leiding geven en krijgen

Welke rol heeft de raad van bestuur

Werken met een raad van beheer lijkt evident. Alle organisaties doen het. En toch is dit niet altijd even gemakkelijk. Ook niet in de social profit.

De raad van bestuur heeft de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen van de organisatie. Ze is verantwoordelijk voor de strategische leiding van een onderneming, de financiële opvolging en de relatie met partners.

Wat zijn veel voorkomende uitdagingen?

De uitspraak “Onze raad van beheer is een fossiel” durft al eens vallen. Raden van beheer bestaan soms al zo lang uit dezelfde leden, dat nieuwe innovatieve ideeën geen ingang vinden.

  • Leden van beheerraden zijn vaak vrijwilligers. En werken met vrijwilligers brengt specifieke uitdagingen met zich mee. Zeker in een beheerraad die de organisatie stuurt.
  • De leden hebben weinig inzicht en voeling met de dagelijkse praktijk van de werknemers. Daardoor ontstaan misverstanden en verwachtingen die niet altijd haalbaar zijn, of waar de medewerkers niet altijd achter staan.
  • Directies ervaren regelmatig onvoldoende erkenning.
  • Directies ervaren onvoldoende respect voor een goede werk-privébalans.
  • De tijd tussen bestuursvergaderingen zorgt er voor dat beslissingen lang op zich laten wachten. Zeker als de beheerraad erg betrokken is bij operationele beslissingen.
  • Een raad van beheer die zeer operationeel betrokken is, kan zorgen voor tegenstrijdige signalen, waardoor verwachtingen onduidelijk zijn.
  • Beslissingen van de raad van beheer botsen met die van de coördinator/directeur: Dit zorgt voor onduidelijkheid bij medewerkers.
  • Verborgen agenda’s van sommige leden.

Tips

Klik op een rol in de organisatie om alleen de tips voor leidinggevenden (rood), medewerkers (grijs) of organisaties (groen) te zien. 

Tips voor de directie


Tips voor de raad van bestuur
Vraag duidelijkheid

Vraag duidelijkheid over de werking en de rol van de raad van bestuur.

Informeer jezelf

Informeer je over de inhoud van de bijeenkomsten.

Speeddate

Organiseer een speeddate tussen de beheerders en de medewerkers. Zo kan je de betrokkenheid en de voeling met de werkvloer verhogen.