De Hoge Gezondheidsraad (HGR) geeft in dit advies een definitie van het begrip burn-out, doet aanbevelingen in verband met

- de identificatie en behandeling ervan 

-de behoefte aan opleiding en het competentieprofiel van de beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg die deze werkenden met werkgerelateerde problemen zullen begeleiden