gezondheid en werkomgeving

Terug na langdurige afwezigheid

 Iedereen kent wel iemand die langere tijd afwezig is op het werk. De redenen daarvoor zijn divers: door ziekte , ouderschap of andere zaken zoals tijdskrediet, een ‘sabbat’ of na een periode van rouw.

De zorg voor deze medewerkers en hun werk start het best voor de afwezigheid. Een heleboel afspraken kunnen worden gemaakt om misverstanden en problemen te voorkomen. Zo kan een vervangbeleid de blijvende collega’s helpen om de werkzaamheden op te vangen en is ook kennisdeling heel belangrijk.

Ook tijdens de afwezigheid zijn er een aantal zaken waar je op kan letten. Zeker bij langdurige afwezigheid door ziekte kan je proberen de figuurlijke afstand tot het werk en de collega’s zo klein mogelijk te houden. Je laat de zieke zo veel mogelijk met rust over inhoudelijke zaken, maar houdt wel contact. Zo wordt de drempel om terug te keren minder groot. 

Wat bij terugkeer?

Kom je terug na langdurige ziekte? Dan zijn een heleboel zaken verplichte wettelijke kost.  Een aantal andere tips helpen je om de heropstart op het werk te vergemakkelijken. Je smoort problemen in het werk en bij collega’s in de kiem. En je voorkomt mogelijk opnieuw uitval.

Hou rekening met:

Klik op de links om te lezen wat dit inhoudt en om tips en instrumenten terug te vinden.

Tips

Klik op een rol in de organisatie om alleen de tips voor leidinggevenden (rood), medewerkers (grijs) of organisaties (groen) te zien. 

Afwezig?

Probeer je werkgever zo snel mogelijk zicht te geven op je afwezigheidsperiode en mogelijke terugkeer. Dat kan niet altijd, maar als het kan, zorgt het er voor dat jouw werk beter kan worden opgevangen. Dat zal jou ook meer rust geven.

​Binnenkort terug?

Misschien vindt je arts het belangrijk dat er een aantal zaken worden aangepast op het werk. Bepaalde factoren kunnen er mogelijk een aandeel in gehad hebben dat je ziek werd. Om ervoor te zorgen dat je niet opnieuw ziek wordt, ga je hierover best in gesprek met je leidinggevende en collega’s. Bespreek met je huisarts wanneer je dit gesprek kan aangaan.

Terug na burn-out?

Een burn-outcoach of loopbaancoach kunnen je ondersteunen. Die kan jou helpen om met meer zelfinzicht  aan de slag te gaan.  Bij een burn-out spelen je denkpatronen, waarden en eigenschappen een rol.

Afwezig door stress en burn-out?

Hoe je terug aan de slag gaat kan worden overlegd door de psychosociale preventie-adviseur en de arbeidsgeneesheer. Jij kan hier ook bij worden betrokken. Lees hier meer over stress en burn-out.

Terugkomgesprek

Vraag om een terugkomgesprek met je leidinggevende. Hier lees je wat, hoe en waar. 

Merci

Bedank je collega’s voor hun inzet en de aandacht voor jouw herstel tijdens je afwezigheid. Wees je ervan bewust dat zij bij jouw terugkeer hetzelfde van jou zullen verwachten als voorheen. Heb je tijdens je afwezigheid nieuwe inzichten opgedaan, of zijn bepaalde zaken voor jou nu niet meer mogelijk, dan zal je hierover met hen moeten praten.

Drukte door afwezigheden?

Collega’s weg en een verhoogde werkdruk? Lees onze tips.

Een arbeidshandicap?

Wat nu? Hier vind je alvast info.

Verzuimgesprekken

Voer je al verzuimgesprekken? Lees hier al onze tips.

Terugkeergesprekken

Voer ze! Lees hier hoe.

Emoties en impact

Ziekte en langdurige afwezigheid gaan samen met veel emoties. Voor medewerkers wordt een heftige periode afgesloten of misschien loopt deze nog verder. Dit zal een impact hebben op het werk. Hou er rekening mee en durf gesprekken aan gaan.

Rouw

Komt iemand terug naar het werk na een periode van rouw door een ingrijpend verlies? Lees dan zeker deze tips.

Rouw

Was je afwezig na een verlies? Of een collega in rouw? Lees hier onze tips.

Privacy

Respecteer de privacy van de persoon die terugkeert. Communiceer niet zomaar alles naar de collega’s.

Beperkingen

Komt iemand terug die (nog) niet volledig hersteld is? Jobcrafting kan hierbij nieuwe mogelijkheden scheppen. Lees onze tips rond werken met een arbeidshandicap.

Burn-out en overspanning

Komt iemand terug na een burn-out of afwezigheid door overspanning? Dan heeft de medewerker vermoedelijk een heleboel negatieve emoties en gedachten gekoppeld aan het werk. Boosheid, cynisme, verdriet en angst zijn misschien aan de orde. Informeer je over stress en burn-out en durf het gesprek aangaan. Aanvaard ook dat de medewerker erg emotioneel tegen het werk kan aankijken. Dit kan evolueren doorheen het herstel.

Welkom terug!

Spreek goed af wie en hoe de medewerker ontvangt op de dag van terugkeer. Wie zal wat wanneer briefen en is er zeker iemand aanwezig?

Volg op

Plan in overleg met de medewerker gesprekken in voor de opvolging.

Arbeidshandicap

Een medewerker die terugkeert met een arbeidshandicap? Tips! 

Vervangbeleid!

Langdurig afwezigen? Wees pro-actief en zet in op je vervangbeleid.

Rustig!

Viel iemand plots weg? Dan zal de vervanging misschien even op zich hebben laten wachten. Dat betekent dat er werk is blijven liggen. Hou er rekening mee dat de werkzaamheden niet op “full speed” zijn en één en ander moet worden ingehaald. Geef medewerkers hier voldoende tijd voor.

Rechten

Stimuleer dat de medewerker voor de terugkeer de arbeidsgeneesheer en de preventie-adviseur psychosociale aspecten raadpleegt. Zorg er voor dat de medewerker op de hoogte is van

  • het recht op een bezoek aan de arbeidsgeneesheer voorafgaand aan de werkhervatting.
  • het recht op een gesprek met de preventie-adviseur psychosociale aspecten tijdens het ziekteverlof.
Duidelijkheid

Plan bij de terugkeer een gesprek in over de verlofrechten en de vakantieplanning. Zo is er duidelijkheid voor de medewerker en ontstaan er geen misverstanden. 

Handicap

Een medewerker die terugkeert met een arbeidshandicap? Tips!

Tools