Gratis psychologische bijstandslijn voor de zorgsector: om het personeel in ziekenhuizen, verzorgingstehuizen en thuiszorg te ondersteunen kan elk van hen die daar nood aan heeft, bellen naar het nummer 02 761 17 74