De website van de Federale overheidsdienst Werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg beschrijft welke stappen je moet ondernemen na een ernstig arbeidsongeval.