Na een zeer uitgebreide literatuurstudie werd in 2006 opdracht gegeven aan een aantal onderzoekers (Rouckhout & De Fruyt) om onderzoek te doen naar leiderschap, met als einddoel een gedegen meetinstrument te kunnen maken.