeltijds te werken? Dat heeft onder andere een invloed op je arbeidsvoorwaarden. Bekijk hier hoe dat zit.

Opbouwen pensioenrechten

Extralegale voordelen zijn een mooie aanvulling op het loon, maar staar je hier niet blind op. Een degelijk loon vormt nog steeds de basis, want daarmee bouw je pensioenrechten op. Dat doe je niet met die extralegale voordelen.

Motivatie medewerkers

Billijke arbeidsvoorwaarden vormen de basis. Maar dat is niet alles. Je motiveert je medewerkers met genoeg erkenning, leermogelijkheden, autonomie, taakvariatie, …

Duidelijke toelichting

Geef kandidaat-sollicitanten duidelijke toelichting over de arbeidsvoorwaarden zodat hier nadien geen onverwachte verrassingen uit de hoek komen voor beide partijen.

Arbeidsvoorwaarden gekoppeld aan functies

Een aantal arbeidsvoorwaarden zijn er voor iedereen in de organisatie. Andere zijn voorbehouden voor bepaalde functies zijn. Wees hier open en duidelijk over en voorkom zo het gevoel van ongelijke behandeling en conflict.

Arbeidsvoorwaarden aanpassen

Wil je arbeidsvoorwaarden aanpassen of nieuwe voorwaarden invoeren? Neem contact op met de federaties voor advies rond wettelijke bepalingen.

Invloed op werkbaar werk

Vergeet niet dat arbeidsvoorwaarden een invloed hebben op de arbeidskwaliteit. Medewerkers die een betere werk-privébalans hebben door telewerk kijken anders tegen het werk aan.

Belonen is meer dan loonopslag

Medewerkers belonen is meer dan loonsopslag. Wees creatief in het bedenken van leuke medewerkersvoordelen. Denk bijvoorbeeld aan: prijsvermindering op de dienstverlening, tussenkomst in het sportabonnement of maaltijden voor het personeel.

Extralegale voordelen

Extralegale voordelen bestaat uit meer dan maaltijd- en ecocheques. Ga na welke voordelen er nog bestaan voor je medewerkers.

Telewerk

Voer je telewerk in, of hebben jullie dit systeem al? Welke arbeidsvoorwaarden staan hier tegenover? Is er een maandelijkse tussenkomst voor de gemaakte kosten, zoals elektriciteits- en internetverbruik?

ADV-dagen

ADV-dagen maakt de tewerkstelling van oudere werknemers er niet eenvoudiger op. Toch hoeft dit geen structureel probleem te zijn. Maak afspraken over hoe de ADV-dagen worden opgenomen. Neem deze afspraken mee op in het arbeidsreglement.

Werkbaarheidsindicatoren naar type contract

Lees hier meer over deze indicatoren en de werkbaarheidsmonitor.

De werkbaarheid volgens contract

Bron van deze cijfers: de werkbaarheidsmonitor 2016.