leiding geven en krijgen

De leidinggevende in een sandwichfunctie

De positie van leidinggevenden in organisaties is niet altijd evident. Dit heeft te maken met rolduidelijkheid en de arbeidsorganisatie.

De leidinggevende is soms gewrongen tussen tegenstrijdige verwachtingen vanuit verschillende hoeken:

  • Hogere leidinggevenden en directie
  • Bestuurders (De raad van bestuur)
  • Medewerkers
  • Andere afdelingen in de organisatie
  • Cliënten/patiënten/bewoners/klanten
  • De overheid

Dit heeft een impact op medewerkers. Sandwichfuncties gaan vaak gepaard met overbelasting en onduidelijkheden in de organisatie. De leidinggevende moet keuzes maken, of wordt gedwongen om deze te maken.

Tips

Klik op een rol in de organisatie om alleen de tips voor leidinggevenden (rood), medewerkers (grijs) of organisaties (groen) te zien. 

Durf je lastige positie benoemen

Een dergelijke spreidstand tussen al de belangen die je moet dienen is vermoeiend en belastend. Praat erover met je medewerkers en je leidinggevende of werkgever.

Niet iedereen moet je graag zien

Je hoeft niet altijd door iedereen graag gezien te zijn. Het is wel je job je medewerkers en organisatie goed te laten functioneren. Hou dit in je achterhoofd.

Een duidelijke rol

Is voor jou duidelijk waar jouw verantwoordelijkheden en bevoegdheden beginnen en eindigen? Kaart je rolduidelijkheid eens aan.

Samenwerking met de raad van bestuur

Loopt de samenwerking met je raad van bestuur niet altijd even vlot? Je bent zeker niet alleen. Bekijk onze tips rond omgaan met de raad van bestuur.

Emotionele belasting

Een sandwichpositie zorgt voor emotionele belasting. Lees deze pagina eens vanuit dat perspectief.

De vlakke organisatiestructuur

Hoe meer niveaus in een organisatie, met hoe meer er moet worden overlegd en met hoe meer posities rekening moet worden gehouden. Daarom is één van de principes van innovatieve arbeidsorganisatie de vlakke organisatiestructuur. Een belangrijk principe om in het achterhoofd te houden bij reorganisatie of de aanpak van dit probleem.

Aandacht bij veranderingen

Besteed zeker bij veranderingen in de organisatie aandacht aan de leidinggevenden en hun eventuele gewrongen positie. Vermijd zo veel mogelijk lange periodes van geheimhouding naar de medewerkers toe. Is het toch nodig? Zorg dat ze bij elkaar een klankbord vinden.

Beperk de emotionele belasting van je leidinggevenden

Communiceer duidelijk, effectief en wees alert dat je zo weinig mogelijk loyaliteitsconflicten creëert.

Omgaan met raad van bestuur

Raden van bestuur brengen hun eigen uitdagingen met zich mee. Lees hier onze tips.