Aan de slag met levensfasebewust personeelsbeleid? De actiemap ‘Balans’ zorgt zeker voor de nodige inspiratie.