balans werk-privé copy

Bore-out

Chronische verveling kan er voor zorgen dat je mentaal en fysiek uitgeblust geraakt. Met een bore-out tot gevolg.  

Wat is een bore-out?

 Een bore-out is een toestand van mentale en fysieke uitputting door: 

  • te weinig prikkeling en afwisseling op vlakken die je interesseren
  • te weinig activiteiten die voldoening en plezier, en dus ook energie opleveren.

Mogelijke oorzaken zijn:

Gezonde, tijdelijke verveling kan overgaan in chronische verveling die je mentaal en fysiek volledig uitblust. Een bore-out heeft gevolgen voor zowel de werknemer als de werkgever. Die gevolgen lijken sterk op die van een burn-out, maar de aanloop ernaar is verschillend. Een bore-out kan leiden tot depressies, angstaanvallen en toenemende slaapstoornissen. Ze gaat gepaard met verminderde prestatie, absenteïsme, en een hogere verloopintentie.

Tips

Klik op een rol in de organisatie om alleen de tips voor leidinggevenden (rood), medewerkers (grijs) of organisaties (groen) te zien. 

Eigen handen

Neem de regie van je levenspad in eigen handen. Jij bent de architect van je eigen job.

Kerntalenten

Ontdek je kerntalenten en bepaal bij welke activiteiten je die kerntalenten kan inzetten.

Gesprek met je leidinggevende

Je leidinggevende vertellen dat je je verveelt op het werk is niet gemakkelijk. Maar praat er toch over! Alleen zo kan je samen bekijken welke mogelijkheden er zijn om hier aan te werken. Bereid je hier op voor en  ga zelf al met een voorstel naar je leidinggevende. 

Weg naar herstel.

Als een nieuw takenpakket onvoldoende is, kan je huisarts je tijdens de weg naar herstel helpen en kan je beroep doen op een coach, loopbaanbegeleider of psycholoog.

Nieuwe uitdagingen

Zoek nieuwe uitdagingen op, zowel binnen als buiten je werk:

  •  Zet in op leren, en ga ook effectief met het geleerde aan de slag.
  • Herontdek oudere hobby’s of stel je open voor nieuwe hobby’s.
Meer zelfvertrouwen

Heeft je zelfvertrouwen een boost nodig? Schrijf je successen op. Of maak er een tekening van. Ieder succes dat je boekt, stimuleert je motivatie, en daagt je uit meer successen na te streven. Deze successen vind je zeker niet alleen op het werk. Blijf zelf niet bij de pakken zitten. Kijk eens of je een collega kan helpen met een taak of geef je op om deel te nemen aan een werkgroep. Denk zelf al eens na hoe je meer variatie, leermogelijkheden of werkdruk in je eigen takenpakket kan krijgen.

Open houding

Het is echt moeilijk om als werknemer aan te kaarten dat je je verveelt op het werk. Zorg zeker voor een open houding wanneer iemand dit jou meldt. Luister eerst en ga dan in dialoog over een aanpak voor het probleem. 

Talentbeleid

Moedig je medewerkers aan om hun kerntalenten te achterhalen. Welke taken of activiteiten (binnen en buiten de werkomgeving) geven hen energie en welke niet? Dan kan je samen jobcraften en aan talentbeleid doen.

Jobcrafting

Stimuleer “jobcrafting”. Jobcrafting verwijst naar het aanbrengen van kleine wijzigingen in je job, die ervoor zorgen dat je werk je meer energie geeft of je minder energie afneemt.

Variatie

Zorg voor een voldoende gevarieerd takenpakket. Bekijk hier onze tips 

Takenpakket

Stem het takenpakket af op de talenten van de medewerkers. 

Erkenning

Geef je medewerkers erkenning. Lees hier onze tips.

Afwisseling

Bekijk zelf pro-actief de afwisseling van het takenpakket van je medewerkers.

Werklast

Zorg voor een goede verdeling van de werklast.

Goede afstemming

Zorg voor een goede afstemming van het opleidingsniveau en talenten van de medewerkers op de functievereisten.

Te gemakkelijk?

Bekijk hoe je kan werken aan de complexiteit van de jobs. Vind een evenwicht binnen de moeilijkheid van taken.

Te simpele taken

Bekijk hier onze tips rond taakcomplexiteit en bedenk hoe jij er mee aan de slag kan.

Hoe herken je een bore-out?

Een bore-out krijg je niet van vandaag op morgen. Het is het resultaat van een lang proces. Een bore-out manifesteert zich op verschillende niveaus. Ten eerste zijn er de typisch lichamelijke stressklachten: mensen gaan slecht slapen, zich futloos en vermoeid voelen en kunnen last krijgen van spijsverteringsproblemen en spanningspijnen. 

Daarnaast eist een bore-out ook mentaal zijn tol: mensen kunnen last krijgen van concentratieproblemen, verstrooidheid en vergeetachtigheid, hebben moeite met het nemen van beslissingen en lopen voortdurend te piekeren. En dit heeft dan weer een impact op het zelfvertrouwen. Emotioneel zijn bore-out-lijders dan weer sneller gepikeerd, kunnen ze een grote innerlijke onrust ervaren en reageren ze vaak emotioneler en opvliegender dan anders.

Hoeveel mensen hebben in de social-profitsectoren last van een bore-out?

In tegenstelling tot het fenomeen “burn-out”, werd bore-uit nog niet vaak onderzocht. Cijfers over bore-out zijn daarom ook schaars. Beperkt internationaal onderzoek geeft wel aan dat ongeveer 15% tot 87% van de werknemers zich minstens af en toe verveelt op het werk.