Betrek je medewerkers bij de uitwerking van de visie en missie? Maak gebruik van verschillende creativiteitsbevorderende technieken.