balans werk-privé copy

Wat zijn stress en burn-out?

Stress en burn-out gaan hand in hand. Chronische stress ligt aan de basis van een burn-out. Bekijk hier wat stress precies is, en welke tips we jou hier rond kunnen geven.

Wat een burn-out dan weer is, ontdek je hier.

We kunnen stellen dat ongezonde stress voortkomt uit een onevenwicht tussen je draagkracht en draaglast. Bekijk hier wat we daarmee bedoelen en hoe je dat kan aanpakken.

De belangrijkste oorzaken van aan het werk gerelateerde stress en burn-out in de social-profitsectoren zijn:

Er zijn natuurlijk nog veel meer oorzaken van stress en burn-out die te maken hebben met het werk. Doorheen deze hele website vind je allerlei oorzaken van stress en tips om tot een oplossing te komen.

Last van werkstress? Hou de pappenheimers in het oog

De kans dat je negatieve gevolgen ervaart van stress op het werk is groter wanneer (Karasek, 1979):

  • je weinig of geen sociale steun ervaart op je werk
  • je weinig of geen eigen regelmogelijkheden hebt
  • je de taakeisen te hoog zijn

Tips

Klik op een rol in de organisatie om alleen de tips voor leidinggevenden (rood), medewerkers (grijs) of organisaties (groen) te zien. 

Praat erover!

Praat er over met zowel je leidinggevende, je collega’s maar ook je partner en anderen uit je omgeving.

Eigen baas

Wees baas over je eigen tijd en beheer ze. Maak bij voorbeeld dagelijks een planning op. En bepaal wat de prioriteiten zijn.

Neen

Leer ‘neen’ zeggen en  stel alternatieven voor. Bekijk hier onze tips rond grenzen stellen.

Stiltemoment

Beheers de informatiestroom van mails en telefoons.  Las elke werkdag een stiltemoment in.

Ontspanning

Las ontspanningsmomenten in. Ga bijvoorbeeld eens wandelen over de middag.

Gezondheid

Let op je gezondheid. Slaap genoeg, eet gezond en beweeg genoeg.

Sociaal netwerk

Heb je veel stress? Hou contact met je sociaal netwerk.

Werk is niet alles.

Werk is belangrijk maar is niet je hele leven. Ook al neemt het een groot deel ervan in beslag

Lachen is gezond!

Lachen werkt ontladend en geeft energie. Van een goede grap is nog nooit iemand doodgegaan, breng je collega gerust aan het lachen.

Stresssignalen

Het is een goede gewoonte om een werkdag of -week af te ronden met je af te vragen hoe het met de balans draagkracht/draaglast was. Dat kan je doen door bij voorbeeld het lijstje met stresssignalen te overlopen en je af te vragen of je er deze dag of week last van had.

Veerkracht

Op de website www.fitinjehoofd.be vind je tien stappen om je veerkracht te verhogen.

Stresssignalen

Leer de signalen die kunnen wijzen op werkstress kennen. 

Last van stress.

Merk je dat een medewerker last heeft van stress. Praat erover  en achterhaal of de stress werkgerelateerd is.

Gesprekssfeer

Zorg in je team(s) voor een veilige en constructieve gesprekssfeer.

Stress-management

Volg een opleiding stress-management.

Coaches en therapeuten

Overweeg doorverwijsmogelijkheden naar coaches, therapeuten…

Iedereen draagt verantwoordelijkheid

Stimuleer je medewerkers om er zelf over na te denken. Wat kunnen ze zelf doen om hun werk opnieuw positief te beleven en stress de baas te blijven? Verwijs je medewerkers door naar deze website. Bekijk samen hoe jullie de oorzaken van stress kunnen aanpakken.

Psychologische belasting

Sinds 2014 is de wetgeving rond psychologische belasting bijgewerkt. Stress en burn-out kregen er expliciet aandacht in. Een van de gevolgen is dat je voortaan verplicht bent om in je risicoanalyse psychosociaal welzijn te bekijken of de arbeidsomstandigheden, -inhouden, -verhoudingen, -voorwaarden en –organisatie aanleiding geven tot stress of burn-out. Naast het analyseren van risico’s en het uitwerken van maatregelen kan je als werkgever natuurlijk meer doen om in je organisatie een cultuur te ontwikkelen waarin psychosociale belasting door het werk een thema is dat bespreekbaar is. Op deze website vind je onder allerlei thema’s extra tips of suggesties voor maatregelen tegen stress. Laat je bijvoorbeeld inspireren door onze tips rond werkdruk en emotionele belasting. Onderzoek wees uit dat dit voor de zorg- en welzijnssectoren de belangrijkste oorzaken van stress zijn.

Een gezamenlijke aanpak

Sensibiliseer je leidinggevenden over de oorzaken van stress en het belang van een gezamenlijke aanpak ervan.

Te veel

Durf gerust hulp te zoeken als het allemaal te veel wordt. Spreek erover met je huisarts of de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer van je organisatie.

Rust

Ruim regelmatig je bureau op. 

Onderweg

Gebruik de tijd van en naar het werk om te ontspannen.

Genoeg rek op tijd

Houd ruimte vrij in je agenda voor onverwachte zaken en stel realistische deadlines.

Stressdagboek

Hou een stressdagboek bij. Noteer stresssignalen en zaken die je stress geven. Geef een stressscore aan de opgesomde oorzaken. Probeer de oorzaken met de slechtste score te verminderen.

Stressbeleid

Werk een stressbeleid uit: creëer hiervoor een draagvlak en bepaal overlegstructuren en de partners die het beleid zullen uitwerken. Begin met een risico-analyse, ontwikkelop basis hiervan  een veranderingsplan, voer dit uit en evalueer en veranker dit plan tenslotte in een beleid.

Voorbeeld!

Hoe jij leiding geeft heeft een invloed op de stress in de organisatie. Sta hierbij stil. Geef voldoende erkenning en wees alert voor je voorbeeldfunctie.

Tools

Uitgebreide brochure: risico-analyse en actieplan

Gebruik de brochure ' Stress op het werk: risicofactoren, evaluatie en preventie' van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.  De uitvoering van een risicoanalyse is een eerste stap, maar uit een evaluatie van blijkt dat bedrijven en sectoren moeilijk de weg vinden naar het implementeren van een stressactieplan. In deze brochure wordt één methode binnen de participatieve benadering van de risicoanalyse toegelicht, die trouwens niet als een standaardrecept gezien mag worden. De brochure definieert de begrippen stress en stress op het werk en geeft een overzicht van de verklarende modellen voor het ontstaan van werkstress en van de evaluatiemethoden. Daarnaast komen ook de organisatieverandering en de levenskwaliteit van de werknemers aan bod.

Doelgroep : werkgevers, preventieadviseurs, leden van de comités voor preventie en bescherming op het werk, arbeidsgeneesheren

Download file