leiding geven en krijgen

De voorbeeldfunctie van de leidinggevende en directie

Over organisaties zegt men wel eens “een vis begint te stinken aan de kop.” Gaat het fout? Is het gedrag niet meer in lijn met de vooropgestelde de normen en waarden? Dan is de kans groot dat directie en leidinggevenden hun voorbeeldrol verzaakten.

Leidinggevenden moeten vanuit hun functie een voorbeeldrol opnemen. Zo zorg je er voor dat je als leidinggevende, directie of raad van beheer geloofwaardig blijft. Een gebrek aan geloofwaardigheid, zorgt anderzijds voor een gebrek aan respect. En eens je in een organisatie op dat punt komt, is het hek van de dam.

Het is jouw rol, als leidinggevende, er voor te zorgen dat medewerkers gemaakte afspraken nakomen. Als jij afspraken negeert, of ombuigt, dan kan je er vanop aan dat je medewerkers er binnenkort ook de kantjes aflopen.

Een belangrijk onderdeel van jouw functie is: consequent zijn, niet enkel zeggen wat anderen moeten doen, maar het zelf ook doen. Kortom: lead by example.

Goh… Wordt er dan van leidinggevenden verwacht dat ze Perfect zijn? Naast alle andere verantwoordelijkheden van leidinggevenden, is dit er nog eentje extra. Dat kan de druk opdrijven. Daarom enkele tips.

Tips

Klik op een rol in de organisatie om alleen de tips voor leidinggevenden (rood), medewerkers (grijs) of organisaties (groen) te zien. 

Wees realistisch

Verwacht van je medewerkers geen perfectie. En verwacht ze ook niet van jezelf. Durf falen, maak fouten, en geef dit ook toe. Ook dat is een deel van je voorbeeldfunctie. Meer tips rond falen vind je hier.

De waarden in visie en missie

Bekijk de waarden in je visie en missie van je organisatie nog eens goed. Sta je hier écht achter? Adem je die waarden? Dat maakt je job al een pak makkelijker.. Als je persoonlijke overtuigingen hard botsen met de waarden in de organisatie, dan zal het voor jou erg moeilijk worden je voorbeeldfunctie op te nemen. Sta hier bewust bij stil.

  • Zit je wel op jouw plaats? Handelen naar de visie en de missie wordt zowel van jou, als van je medewerkers verwacht. En jij hebt daarin een voorbeeldrol.
  • Het is natuurlijk ook mogelijk dat de visie en missie in je organisatie verouderd zijn. In dat geval is het belangrijk die oefening opnieuw te maken. Lees hier waarom dat zo belangrijk is.
Het belang van overlegmomenten

Er zijn een aantal momenten waarop jij je voorbeeldrol heel serieus moet nemen. Leiding geven gaat samen met overleg. Neem overlegmomenten dus serieus en kom voorbereid en op tijd naar vergaderingen. Meer tips rond vergaderen vind je hier.

Behaal je deadlines

Dat lukt uiteraard beter als ze realistisch zijn. Krijg je zelf onrealistische deadlines opgelegd? Praat hierover met de betrokkenen.

Het belang van een goede werk-privébalans

Hecht belang aan jouw werk-privébalans en die van je medewerkers. Jijzelf kan erg bepalend zijn in hoe medewerkers kijken naar overuren. Geef je de indruk enorm veel uren te kloppen waardoor medewerkers gaan geloven dat dit ook van hen verwacht wordt? Hoe communiceer je over overuren? Werk je resultaatgericht? Of zou het kunnen dat medewerkers langer blijven om jou de indruk te geven dat ze gemotiveerd zijn? Wees je bewust van de rol die jij hierin te spelen hebt. Dat heeft een invloed op jouw welzijn en op dat van je medewerkers.

Je moet er niet altijd bij zijn

Je moet er niet altijd bij zijn. Durf jezelf even afsluiten en gun je medewerkers tijd onder elkaar. Wat je niet gezien hebt, kan je niet corrigeren. Je verlaagt de druk op jezelf en je omgeving door een beetje afstand te nemen. Zo zien je medewerkers niet waar jij de hele tijd mee bezig bent, en kan je jezelf wat ademruimte gunnen.

Jij en je medewerkers krijgen zo meer autonomie en privacy.

Druk tot perfectie?

Voel je een grote druk tot perfectie vanuit je omgeving? Zorg goed voor jezelf.