De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer schreef deze brochure met adviezen over privacy op de werkvloer.