emotionele belasting

Successen vieren

Om de motivatie in een organisatie op peil te houden, is het goed om niet enkel te focussen op verbeterpunten of toekomstplannen, maar ook regelmatig stil te staan bij wat je bereikt.

Een doelstelling behaald, een tevreden cliënt, een dag zonder problemen, de agenda van de vergadering is binnen de vooropgestelde tijd afgewerkt of een dag zonder zieke collega’s.

In de ideale wereld zou alles altijd zo lopen. Maar onze wereld is verre van perfect. Dit zijn van goed functionerende organisaties. Het kan motiveren van er voldoende bij stil te staan dat je goed werk levert en dit niet altijd vanzelfsprekend is.

Het zit in de menselijke aard altijd meer te willen. We stellen een doel en wanneer dit, na hard werken, binnen handbereik ligt, hebben we alweer een nieuw doel klaar. De lat wordt altijd hoger gelegd en de eindmeet altijd verder. En dat kan uitputtend zijn. Wij Vlamingen zijn veelal erg bescheiden en staan negatief ten opzichte van 'zelfstoef'. Nochtans, valt er wel wat te zeggen over trots zijn op jezelf en je prestaties.

Als je successen viert, betekent ook dat je innovatief denken stimuleert. Je toont appreciatie voor het feit dat mensen hun nek uitsteken en iets nieuws hebben gedurfd. Als je graag wilt dat het er zo aan toegaat in de organisatie, houd dan ook in je achterhoofd dat falen mag.

De sfeer in een team kan hier beter door worden. Een borrel nadat je met zijn allen een deadline haalde, of een ijsje in de zon na een lastige dag. Jezelf belonen zorgt ervoor dat je even mag ontspannen. Je voorkomt dat je te langdurig onder stress staat, want als de eindmeet steeds verlegd wordt, behaal je nooit doelen.

Tips

Klik op een rol in de organisatie om alleen de tips voor leidinggevenden (rood), medewerkers (grijs) of organisaties (groen) te zien. 

Groot project?

Deel het op in bepaalde fases en durf al trots zijn als je een eerste deel afrondde. Hoe klein die delen moeten zijn? Dat kan jij het beste inschatten.

Positieve punten vs. werkpunten

Zet eens de positieve punten van de week op de agenda, en niet enkel de werkpunten. Zo voorkom je dat je altijd maar verder kabbelt. Waar ben jij trots op, of is je team trots op?

Verschillende manieren

Er zijn ontzettend veel manieren om successen te vieren. Deel je positieve verhaal met je collega’s, vertel er over of stuur eens een mailtje rond waarin je vertelt waarop je trots bent.

Successen van collega's

Vier de successen van je collega’s mee. Schrijf een leuke boodschap, trakteer eens op een teamvergadering ,…

Creativiteit

Inspireer je medewerkers om hun successen eens op te lijsten en te vieren. Geef het goede voorbeeld en ga hieraan maar lekker creatief te werk.

Focus niet enkel op verbeterpunten

Focus je bij gesprekken met je medewerkers niet enkel op de verbeterpunten. Bekijk hier onze andere tips over gesprekken tussen medewerkers en leidinggevende.

Te kritisch?

Is je team erg kritisch? Spreek hen hierop aan. Motiveer hen door duidelijk te maken dat heel veel zaken goed lopen. Zeker als er bemoeilijkende omstandigheden zijn, kan het deugd doen als medewerkers weten dat hun leidinggevende hun inspanningen waardeert.

Wees kritisch met mate

Ben je zelf een kritische leidinggevende? Dit hoeft niet slecht te zijn, zo verleggen medewerkers vaak zelf hun grenzen. Wees je er wel bewust van dat alles met mate moet. Gemotiveerde medewerkers bereiken meer.

Prestaties zichtbaar maken

Maak prestaties zichtbaar. Wil je jouw team motiveren? Misschien kan je mijlpalen visueel weergeven, bedankjes duidelijk uitstallen of een symbolisch moment organiseren bij het bereiken van een mijlpaal.

Planning

Leg deadlines, momenten voor evaluatie en bijsturing niet te ver uit elkaar. Ontleed grote projecten in kleinere stukken. Zo kan je tijdig bijsturen als iets faalt, en kan je een stuk van een project al mooier afgerond achter je laten. Een nieuwe projectfase is zo al sneller een nieuw, spannend begin. En wat je afrondde is zo al sneller iets om trots op terug te kijken.

Tools

Succesverhalen uit de ouderenzorg

Woonzorgnet Dijleland verzamelde mooie getuigenissen uit de woonzorgcentra. Een mooi voorbeeld van successen vieren.

Download file