Social-profitsectoren

Waardevolwerk.be richt zich naar medewerkers, leidinggevenden en organisaties uit de social-profitsector.   

De social profit wordt in de volksmond ook wel de non-profit genoemd. Het is niet één sector, maar een verzameling van 6 paritaire comités en 13 sectoren met elk een eigen doelgroep. 

Elke sector wilt vanuit een sociaal engagement een kwaliteitsvolle dienstverlening aanbieden. De winst of profit zit dus in de sociale meerwaarde die wij de samenleving bieden. 

6 paritaire comités, 13 subsectoren? Het verhaal van het bos en de bomen … We geven je een overzicht:

PARITAIR COMITÉSUBSECTOR
Vlaamse social profitsectoren
318.02De gezinszorg
319.01De Vlaamse Opvoedings- en Huisvestingsinstellingen: onder meer de gehandicaptenzorg, de jeugdhulp, het algemeen welzijnswerk en de sociale verhuurkantoren. 
327.01
Maatwerkbedrijven: De sociale werkplaatsen en beschutte werkplaatsen
329.01Het sociaal-cultureel werk
/De lokale diensteneconomie
331De Vlaamse Welzijns- en Gezondheidssector: onder meer de kinderopvang en de ambulente geestelijke gezondheidszorg.
Federale social-profitsectoren
330/PZDe privé ziekenhuizen
330/OZDe ouderenzorg
330/GIDDe gezondheidsinstellingen en -diensten: onder meer de wijkgezondheidscentra, beschut wonen, diensten voor preventie op het werk en centra van het Rode Kruis.
330/TVDe thuisverpleging
330/REVADe realidatiecentra
337Het aanvullend paritair comité voor de social profit: onder meer de mutualiteiten.


Is het je nog niet volledig duidelijk? 

Surf naar http://www.vivosocialprofit.org/vlaamse-social-profitsectoren en http://www.vivosocialprofit.org/federale-social-profitsectoren. Je krijgt er een meer uitgebreide beschrijving van je subsector. 

Elke subsector heeft een werkgeversfederatie die opkomt voor de subsector zijn belangen. De vakbonden hebben vaak iemand in dienst die in jouw subsector gespecialiseerd is. Ontdek hier wat de verschillende werkgeversfederaties en vakbonden jou kunnen bieden.