De leeftijdsspiegel bestaat uit 23 vragen. Die geven je een beeld van hoever je organisatie staat inzake leeftijdsbewust beleid. Daarnaast geeft hij suggesties over waar je als organisatie mee aan de slag kan. Zowel de werkgever als (een vertegenwoordiger van) werknemers dienen de vragenlijst in te vullen. Daarna spiegelen zij hun antwoorden aan elkaar. Het resultaat is een rijk beeld van de stand van zaken.