werkdruk

Een te lage werkdruk

Het bestaat. Zelfs in tijden van druk druk druk. Werktekorten zijn meestal tijdelijk. Ze komen voor tijdens rustige periodes zoals de zomermaanden, of omwille van een vermindering in opdrachten. Het gebeurt dat men afhankelijk is van anderen of van materiaal. Het kan dat werk even vast zit bij een partner of een collega. Of dat er gewacht wordt op materiaal dat besteld of stuk is.

Veel medewerkers geven aan een te lage werkdruk te ervaren, terwijl ze eigenlijk vooral uitdaging missen.

Als medewerkers weinig om handen hebben, heeft dit gevolgen voor hun emotionele welzijn. De motivatie daalt en men haalt minder voldoening uit het werk. De valkuil is dat het weinige werk dat er ligt, ook niet meer gebeurt door de te lage werkdruk. Te weinig werk leidt tot verveling en soms zelfs tot een bore-out.

Tips

Klik op een rol in de organisatie om alleen de tips voor leidinggevenden (rood), medewerkers (grijs) of organisaties (groen) te zien. 

Neem initiatief

Zoek werk, toon initiatief

  • Ruim op
  • Bedenk een systeem om het werk beter te laten verlopen als er een werkpiek zit aan te komen.
  • Werkje in een maatwerkbedrijf en merk je dat er tijdelijk minder werk te doen is? Misschien is dit wel een mooi moment voor die functioneringsgesprekken?
Te weinig uitdaging?

Kijk hier voor meer tips en informatie.

To-do lijstjes

Maak op drukke momenten een lijst van to-do’s op voor de minder drukke momenten. Zo kan je

  • beter prioriteiten stellen op drukke momenten.
  • tijdens de drukke momenten profiteren van het voorbereidende werk.
Overleg met je leidinggevende

Signaleer het bij je leidinggevende. Misschien vinden jullie samen of met andere medewerkers een oplossing.

Overleg met je medewerker

Bespreek het met je medewerker. Misschien vinden jullie samen, of met andere medewerkers een oplossing.

Schuiven tussen teams

Bekijk de taakverdeling over teams en medewerkers heen. Kan er wat geschoven worden?

Periodes van lage werkdruk bieden ook kansen

Periodes van lage werkdruk bieden de kans om samen te zitten over overkoepelende zaken of om opleidingen, teamdagen en visiedagen te organiseren.

Verhogen van de uitdaging

Bekijk onze tips om de uitdaging in het werk te verhogen.

Schuiven met de taakverdeling

Bekijk de taakverdeling over teams en medewerkers heen. Kan er wat geschoven worden? Al aan jobcrafting gedacht?